Nettleser ikke støttet

Hei! Denne nettsiden støtter ikke Internet Explorer.
Vi anbefaler at du oppdaterer nettleseren din til for eksempel Edge, Firefox eller Chrome.

Lukk

Generelle priser

Priser for forbruk og trafikk

Veiledende priser for bruk av trafikk som ikke er inkludert i abonnementet. Prisene gjelder også for bruk ut over inkludert mengde på abonnement som har en bestemt mengde bruk inkludert, for eksempel Phonero Red og Phonero Bedrift+ Fri Bruk.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "TRAFIKKTYPE", " ", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Minuttpris samtaler", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "Startpris samtaler", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "SMS meldinger", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "MMS meldinger", " ", " ", "1,49" ]}, {"columns": [ "Meldingsbekreftelse", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "Mobildata per MB", " ", " ", "1,99" ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "BANKID PÅ MOBIL", " ", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per identifisering", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per signering", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per betaling", " ", " ", "0,49" ]} ]}

Priser for samtaler til utlandet

Informasjon og veiledende priser for samtaler til utlandet fra Phonero mobilabonnement. Pris for SMS til utlandet er kr 2,49. Pris for MMS til utlandet er kr 5,00. Startpris per samtale er kr 0,59. Meldinger til Ukraina er gratis inntil videre.



Priser for samtaler til spesialnummer

Informasjon og veiledende priser for samtaler til spesialnummer fra mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon og SIP-trunk i Norge.

Prisen for å ringe til 3- og 5-sifrede nummer og nummer som starter på 810, 815 og 85 er den samme som for å ringe til norske mobilnummer. For prisplaner med inkluderte minutter inngår slike samtaler i de inkluderte minuttene. Ved bruk utover inkluderte minutter er prisen den samme som for samtaler til norske mobilnummer. Se egen prisliste.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [{"isHeaderRow": true, "columns": [ "NØDNUMMER", " ", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "110 Brann", " ", "0", "0" ]}, {"columns": [ "112 Politi", " ", "0", "0" ]}, {"columns": [ "113 Ambulanse", " ","0","0" ]}, {"columns": [ " ", " "," ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "4-SIFREDE", "SETT OVER", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "1412 Nødnummer for døve", " ", "0", "0" ]}, {"columns": [ "1860", "-", "5", "15" ]}, {"columns": [ "1880", "10", "19","30" ]}, {"columns": [ "1881", "10", "19","30" ]}, {"columns": [ "1882", "10", "19","30" ]}, {"columns": [ "1888", "10", "30", "10" ]}, {"columns": [ "1890", "10", "7", "19" ]}, {"columns": [ " ", " "," "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "6-SIFREDE", " ", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "116 xxx-nummer Diverse offentlige helsetjenester", " ", "-","-" ]}, {"columns": [ " ", " ", " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "8-SIFREDE", " ", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "820 0", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "820 1", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "820 2", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "820 3", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "820 40", " ", "20", "3" ]}, {"columns": [ "820 41", " ", "40", "3" ]}, {"columns": [ "820 42/47", " ", "60", "3" ]}, {"columns": [ "820 43/48", " ", "80", "3" ]}, {"columns": [ "820 44/49", " ", "160", "3" ]}, {"columns": [ "820 45", " ", "24", "3" ]}, {"columns": [ "820 46", " ", "48", "3" ]}, {"columns": [ "820 5", " ", "1", "7" ]}, {"columns": [ "820 6", " ", "1", "9" ]}, {"columns": [ "820 7", " ", "1", "13" ]}, {"columns": [ "820 8", " ", "1", "23" ]}, {"columns": [ "820 9", " ", "1", "28" ]}, {"columns": [ "822 00/01", " ", "100", "0" ]}, {"columns": [ "822 02/03", " ", "150", "0" ]}, {"columns": [ "822 04/05", " ", "200", "0" ]}, {"columns": [ "822 06/07", " ", "250", "0 " ]}, {"columns": [ "822 08/09", " ", "300", "0" ]}, {"columns": [ "829 0", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "829 1", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "829 2", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "829 3", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "829 40-46", " ", "1", "3" ]}, {"columns": [ "829 47-48", " ", "3", "3" ]}, {"columns": [ "829 49", " ", "5", "3" ]}, {"columns": [ "829 5", " ", "1", "7" ]}, {"columns": [ "829 6", " ", "1", "9" ]}, {"columns": [ "829 7", " ", "1", "13" ]}, {"columns": [ "829 8", " ", "1", "23" ]}, {"columns": [ "829 9", " ", "1", "28" ]}, {"columns": [ " ", " ", " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "SMS", " ", " ", "PER STK" ]}, {"columns": [ "Til 4- og 5-sifrede nummer og spesialnummer", " ", " ", "0,99" ]}, {"columns": [ " ", " ", " ", " " ]} ]}

Priser for tilleggstjenester

Informasjon og veiledende priser for tilleggstjenester fra Phonero. Selvstyrte områder som Grønnland, Færøyene og Åland er ikke inkludert i tjenestene Tale og SMS til Norden, EU, Sveits og Storbritannia.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "MED PHONERO FLEKSIBEL", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Datakontroll", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Data Rollover", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Personsvar", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "TvillingSIM", "99","39" ]}, {"columns": [ "DataSIM (per SIM)", "99","39" ]}, {"columns": [ "Abonnement for Smartklokke (eSIM for Apple Watch)", "99","39" ]}, {"columns": [ "Tale til Norden", "-","39" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til Norden", "-","59" ]}, {"columns": [ "Tale til EU, Sveits og Storbritannia", "-","79" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til EU, Sveits og Storbritannia", "-","99" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til USA", "-","99" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "MED PHONERO UBEGRENSET", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Personsvar", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "TvillingSIM", "99","99" ]}, {"columns": [ "DataSIM (per SIM)", "99","99" ]}, {"columns": [ "Abonnement for Smartklokke (eSIM for Apple Watch)", "99","39" ]}, {"columns": [ "Tale til Norden", "-","39" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til Norden", "-","59" ]}, {"columns": [ "Tale til EU, Sveits og Storbritannia", "-","79" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til EU, Sveits og Storbritannia", "-","99" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til USA", "-","99" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "MED PHONERO ALT INKLUDERT", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Datakontroll", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Data Rollover", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Personsvar", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "TvillingSIM", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "DataSIM", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "DataSIM (utover ett)", "99","39" ]}, {"columns": [ "Abonnement for Smartklokke (eSIM for Apple Watch)", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Tale til EU, Sveits og Storbritannia", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til EU, Sveits og Storbritannia", "-","99" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til USA", "-","99" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "EKSTRA DATA (NORGE OG EU)", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Fyll på 1 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","99" ]}, {"columns": [ "Fyll på 5 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","299" ]}, {"columns": [ "Fyll på 15 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","399" ]}, {"columns": [ "Fyll på 50 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","399" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "DATA BOOST (NORGE OG EU)", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 1 time", " ","19" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 4 timer", " ","39" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 12 timer", " ","79" ]}, {"columns": [ "Fri databruk ut dagen + 48 timer", " ","199" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "PHONERO BEDRIFTSNETT", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Bedriftsnett, pr løsning", "990","-" ]}, {"columns": [ "Bedriftsnett, pr bruker (ekstern)", "-","79" ]}, {"columns": [ "Bedriftsnett, pr bruker", "-","39" ]}, {"columns": [ "Hovednummer utover ett", "-","99" ]}, {"columns": [ "Nummerserie, per nummer", "-","2,90" ]}, {"columns": [ "Virtuell faks til e-post", "-","19" ]}, {"columns": [ "Besøksregistrering, per lokasjon", "1990","299" ]}, {"columns": [ "Besøksregistrering, tillegg for utskrift", "-","499" ]}, {"columns": [ "Kundetilfredshet, en undersøkelse", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Kundetilfredshet, tilleggsundersøkelse", "-","199" ]}, {"columns": [ "Samtaleopptak, pr bruker", "-","199" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Exchange", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Skype", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Active Directory Directory", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Teams", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Google kalender", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon via Bedriftsnett API", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjoner, pr bruker pr integrasjon", "-","9" ]}, {"columns": [ "Tale i Microsoft Teams, pr løsning", "1990","-" ]}, {"columns": [ "Tale i Microsoft Teams, pr bruker", "-","79" ]}, {"columns": [ "One Number", "-","49" ]}, {"columns": [ "5 sifret spesialnummer", "990","500" ]}, {"columns": [ "800, 810, 815-nummer", "990","500" ]}, {"columns": [ "Geografisk ruting, opptil 10 000 oppslag", "1990","1990" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "TRAFIKK PHONERO BEDRIFTSNETT", "OPPSTART", "PER MIN/PER STK" ]}, {"columns": [ "Trafikk 800-nummer", "0,29","0,29" ]}, {"columns": [ "Samtaletrafikk fra Bedriftsnett", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Phonero Bedriftsnett til Norske nummer", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Phonero Bedriftsnett til utlandet", " ", "2,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Besøksregistrering", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Kundetilfredshet", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "Telefonmøte, per deltaker", "-","1,99" ]}, {"columns": [ "Click to call-samtaler", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Automatisk tilbakering fra kø (Callback)", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Viderekobling fra hovednummer", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Viderekobling fra kø", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Geografisk ruting, utover 10 000 oppslag", "-","0,49" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]} ]}

Priser for andre tjenester

Informasjon og veiledende priser for andre tjenester fra Phonero.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "FAKTURA", " ", "PRIS PER STK" ]}, {"columns": [ "Papirfaktura", " ","99" ]}, {"columns": [ "E-post faktura", " ","59" ]}, {"columns": [ "EHF-faktura", " ","29" ]}, {"columns": [ "Avtalegiro med e-post", " ","0" ]}, {"columns": [ "eFaktura", " ","0" ]}, {"columns": [ "Fakturakopi via e-post", " ","49" ]}, {"columns": [ "Fakturakopi via Din Bedrift", " ","0" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "ANNET", "", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Nytt SIM-kort (erstatning)", " ","250" ]}, {"columns": [ "Gjenåpning (per abonnement)", " ","400" ]}, {"columns": [ "Sølvnummer", "","1500" ]}, {"columns": [ "Gullnummer", "","2500" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]} ]}

Følg oss på sosiale medier