Nettleser ikke støttet

Hei! Denne nettsiden støtter ikke Internet Explorer.
Vi anbefaler at du oppdaterer nettleseren din til for eksempel Edge, Firefox eller Chrome.

Lukk

Generelle priser

Priser for bruk av tjenester

Veiledende priser for bruk av tjenester som ikke er inkludert i abonnementet eller utover den mengde som er inkludert i abonnementet.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "TRAFIKKTYPE", " ", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Minuttpris samtaler", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "Startpris samtaler", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "SMS meldinger", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "MMS meldinger", " ", " ", "1,49" ]}, {"columns": [ "Meldingsbekreftelse", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "Mobildata per MB", " ", " ", "1,99" ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "BANKID PÅ MOBIL", " ", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per identifisering", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per signering", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per betaling", " ", " ", "0,49" ]} ]}

Priser for samtaler og meldinger til utlandet

Informasjon og veiledende priser for samtaler til utlandet fra mobiltelefon, IP-telefon og SIP-Trunk i Norge. Pris for SMS til utlandet er kr 2,49. Pris for MMS til utlandet er kr 5,00. Startpris per samtale er kr 0,59. Meldinger til Ukraina er gratis inntil videre.



Priser for samtaler og meldinger til spesialnummer

Informasjon om og veiledende priser for samtaler til spesialnummer fra mobiltelefon, IP-telefon og SIP-trunk i Norge.

Prisen for å ringe til 3- og 5-sifrede nummer og nummer som starter på 810, 815 og 85 er den samme som for å ringe til norske mobilnummer. For prisplaner med inkluderte minutter inngår slike samtaler i de inkluderte minuttene. Ved bruk utover inkluderte minutter er prisen den samme som for samtaler til norske mobilnummer. Se egen prisliste for bruk av tjenester.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "NØDNUMMER", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Brann 110", "Gratis" ]}, {"columns": [ "Politi 112", "Gratis" ]}, {"columns": [ "Ambulanse 113", "Gratis" ]}, {"columns": [ "Nødnummer for døve 1412", "Gratis" ]}, {"columns": [ " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "3-SIFREDE NUMMER", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Veirapport 175", "Inkludert" ]}, {"columns": [ "Ruteopplysning 177", "Inkludert" ]}, {"columns": [ "Øvrige 3-sifrede nummer", "Inkludert" ]}, {"columns": [ " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "4-SIFREDE NUMMER", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Samtaler fra mobiltelefon til nummeropplysning fakturereres på mobilregningen via Strex. Prisene settes av hver enkelt nummeropplysningsaktør.", " " ]}, {"columns": [ "Opplysningen 1881 og 1882", "om.1881.no/vilkar/priser" ]}, {"columns": [ "Nummeropplysningen 1880", "www.gulesider.no/hjelp/1880" ]}, {"columns": [ "Nummeropplysningen 1888", "https://www.1888.no/?vis=tjenester_og_priser" ]}, {"columns": [ "Fra SIP-trunk og IP-telefoni for en samtale med varighet inntil 2 minutter", "45,- " ]}, {"columns": [ " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "5-SIFREDE NUMMER", "PRIS" ]}, {"columns": [ "02000-09999", "Inkludert" ]}, {"columns": [ " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "6-SIFREDE NUMMER", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Samfunnsnyttige tjenester 116 xxx", "Gratis" ]}, {"columns": [ " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "8-SIFREDE NUMMER", "PRIS" ]}, {"columns": [ "800 xx xxx", "Gratis" ]}, {"columns": [ "810 xx xxx", "Inkludert" ]}, {"columns": [ "815 xx xxx", "Inkludert" ]}, {"columns": [ "85x xx xxx", "Inkludert" ]}, {"columns": [ "88x xx xxx", "0,99/0,99" ]}, {"columns": [ " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "8-SIFREDE TELETORG-NUMMER", " " ]}, {"columns": [ "Teletorg-nummer er 8-sifrede nummer som starter med 820, 822 eller 829. Samtaler til teletorg-nummer faktureres via Strex, på lik linje med innholdstjenester på SMS. Du vil få opplest minuttpris når du ringer til de individuelle teletorgnumrene, og du vil kunne se belastningen på din mobilfaktura. Hvis du heller ønsker å betale for disse tjenestene med ditt betalingskort kan du ordne dette ved å registrere deg på https://minside.strex.no/", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "SMS", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Til 4- og 5-sifrede nummer/spesialnummer", "0,99" ]}, {"columns": [ "Fra Bedriftsnett", "0,49" ]}, {"columns": [ "Fra SMS Office", "0,49" ]} ]}

Priser for tilleggstjenester

Her finner du informasjon og veiledende priser for tilleggstjenester. Vær oppmerksom på at selvstyrte områder som Grønnland, Færøyene og Åland ikke er inkludert i tjenestene Tale og SMS til Norden, EU, Sveits og Storbritannia.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "MED PHONERO FLEKSIBEL", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Datakontroll", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Data Rollover", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Personsvar", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "TvillingSIM", "99","49" ]}, {"columns": [ "DataSIM (per SIM)", "99","49" ]}, {"columns": [ "Abonnement for Smartklokke (eSIM for Apple Watch)", "99","39" ]}, {"columns": [ "Tale til Norden", "-","59" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til Norden", "-","79" ]}, {"columns": [ "Tale til EU, Sveits og Storbritannia", "-","99" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til EU, Sveits og Storbritannia", "-","119" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til USA", "-","99" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "MED PHONERO UBEGRENSET", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Personsvar", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "TvillingSIM", "99","99" ]}, {"columns": [ "DataSIM (per SIM)", "99","99" ]}, {"columns": [ "Abonnement for Smartklokke (eSIM for Apple Watch)", "99","39" ]}, {"columns": [ "Tale til Norden", "-","59" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til Norden", "-","79" ]}, {"columns": [ "Tale til EU, Sveits og Storbritannia", "-","99" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til EU, Sveits og Storbritannia", "-","119" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til USA", "-","99" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "MED PHONERO ALT INKLUDERT", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Datakontroll", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Data Rollover", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Personsvar", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "TvillingSIM", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "DataSIM", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "DataSIM (utover ett)", "99","49" ]}, {"columns": [ "Abonnement for Smartklokke (eSIM for Apple Watch)", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Tale til EU, Sveits og Storbritannia", "-","Inkludert" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til EU, Sveits og Storbritannia", "-","119" ]}, {"columns": [ "Tale og SMS til USA", "-","99" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "EKSTRA DATA (NORGE OG EU)", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Fyll på 1 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","99" ]}, {"columns": [ "Fyll på 5 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","299" ]}, {"columns": [ "Fyll på 15 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","399" ]}, {"columns": [ "Fyll på 50 GB ekstra ut påfølgende måned", " ","599" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "DATA BOOST (NORGE OG EU)", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 1 time", " ","19" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 4 timer", " ","39" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 12 timer", " ","79" ]}, {"columns": [ "Fri databruk ut dagen + 48 timer", " ","199" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "PHONERO BEDRIFTSNETT", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Bedriftsnett, pr løsning", "990","-" ]}, {"columns": [ "Bedriftsnett, pr bruker (ekstern)", "-","79" ]}, {"columns": [ "Bedriftsnett, pr bruker", "-","39" ]}, {"columns": [ "Hovednummer", "-","99" ]}, {"columns": [ "Nummerserie, per nummer", "-","2,90" ]}, {"columns": [ "Virtuell faks til e-post", "-","19" ]}, {"columns": [ "Besøksregistrering, per lokasjon", "1990","299" ]}, {"columns": [ "Besøksregistrering, tillegg for utskrift", "-","499" ]}, {"columns": [ "Kundetilfredshet, en undersøkelse", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Kundetilfredshet, tilleggsundersøkelse", "-","199" ]}, {"columns": [ "Samtaleopptak, pr bruker", "-","199" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Exchange", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Skype", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Active Directory Directory", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Teams", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Google kalender", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon via Bedriftsnett API", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjoner, pr bruker pr integrasjon", "-","9" ]}, {"columns": [ "Tale i Microsoft Teams, pr løsning", "1990","-" ]}, {"columns": [ "Tale i Microsoft Teams, pr bruker", "-","79" ]}, {"columns": [ "One Number", "-","49" ]}, {"columns": [ "5 sifret spesialnummer", "990","500" ]}, {"columns": [ "800, 810, 815-nummer", "990","500" ]}, {"columns": [ "Geografisk ruting, opptil 10 000 oppslag", "1990","1990" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "TRAFIKK PHONERO BEDRIFTSNETT", "OPPSTART", "PER MIN/PER STK" ]}, {"columns": [ "Trafikk 800-nummer", "0,29","0,29" ]}, {"columns": [ "Samtaletrafikk fra Bedriftsnett", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Phonero Bedriftsnett til Norske nummer", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Phonero Bedriftsnett til utlandet", " ", "2,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Besøksregistrering", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "SMS fra Kundetilfredshet", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "Telefonmøte, per deltaker", "-","1,99" ]}, {"columns": [ "Click to call-samtaler", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Automatisk tilbakering fra kø (Callback)", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Viderekobling fra hovednummer", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Viderekobling fra kø", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Geografisk ruting, utover 10 000 oppslag", "-","0,49" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]} ]}

Priser for andre tjenester

Veiledende priser for andre tjenester.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "FAKTURA", " ", "PRIS PER STK" ]}, {"columns": [ "Papirfaktura", " ","99" ]}, {"columns": [ "E-post faktura", " ","69" ]}, {"columns": [ "EHF-faktura", " ","39" ]}, {"columns": [ "Avtalegiro med e-post", " ","0" ]}, {"columns": [ "eFaktura", " ","0" ]}, {"columns": [ "Fakturakopi via e-post", " ","49" ]}, {"columns": [ "Fakturakopi via Din Bedrift", " ","0" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "ANNET", "", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Nytt SIM-kort (erstatning)", " ","250" ]}, {"columns": [ "Gjenåpning (per abonnement)", " ","400" ]}, {"columns": [ "Sølvnummer", "","1500" ]}, {"columns": [ "Gullnummer", "","2500" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]} ]}

Følg oss på sosiale medier