Miljøfyrtårn

Phonero er en Miljøfyrtårnbedrift!

For oss betyr Miljøfyrtårnsertifiseringen seriøse tiltak som bidrar til kontroll over egen miljøbelastning. Vi setter oss årlige mål som hele bedriften jobber samlet mot. Vi ønsker å hele tiden øke miljøbevisstheten hos våre ansatte.

Miljøfyrtårn er er et troverdig system som setter konkrete miljøkrav for den daglige driften. Miljøfyrtårn er et velkjent norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.