Driftsmeldinger

Under arbeid

VARSEL OM PLANLAGT ARBEID - 4G Tale

Publisert den:
26
10
kl.
10:05 am

TID: Det skal gjennomføres arbeid på 4 tjenestenoder på 3 ulike geografiske lokasjoner på følgende tider
Mandag: 26.oktober kl. 20:00 – tirsdag 27.oktober kl. 06:00
Torsdag: 29.oktober kl. 06:00 – 16:00
Mandag: 2.november kl. 06:00 – 16:00
Onsdag: 4.november kl. 06:00 – 16:00

GJELDER: 4G-tale.

ÅRSAK: Oppgraderingenav programvare på IBCF (Interconnection Border Control Function) til ny versjon vSBG 2.12.0. Gjelder samtlige 4 tjenestenoder. Ny versjon skal løse flere kjente feil i nettet.

TJENESTEKONSEKVENS: Tjenestene skal fungere som normalt under oppgraderingen.