Generelle priser

Priser for forbruk og trafikk

Veiledende priser for bruk av trafik k som ikke er inkludert i abonnementet. Prisene gjelder også for bruk ut over inkludert mengde på abonnement som har en bestemt mengde bruk inkludert, for eksempel Phonero Red og Phonero Bedrift+ Fri Bruk.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "TRAFIKKTYPE", " ", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Minuttpris samtaler", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "Startpris samtaler", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "SMS meldinger", " ", " ", "0,59" ]}, {"columns": [ "MMS meldinger", " ", " ", "1,49" ]}, {"columns": [ "Meldingsbekreftelse", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "Mobildata per MB", " ", " ", "1,99" ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "BANKID PÅ MOBIL", " ", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per identifisering", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per signering", " ", " ", "0,49" ]}, {"columns": [ "BankID på mobil per betaling", " ", " ", "0,49" ]} ]}

Alle priser er ekskl. mva. og gjelder fra 1. januar 2020. Det tas forbehold om skrivefeil.

Priser for samtaler til utlandet

Informasjon og veiledende priser for samtaler til utlandet fra Phonero mobilabonnement. Pris for SMS til utlandet er kr 2,49. Pris for MMS til utlandet er kr 5,00.



Alle priser er ekskl. mva. Phonero tar forbehold om skrivefeil.

Priser for samtaler til spesialnummer

Informasjon og veiledende priser for samtaler til spesialnummer fra mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon og SIP-trunk i Norge.

Fra 1. september 2019 er prisen for å ringe til 3- og 5-sifrede nummer og nummer som starter på 810, 815 og 85, den samme som for å ringe til norske mobilnummer. For prisplaner med inkluderte minutter inngår slike samtaler i de inkluderte minuttene. Ved bruk utover inkluderte minutter er prisen den samme som for samtaler til norske mobilnummer. Se egen prisliste.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [{"isHeaderRow": true, "columns": [ "NØDNUMMER", " ", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "110 Brann", " ", "0", "0" ]}, {"columns": [ "112 Politi", " ", "0", "0" ]}, {"columns": [ "113 Ambulanse", " ","0","0" ]}, {"columns": [ " ", " "," ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "4-SIFREDE", "SETT OVER", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "1412 Nødnummer for døve", " ", "0", "0" ]}, {"columns": [ "1860", "-", "5", "15" ]}, {"columns": [ "1880", "10", "19","30" ]}, {"columns": [ "1881", "10", "19","30" ]}, {"columns": [ "1882", "10", "19","30" ]}, {"columns": [ "1888", "10", "30", "10" ]}, {"columns": [ "1890", "10", "7", "19" ]}, {"columns": [ " ", " "," "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "6-SIFREDE", " ", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "116 xxx-nummer Diverse offentlige helsetjenester", " ", "-","-" ]}, {"columns": [ " ", " ", " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "8-SIFREDE", " ", "OPPSTART", "MINUTT" ]}, {"columns": [ "820 0", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "820 1", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "820 2", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "820 3", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "820 40", " ", "20", "3" ]}, {"columns": [ "820 41", " ", "40", "3" ]}, {"columns": [ "820 42/47", " ", "60", "3" ]}, {"columns": [ "820 43/48", " ", "80", "3" ]}, {"columns": [ "820 44/49", " ", "160", "3" ]}, {"columns": [ "820 45", " ", "24", "3" ]}, {"columns": [ "820 46", " ", "48", "3" ]}, {"columns": [ "820 5", " ", "1", "7" ]}, {"columns": [ "820 6", " ", "1", "9" ]}, {"columns": [ "820 7", " ", "1", "13" ]}, {"columns": [ "820 8", " ", "1", "23" ]}, {"columns": [ "820 9", " ", "1", "28" ]}, {"columns": [ "822 00/01", " ", "100", "0" ]}, {"columns": [ "822 02/03", " ", "150", "0" ]}, {"columns": [ "822 04/05", " ", "200", "0" ]}, {"columns": [ "822 06/07", " ", "250", "0 " ]}, {"columns": [ "822 08/09", " ", "300", "0" ]}, {"columns": [ "829 0", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "829 1", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "829 2", " ", "1", "11" ]}, {"columns": [ "829 3", " ", "1", "6" ]}, {"columns": [ "829 40-46", " ", "1", "3" ]}, {"columns": [ "829 47-48", " ", "3", "3" ]}, {"columns": [ "829 49", " ", "5", "3" ]}, {"columns": [ "829 5", " ", "1", "7" ]}, {"columns": [ "829 6", " ", "1", "9" ]}, {"columns": [ "829 7", " ", "1", "13" ]}, {"columns": [ "829 8", " ", "1", "23" ]}, {"columns": [ "829 9", " ", "1", "28" ]}, {"columns": [ " ", " ", " ", " " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "SMS", " ", " ", "PER STK" ]}, {"columns": [ "Til 4- og 5-sifrede nummer og spesialnummer", " ", " ", "0,99" ]}, {"columns": [ " ", " ", " ", " " ]} ]}

SMS til utland kr 2,49 pr stk. MMS til utland kr 5 pr stk. Startpris per samtale kr 0,59 pr oppstart. Alle priser er ekskl. mva. Phonero tar forbehold om skrivefeil.

Priser for tilleggstjenester

Informasjon og veiledende priser for tilleggstjenester fra Phonero.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "MOBIL TILLEGGSTJENESTE", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Phonero personsvar", "-","-" ]}, {"columns": [ "Mobilfaks", "-","16" ]}, {"columns": [ "TvillingSIM", "99","39" ]}, {"columns": [ "Datakort per stk.", "99","39" ]}, {"columns": [ "Nytt SIM-kort", "250","-" ]}, {"columns": [ "Gjenåpning", "400","-" ]}, {"columns": [ "Sølvnummer", "1500","-" ]}, {"columns": [ "Gullnummer", "2500","-" ]}, {"columns": [ "Mobil Data Aksess, per APN", "10 000","-" ]}, {"columns": [ "Mobil Data Aksess, per bruker", "-","29" ]}, {"columns": [ "Mobilstatus, per bruker", "99","19" ]}, {"columns": [ "Fri tale til Norden", "-","39" ]}, {"columns": [ "Fri tale til EU", "-","69" ]}, {"columns": [ "Til Utlandet 300", "-","119" ]}, {"columns": [ "Til Utlandet 600", "-","169" ]}, {"columns": [ "Data Rollover", "-","20" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "EKSTRA DATA (NORGE OG EU)", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Fyll på 1 GB ekstra ut måneden", " ","99" ]}, {"columns": [ "Fyll på 5 GB ekstra ut måneden", " ","299" ]}, {"columns": [ "Fyll på 15 GB ekstra ut måneden", " ","399" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "DATA BOOST (NORGE OG EU)", " ", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 1 time", " ","19" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 4 timer", " ","39" ]}, {"columns": [ "Fri databruk i 12 timer", " ","79" ]}, {"columns": [ "Fri databruk ut dagen + 48 timer", " ","199" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "PHONERO BEDRIFTSNETT", "ETABLERING", "MÅNEDSPRIS" ]}, {"columns": [ "Løsning per bedrift", "990","-" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Microsoft Exchange", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Skype 4 Business 2010 eller 2013", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Active Directory", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Google kalender", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Integrasjon mot Bedriftsnett API", "1990","499" ]}, {"columns": [ "Virtuell faks til e-post", "-","19" ]}, {"columns": [ "Hovednummer utover ett", "-","99" ]}, {"columns": [ "Nummerserie, per nummer", "-","2,90" ]}, {"columns": [ "Ekstern bruker", "-","79" ]}, {"columns": [ "Intern bruker", "-","39" ]}, {"columns": [ "One Number", "-","49" ]}, {"columns": [ "5 sifret spesialnummer", "990","500" ]}, {"columns": [ "800, 810, 815-nummer", "990","500" ]}, {"columns": [ "Georuting-tjeneste", "-","499" ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "TRAFIKK PHONERO BEDRIFTSNETT", "OPPSTART", "PER MIN/PER STK" ]}, {"columns": [ "Trafikk 800-nummer", "0,29","0,29" ]}, {"columns": [ "SMS fra Phonero Bedriftsnett", "-", "0,49" ]}, {"columns": [ "Telefonmøte per deltaker", "-","1,99" ]}, {"columns": [ "Click to Call / Callback", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Viderekobling fra hovednummer/kø", "0,49","0,49" ]}, {"columns": [ "Georuting-oppslag", "-","fra 1,49" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]} ]}

Priser pr georuting-oppslag varierer, se phonero.no/info/georuting for oversikt. Alle priser er ekskl. mva. Phonero tar forbehold om skrivefeil.

Priser for andre tjenester

Informasjon og veiledende priser for andre  tjenester fra Phonero.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "FAKTURA", " ", "PRIS PER STK" ]}, {"columns": [ "Papirfaktura", " ","99" ]}, {"columns": [ "E-post faktura", " ","59" ]}, {"columns": [ "EHF-faktura", " ","29" ]}, {"columns": [ "Avtalegiro med e-post", " ","0" ]}, {"columns": [ "eFaktura", " ","0" ]}, {"columns": [ "Fakturakopi via epost", " ","49" ]}, {"columns": [ "Fakturakopi via Bedriftsportalen", " ","0" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]}, {"isHeaderRow": true, "columns": [ "ANNET", "", "PRIS" ]}, {"columns": [ "Ureturnert leiemodem (USB-modem)", " ","400" ]}, {"columns": [ "Ureturnert leiemodem (Fasttelefoni)", " ","1500" ]}, {"columns": [ "Gjenåpning, per abonnement", "","400" ]}, {"columns": [ " ", " "," " ]} ]}

Alle priser er ekskl. mva. Phonero tar forbehold om skrivefeil.