Nettleser ikke støttet

Hei! Denne nettsiden støtter ikke Internet Explorer.
Vi anbefaler at du oppdaterer nettleseren din til for eksempel Edge, Firefox eller Chrome.

Lukk

Telia og Forsvarsmateriell tester militær bruk av 5G

Sikker og robust kommunikasjon har alltid vært en viktig prioritet for Phonerokunde, Forsvaret. Med 5G og private mobilnett åpner det seg en rekke nye muligheter. Telia og Forsvarsmateriell er nå i gang med å teste såkalte taktiske private mobilnett for Forsvaret.

– Forsvaret har behov for sikker kommunikasjon der de opererer, både i fredstid og i krisesituasjoner, og det er vår jobb i Forsvarsmateriell å levere systemene som gjør dette mulig. Da er det viktig at vi også ser på nye teknologier som 5G, og at vi vurderer hvordan vi best kan dra nytte av den kompetansen og infrastrukturen som allerede finnes i det sivile, sier Kennet Nomeland, systemarkitekt i Forsvarsmateriell.

Det taktiske private mobilnettet fra Telia som nå testes består av et kjernesystem med radio og separate mobilantenner. Det er faktisk alt som inngår i et fullverdig mobilnett. Det som er spesielt med det taktiske nettet er at det kan flyttes rundt og settes opp der man trenger mobildekning.

– Forsvarsmateriell er en av de aktørene som har kommet lengst med uttesting av 5G i NATO og det er veldig spennende å utvikle en slik tjeneste sammen med dem, sier Henning Huuse, forretningsutvikler innen 5G hos Telia. – Taktiske private mobilnett av denne typen er i tillegg svært aktuelle for norske myndigheter og nødetater, samt andre aktører som har behov for utvidet dekning eller økt kapasitet.

Det taktiske private mobilnettet vil kunne opereres separat eller kobles sammen med Telias nasjonale 5G-nett. Som en del av det nasjonale mobilnettet vil løsningen holdes adskilt fra annen trafikk i nettet og gis prioritet ved behov gjennom en såkalt skive i det nye 5G-nettet. Ved å kombinere eksisterende infrastruktur og et eget privat mobilnett vil man kunne bygge opp en kommunikasjonsløsning som er både sikker og vanskelig å slå ut.

Demonstrerte prototype for NATO-land

Fredag 30. september demonstrerte Telia den første prototypen som selskapet har bygget sammen med Forsvarsmateriell under et større arrangement på sitt hovedkontor Økern Portal. Her deltok blant annet representanter fra Forsvaret, ulike NATO-land, Forsvarsdepartementet, Forsvarsmateriell, og statlige aktører som DSB, Nkom og NSM. Prototypen som ble demonstrert er et fullt fungerende 5G-mobilnett der man har lagt vekt på en kompakt formfaktor.

– Vi har hatt som mål at hele systemet skal kunne flyttes av to personer, og det har vi klart, sier Huuse. – Det gjør det mulig å flytte det taktiske mobilnettet med en ATV, en vanlig bil eller fly det i posisjon med helikopter. Det gjør systemet veldig fleksibelt og brukervennlig.

Forretningsutvikler Henning Huuse og prosjektleder Steinar Ulvøy i Telia Norge med et portabelt kjernenett, utviklet sammen med og for Forsvaret. Antenna til venstre er litt større og mye tyngre enn den de normalt vil levere til et slikt mobilt mobilnett.


Viktig samfunnskritisk kunde

Forsvaret valgte i februar 2022 igjen Telia og Telia-eide Phonero som hovedleverandør av fast- og mobiltelefonitjenester etter en større anbudskonkurranse, hvor det blant annet ble påpekt at «brukernes samfunnskritiske oppgaver medfører høye krav til kvalitet og tilgjengelighet, både i daglig bruk, i krise og i beredskap.»

– Forsvaret er en viktig kunde for Telia som vi har samarbeidet med i mange år, og vi ser frem til å være med og utvikle fremtidens kommunikasjonsløsninger sammen med dem, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge. – Vi skal være først i Norge med et nasjonalt 5G-nett i 2023 og legger mye ressurser i å utvikle et sikkert, pålitelig og robust mobilnett som vil komme alle våre kunder til gode.

Det konkrete samarbeidet med Forsvarsmateriell rundt 5G og private mobilnett ble inngått i april 2022.

Telia var først i Norge med å lansere private mobilnett til bedrifter, industri og offentlige virksomheter våren 2021. «Enterprise Mobile Network»-porteføljen til Telia omfatter rene private mobilnett, hybride mobilnett, virtuelle eller skivedelte private mobilnett, samt spesialiserte tjenester i mobilnettet. Selskapet opplever i dag økende etterspørsel i bedriftsmarkedet etter denne type tjenester, som kan leveres både på 4G og 5G.

Følg oss på sosiale medier