Nettleser ikke støttet

Hei! Denne nettsiden støtter ikke Internet Explorer.
Vi anbefaler at du oppdaterer nettleseren din til for eksempel Edge, Firefox eller Chrome.

Lukk

Bygger nye veier i rekordfart

Kritikerne var mange da Nye Veier ble etablert. Nå byggerselskapet motorvei i et tempo ingen har sett maken til.

– Det går raskere fordi vi bygger helhetlige og lange strekninger. Vi har i tillegg satt inn mye på å korte ned tiden som går tilplanprosesser. Nå ser vi at innsatsen begynner å gi resultater. Det er gledelig, sier kommunikasjonssjef Christian Altmann i Nye Veier fra sitt hovedkontor i Kristiansand.

Det statseide aksjeselskapet er del av en veireform vedtattav Stortinget. Kort fortalt skal reformen sørge for mer vei for pengene, ettersomden mangeårige og tradisjonelle måten å bygge veier på her til lands, erkritisert for å være oppstykket, treg, byråkratisk, ineffektiv og kostbar.

Skal tenke nytt

– Oppgaven til Nye Veier er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier i Norge. Vi skal bygge på en innovativ og smart måte, og vi skal gjøre det raskere og mer kostnadseffektivt. Det er vi godt igang med, forteller Altmann.

Nye Veier har overtatt fire utbyggingsområder fra Statens Veivesen: E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Langangen-Grimstad og E39 Kristiansand-Sandnes. Til sammen utgjør dette over 530 kilometer ny riksveg, fortrinnsvis firefelts motorveg, med en investeringsramme på 148 milliarderkroner.

– Vi har mye å gjøre, og det skal gjøres raskt. Vårt mål erå kutte gjennomføringstiden på dagens prosjektportefølje fra 20 til 12 år. Detligger vi godt an til å klare, sier Altmann.

Kutter kostnader

Raskere gjennomføringstid betyr mye penger spart. 

Gjenbrukav blant annet broer og kryss, samt enklere standard og design på veiene, uten at man går på akkord med sikkerhet og kvalitet, skal bidra til å kutte kostnadene ytterligere. 

Nye Veier har også gitt entreprenørene en helt ny rolle i sin gjennomføringsmodell. Ved å involveres tidlig i prosessen kan entreprenører og rådgivere bidra med spisskompetanse for å optimalisere et prosjekt gjennom innovative og rasjonelle løsninger.

– Nye Veier kan komme til å spare skattebetalerne rundt 30 milliarder kroner. Vi er med andre ord et mindre kontroversielt selskap nå enn ved driftsettelse i 2016, påpeker Altmann.

Den gang spådde kritikerne at Nye Veier kom til å bidra tilsosial dumping, og at selskapets måte å jobbe på ville favorisere de storeutenlandske entreprenørselskapene.

– Disse dystre spådommene har vi gjort til skamme. Fasiten i dag er at alle våre hovedkontrakter har gått til norske entreprenører. Videre får vi ros av fagbevegelsen fordi vi stiller strenge seriøsitetskrav tilleverandører, både når det gjelder andel av arbeidsmengden som skal utføres av fagarbeidere og lærlinger, samt HMS, sier Altmann.

Smertefri overgang

Seriøsitet stod også i høysetet da Nye Veier i fjor skullevelge ny leverandør av telefonitjenester. Som et offentlig eid selskap er Nye Veier underlagt lover og regler om offentlige anskaffelser, og opptatt av å kjøpe tjenester der man får mye igjen for pengene.

– Dersom vi skal levere og forvalte skattepengene på en godmåte, er vi også nødt til å handle og gjøre innkjøp på en god måte. Derfor konkurranseutsetter vi alle innkjøp av en viss størrelse, og vi velger den leverandøren som fremstår som mest seriøs og konkurransedyktig på pris, forklarer Altmann.

Valget falt til slutt på Phonero, og Nye Veier var blant deførste Phonero-kundene som gikk over til Telias konkurransevinnende 4G-nett. Altmann kan berette om en smertefri overgang og langt bedre dekningsgrad.

– Alt har gått på skinner, og jeg vil rose Phonero for gode og oversiktlige tjenester som gir oss full kostnadskontroll, blant annet på databruk. 

- Vi har 125 ansatte og de gir som regel lyd fra seg hvis noe ikke fungerer tilfredsstillende. Foreløpig har de forholdt seg dørgende stille, og det må jo sies å være et godt tegn, smiler Altmann.

Fakta:
  • Stiftet 4. mai 2015 og satt i drift 1. januar 2016
  • Et statlig aksjeselskap, heleid av Samferdselsdepartementet
  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er selskapets generalforsamling
  • Nye Veiers oppgave er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde flere viktige hovedveier i Norge

Følg oss på sosiale medier