LOGG INN

Phonero Bedriftsportal
Phonero Bedriftsnett
Phonero SMS Outlook
Phonero MobilSvar
Phonero Webshop
Oppsett av MMS & data

KUNDESENTER

Kundesenter:

Telefon: 04 044

Faks: 38 00 63 10

Åpningstider:

Mandag - fredag:

0800-1700

Fra utlandet:

+47 38 00 63 03

Døgnåpen sperretjeneste:

+47 94 00 90 00

*obligatoriske felter

SUPPORT

Generelle spørsmål og svar

Jeg ønsker å få tilgang til Phonero Bedriftsportal. Hvordan går jeg frem?
Skjema for tilgang til Phonero Bedriftsportal er tilgjengelig fra Phonero kundesenter, telefon 04044 eller e-post support@phonero.no. 

Vi ønsker å kjøpe telefoner og utstyr. Hvordan går vi frem?
Phonero tilbyr alle sine kunder kostnadsfri tilgang til Phonero Webshop på http://webshop.phonero.no. Her kan du bestille mobiltelefoner og utstyr. Dersom du ikke har brukernavn og passord, kan du kontakte vårt kundesenter på telefon 04044 eller fylle ut kontaktskjemaet.

Vi ønsker ikke å binde opp telefonene. Hvordan går vi frem for å unngå dette?
Telefonene vi selger er ikke operatørlåst eller knyttet opp mot abonnementet, og dermed ikke med binding. Merk at binding på selve abonnementet er uavhengig av dette.

Jeg ønsker å endre prisliste på et av mobilnumrene våre. Hvordan kan dette gjøres?
Kontakt Phonero kundesenter på telefon 04044 eller pr e-post support@phonero.no.

En av våre ansatte har sluttet og skal ha abonnementet privat. Hvordan løser vi dette?
For å endre eier/fakturamottaker på et abonnement, må det sendes inn et eierskifteskjema signert av begge parter. Skjemaet får du fra Phonero kundesenter på telefon 04044 eller pr e-post, support@phonero.no.

Jeg trenger en kopi av en av fakturaene jeg har fått.
Alle utsendte fakturaer er tilgjengelige i pdf-format i Phonero Bedriftsportal. Du kan også kontakte vårt kundesenter for å få tilsendt fakturakopier.

 

Generelle spørsmål og svar

Spørsmål og svar til Mobiltelefoni

Jeg har mistet PIN- og PUK-koden min, hvordan får jeg tak i disse?
Kontakt vårt kundesenter på 04044 eller bruk kontaktskjemaet.

Jeg får ikke sendt MMS eller koblet til internett med telefonen min. Hva gjør jeg?
Oppsett for MMS, WAP og Internett finner du her: http://oppsett.phonero.no. Husk at telefonen i noen tilfeller må startes på nytt etter at dette er installert på telefonen.

Jeg ønsker å benytte meg av mobilsvar-tjenesten på mitt abonnement. Hvordan går jeg frem?
Mobilsvar er en kostnadsfri tilleggstjeneste som enkelt kan legges til abonnement. Kontakt Phonero kundeservice for aktivering av tjenesten.

”Samtale venter” -funksjonen fungerer ikke etter jeg byttet abonnement.
“Samtale venter” er en funksjon på telefonen og aktiveres enkelt med å taste *43# (send) eller ringeknappen på telefonen.

Hvordan viderekobler jeg samtaler?
Benytt følgende kommando for å viderekoble: **viderekoblingstype* nummeret du skal viderekoble til # og “Ring” (som regel bilde av et grønt telefonrør). 

21 – viderekobler alle samtaler uten at det ringer på din telefon.
61 – viderekobler samtaler når du ikke svarer.
62 – viderekobler når du er utenfor dekningsområde.
67 – viderekobler samtaler når du er opptatt i en annen samtale.
004 – viderekobler både for kode 61, 62 og 67. 

Viderekobling av samtaler når du ikke svarer skjer etter 20 sekunder. For å endre dette benytter du følgende kommando: **61* nummeret du skal viderekoble til ** forsinkelse (5-30 sek.) # og “Ring”.  Du kan fjerne en viderekobling ved å taste ## viderekoblingstype # og “Ring”. For å fjerne alle viderekoblinger, tast ##002# og “Ring”.

Jeg har en operatørlåst telefon, hvordan får jeg låst den opp?
Operatørlås vil si at telefonen ikke vil fungere dersom du setter inn et SIM-kort fra andre enn den operatøren den ble kjøpt av, for eksempel Telenor eller NetCom. Har du en slik telefon er du nødt til å taste inn en operatørlåskode før ditt Phonero-simkort kort vil fungere. Det er kun den operatøren som har låst telefonen som har tilgang til operatørlåskoden. Er telefonen mer enn 12 måneder gammel kan du finne denne på mobilleverandørens nettside. Ved henvendelse til kundeservice vil du bli bedt om å oppgi en IMEI kode. Denne koden (15 siffer) finner du på telefonen bak batteriet, eller ved å taste *#06#. Du må legge ved IMEI koden om du henvender deg til kundeservice for operatørlås.

Hvordan fungerer Hemmelig nummer?
Med tjenesten Hemmelig nummer vises ikke nummeret ditt når du ringer noen. Nummeret ditt vil heller ikke bli oppgitt på nummeropplysningen eller oversendt til nummeropplysningsaktører.
Ved sending av SMS og MMS og ved samtaler til nødnummer vil nummeret vises

Spørsmål og svar til Mobiltelefoni

Spørsmål og svar til Mobilt Bredbånd

Jeg kommer ikke på internett. Hva gjør jeg?
Sjekk at USB-modemet fra Phonero er tilkoblet og at oppsettet er korrekt i henhold til installasjonsveiledningen. Dersom du mangler oppsett, ta kontakt via vårt kontaktskjema eller pr telefon 04044.

Jeg har en datamaskin med innebygd mobilt bredbånd. Vil det fungere med Mobilt Bredbånd fra Phonero?
I de aller fleste tilfeller vil utstyr innebygd i datamaskiner fungere med tjenesten fra Phonero. Dette gjelder i mange tilfeller også ulåste modem fra andre operatører. Vi gjør oppmerksom på at Phonero dessverre ikke kan gi brukerstøtte på innebygde modem eller USB-modem fra andre operatører.

Kan Mobilt Bredbånd benyttes i utlandet?
Mobilt Bredbånd leveres sperret for utland som standard. Vær oppmerksom på at det kan bli svært kostbart å benytte tjenesten i utlandet. Dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å fjerne sperren, ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Internett i utlandet fungerer ikke. Hva kan jeg gjøre?
Søk opp et annet mobilnett, og prøv på nytt. Dersom ikke det fungerer, skriv inn “internet” under APN i innstillinger. 

Spørsmål og svar til Mobilt Bredbånd

Spørsmål og svar til Bedriftsnett

Hvor finner jeg brukernavn og passord for å logge på Mobil App, Sentralbord eller Personlig Sentralbord?
Send SMS til 2077 med teksten MBN PASSORD. Du vil da få en melding i retur med brukernavn og passord.

Hvor logger jeg på for å betjene sentralbordet?
Sentralbordet er tilgjengelig på http://mb.phonero.no.

Hvor kan jeg laste ned Personlig Sentralbord?
Windows: http://mb.phonero.no/PersonligSentralbord.msi
Mac OS: http://mb.phonero.no/PersonligSentralbord.dmg

Hvor kan jeg laste med Mobil App til min telefon?
Nedlasting til Android
Nedlasting til iPhone

Hvordan kan jeg melde en ansatt inn eller ut av en kø?
Dette kan gjøres ved å logge på http://mb.phonero.no, under Admin – Grupper – Gruppemedlemmer.

Hvordan endrer jeg på oppsettet til vår Bedriftsnett-løsning?
I Phonero Visuell Admin kan du endre på alt fra ringesløyfer, til tastevalg og talemeldinger. Visuell Admin er tilgjengelig via Admin på http://mb.phonero.no, eller fra Phonero Bedriftsportal.

Jeg får ikke inn køsamtaler til min IP-telefon, kun direktesamtaler
Sjekk om telefonen er viderekoblet under “min profil” på mb.phonero.no, samt verifiser at telefonen er medlem av og logget inn i riktig kø.

Jeg får ikke inn køsamtaler til min mobiltelefon, kun direktesamtaler
Sjekk om telefonen er medlem av og logget inn i riktig kø.

Spørsmål og svar til Bedriftsnett

Spørsmål og svar til IP-telefoni

Hvilke porter må være åpne for at IP-telefoni skal fungere?
Signalisering: 158.58.154.11:5060 (UDP/TCP)
158.58.152.16:5060 (UDP/TCP)
158.58.154.17:5060 (UDP/TCP)

Lyd (RTP):
158.58.154.0/24 (UDP)
158.58.152.0/24 (UDP)

Hvordan kan jeg sjekke om IP-telefoni vil fungere?
En egen test er tilgjengelig på http://test.phonero.no. Denne testen gir en indikator på om IP-telefoni fra Phonero vil fungere med bedriftens brannmur. Vær oppmerksom på at en vellykket test ikke gir noen garanti for at tjenesten fungerer i praksis, da faktorer som båndbredde m.v. også spiller inn. Før du starter testen må lyden være skrudd på og Java må være installert.

Ved testens slutt, skal du få opp en melding som viser “Test OK”. Gjør du ikke det, se forrige punkt angående åpning av porter for IP-telefoni

IP- telefonene våre lyser orange, hva skal vi gjøre?
IT-ansvarlig i bedriften bør sjekke eller restarte internt utstyr for å eliminere dette som feilkilde. Om mulig, prøv å koble telefonen til på et annet nettverk, og se om den fungerer der.

Jeg får ikke inn samtaler til min IP-telefon
Sjekk om valget DND (Do Not Disturb) er aktivert på apparatet. Sjekk også om nummeret ditt er viderekoblet (kan sjekkes via http://mb.phonero.no).

Det er kommer ikke lyd når vi ringer, eller mottar samtaler
Dette er som oftest ett problem relatert til brannmuren. Se første punkt som forklarer hvilke porter i brannmuren som må være åpnet for IP-telefoni.

Det hakker/skurrer i IP-samtale
Den vanligste årsaken til dette er at internettlinjen ikke har nok ledig kapasitet til å føre en samtale. Forsøk å koble fra øvrig utstyr som er tilkoblet, og sjekk kvaliteten på samtalen mens én enkelt telefon er tilkoblet.

Spørsmål og svar til IP-telefoni

Phonero abonnementsvilkår

Phonero abonnementsvilkår gjeldende fra 1.4.2014

1 GENERELLE VILKÅR
1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte tjenester og produkter, Phoneros prislister og disse abonnementsvilkår med senere endringer. Disse abonnementsvilkår (”Abonnementsvilkårene”) med senere endringer gjelder for levering av tjenester til næringsdrivende og forbrukere levert av Phonero, uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Phonero og Kunden (Sluttbruker) eller gjennom forhandler som på vegne av Phonero selger dets tjenester. Abonnementsvilkårene regulerer bruk av Phoneros tjenester og består av (i) generelle vilkår som gjelder alle tjenester og (ii) særlige vilkår for de ulike tjenestetyper. Ved eventuell motstrid reguleres forholdet mellom Phonero og Kunden av (med prioritet i nevnte rekkefølge): a) Eventuelle særskilte avtaler signert av Phonero og Kunden utover formularet for Avtale om teletjenester med vedlegg, b) Avtale om Teletjenester, c) Phoneros standard prislister, d) Disse Abonnementsvilkårene med senere endringer, e) Særlige vilkår for enkeltprodukter, herunder produktbeskrivelser, f) Kundens bestillinger. Phonero har rett til å endre Abonnementsvilkårene, herunder som følge av endringer fra leverandør og i ekomlovgivningen.

2 Abonnement
2.1 Kredittvurdering, sikkerhet og kontroll
Det vil bli foretatt rutinemessig kontroll av opplysningene i nye avtaler og kredittvurdering av nye Kunder. Phonero kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Phonero avslå levering eller be om at Kunden forskuddsbetaler eller stiller tilfredsstillende sikkerhet. Dersom kontrollen avdekker feil i formularet for Avtale om teletjenester, herunder mht. signatur, fullmakt eller at selger har gått utover sine fullmakter mht. priser og vilkår, kan Phonero si opp avtalen og avslå levering.

2.2 Overdragelse av abonnement
Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra Phonero. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være betalt. Overdragelse til medlemmer av samme husstand kan i forbrukerforhold ikke nektes uten saklig grunn. Phonero kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter i forb. med salg av hele eller deler av sin virksomhet

2.3 Videresalg
Videresalg av tjenester levert av Phonero er ikke tillatt med mindre skriftlig tillatelse foreligger fra Phonero. Det er ikke tillatt å bruke privatlinjer til kommersielle formål, herunder servere og annen virksomhet av kommersiell art.

3 Priser og betaling
3.1 Priser
Prisene for etablering og bruk av de ulike tjenester fremgår av den skriftlige avtale.

3.2 Endring av priser
Prisene reguleres årlig i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. Utover dette forbeholder Phonero seg til enhver tid retten til å endre priser og betingelser. Prisendringer trer i kraft fra og med en måned etter at skriftlig varsel fra Phonero er sendt til Kunden. Prisendringer kan skje med kortere varsel og innenfor avtalt bindingstid dersom de skyldes endringer i offentlige avgifter, reguleringer og/eller pålegg eller økning i priser fra underleverandører og dersom endringer i priser ikke er større enn 10% . Utover dette kan Phonero, også innenfor avtalt bindingstid, endre priser og betingelser med en måneds varsel, men da har Kunden rett til å si opp avtalen skriftlig senest 30 dager etter at varslet ble sendt uten at det påløper terminerings-/bruddgebyr.

3.3 Kundens betalingsansvar
Den som er registrert som Kunde hos Phonero, er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk.

3.4 Fakturering
Phonero sender Kunden faktura som gir oversikt over den leverte tjeneste, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Dersom Kunden mener at faktura er feil, må han reklamere skriftlig snarestmulig og senest innen betalingsfristen. Ved eventuelt særskilt avtale om utkjøp av binding fra tidligere leverandør gjennomføres dette ved krediteringer på kundens faktura over en periode på minimum 6 måneder begrenset oppad til kr. 3.000 eks. mva. pr. abonnement som overføres (porteres) til Phonero. Ved særskilt avtale utover kr 1.500 eks. mva. per mobilabonnement, påløper en månedlig avgift per mobilabonnement i henhold til Avtale om Teletjenester. Evnt. avvik fra dette må være skriftlig avtalt.

3.5 Betaling
Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.

4 Taushetsplikt og personvern
Phonero har konsesjon fra Datatilsynet til å lagre og behandle data som Kunden registrerer og genererer. Phonero behandler dataene i henhold til personopplysningsloven og eventuelle andre krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet og er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av Kundens personopplysninger som f.eks. navn, org-/personnummer, adresse, opplysninger om tegnede abonnement og Tjenester, samt Kundens bruk av disse. Kunden kan selv bestemme om han vil gi Phonero de nevnte opplysningene. Avtale kan likevel kun inngås dersom Kunden gir opplysninger som er nødvendig for avtalen. Gir Kunden opplysninger som er nødvendige for avtalen er dette å anse som et samtykke til at Phonero behandler Kundens personopplysninger, herunder personopplysninger som gis av Kunden ved bestilling, samt personopplysninger som fremkommer ved bruk og som er nødvendige for leveranse og fakturering. Kundeopplysningene kan kun registreres for å danne grunnlag for beslutningen om Kunden kan gis tilgang til Tjenesten, for å administrere Avtalen, utarbeide kundeprofiler og markedsanalyser i forretningsutviklingshensikt og for markedsførings- og faktureringsformål.
Kunden har rett til, uten kostnad, å motta informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om vedkommende. Kunden kan når som helst tilbakekalle samtykket til behandlingen, samt begjære retting av
uriktige opplysninger. Et tilbakekall av samtykke kan imidlertid påvirke Phoneros mulighet til å gjennomføre Avtalen med Kunden som forutsatt. Dersom dette medfører brudd på bindingstid gjelder pkt. 9.2 om bruddgebyr m.v. tilsvarende. Kunden skal umiddelbart underrette Phonero ved endringer i kundeopplysningene.
Phonero og de ansatte i Phonero plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i Kundens telekommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Phonero er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Personopplysninger om Kunden vil således ikke bli utlevert uten i følgende tilfeller: a) Når kunden har samtykket til det; b) Når utleveringen har hjemmel i lov eller forskrift; c) For å gjennomføre avtalen og betalingsinnkreving; d) Som ledd i regnskapsbehandlingen. Dersom Kunden ønsker spesifisert faktura eller annen samtaleinformasjon er Kunden selv ansvarlig for behandling av personopplysninger og sensitiv informasjon i henhold til relevant lovgivning, herunder innhenting av nødvendige fullmakter for utlevering og behandling av samtaledata.

Opplysninger om navn, adresse og telefonnummer vil bli levert ut til nummeropplysningstjenester dersom kunden ikke har reservert seg mot dette. Personopplysninger som benyttes til faktureringsformål kan slettes når faktura er gjort opp.

5 Telefonnummer
5.1 Telefonnummer
Kunden tildeles telefonnummer for telefontjenester. Regulatoriske eller driftsmessige forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for utgifter Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

5.2 Nummervisning/hemmelig nummer
Ved bruk av Phoneros telefontjenester vil Kundens nummer vises for mottaker dersom Kunden ikke har reservert seg mot dette. Kunden kan ved avtale med Phonero få hemmelig nummer. Kunder som har hemmelig nummer vil ikke stå oppført under nummeropplysningstjenester og nummeret vil ikke vises på apparater som ringes opp. Selv om kunden har reservert seg eller har hemmelig nummer, vil nummeret vises ved opprigning til nødnummer. Phonero kan ikke garantere for at nummeret ikke vises ved opprigning til kunder hos andre teleoperatører. Bruker som mener seg utsatt for telefonsjikane kan innrømmes midlertidig unntak i reservasjonsretten.

5.3 Nummerportabilitet
Kunden kan beholde sitt telefonnummer ved bytte av teleoperatør. Kunden må påregne at det tar noe tid å flytte telefonnummeret mellom teleoperatører. Ved flytting til Phonero er Kunden selv ansvarlig for å gjøre opp sitt mellomværende med den tidligere operatøren. Phonero kan nekte portering til annen operatør dersom Phonero har uoppgjorte krav mot Kunden. Flytting fra Phonero til annen operatør regnes som oppsigelse av abonnementet. Kunden må oppgi alle nummer knyttet til aksessen ved bestilling av nummerportering. Dersom opplysningene er mangelfulle eller feilaktige kan det medføre at flyttingen til Phonero tar lengre tid enn normalt.
6 Utstyr
6.1 Tilknytning av utstyr til telenettet
For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr som han eller noen han svarer for kopler til nettet er typegodkjent. Dersom Kunden er i tvil, plikter Kunden å avklare dette med Phonero før utstyret tas i bruk.

6.2 Phoneros utstyr
Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr som Phonero plasserer hos Kunden Phoneros eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta noen inngrep i utstyret.

7 Feil eller mangler ved tjenesten
7.1 Reklamasjon
Dersom Kunden oppdager feil ved tjenestene skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til Phonero. Feilmeldingen skal så langt det er mulig angi hvilken type feil som foreligger. Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr, herunder kabler mellom utstyret og mellom utstyr og veggkontakt. Dersom Kunden melder om feil som ligger innenfor Kundens ansvarsområde kan Phonero kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøkingen.

7.2 Feilretting
Phonero skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene som Phonero er ansvarlig for, iverksette tiltak for å rette mangelen. Ligger feilen utenfor Phoneros kontroll, herunder ved feil hos leverandør av offentlig telenett, er Phoneros ansvar begrenset til å melde fra om manglene til rette vedkommende.

7.3 Prisavslag
Ved feil som Phonero alene er ansvarlig for og som gjør at Kunden ikke kan gjøre nytte av tjenestene, dog ikke ved feil som ligger utenfor Phoneros kontroll, herunder ved feil hos leverandør av offentlig telenett, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget kan ikke under noen omstendighet være høyere enn den forholdsmessige andel av fastavgiften for tjenesten i den perioden feilen foreligger. Krav om prisavslag må være fremmet senest en måned etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget.

7.4 Erstatning
Overfor næringsdrivende er Phonero ansvarlig for direkte tap bare dersom det skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Phoneros side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Overfor forbrukere er Phonero ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten, med mindre Phonero godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Phoneros kontroll og som Phonero ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Phonero er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for Kundens indirekte økonomiske tap som følge av feil eller mangler. Som indirekte tap regnes blant annet: a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd); b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn); c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt. Phoneros samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr. 5.000 for hver skadegjørende handling. Krav om erstatning må fremsettes senest to måneder etter at feilen er eller burde vært oppdaget.

7.5 Heving
Partene kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. Ved heving som følge av vesentlig mislighold fra Kunden gjelder pkt. 9.2 om bruddgebyr m.v. tilsvarende.

8 Kundens mislighold
8.1 Betalingsmislighold fra Kunden
Ved betalingsmislighold vil Phonero sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

8.2 Stenging ved betalingsmislighold
Dersom Kunden ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan Phonero stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Hvis Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, vil stenging kunne omfatte alle abonnementene og tjenester.

8.3 Stenging i andre tilfeller
Phonero kan stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden:
a) benytter utstyr som ikke er typegodkjent eller godkjent av Phonero;
b) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester;
c) på annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane;
d) benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning;
e) overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avklart med,
f) misbruker eller utnytter Phoneros tjenester eller systemer for å tilegne seg rettigheter som ikke omfattes av avtaleforholdet.

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Dersom Kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Phonero i særlige tilfelle sperre abonnementet for bestemte tjenester.

8.4 Gjenåpning
Dersom abonnementet er blitt stengt i samsvar med pkt. 8.2 eller 8.3, vil Phonero gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted kan Phonero uten ytterligere varsel si opp abonnementet med øyeblikkelig virkning og kunden kan miste sitt telefonnummer.

8.5 Andre virkninger av oppsigelse.
Ved oppsigelse av abonnement etter pkt. 8 gjelder bestemmelsene i pkt. 9.2 om bruddgebyr m.v. tilsvarende.

9 Varighet, bindingstid, oppsigelse og bruddgebyr
9.1 Varighet,bindingstid og oppsigelse
Avtalen/abonnement løper fra signatur av avtale. Abonnement varer i første omgang i 24 måneder regnet fra tjenesten ble tatt i bruk (bindingstid). Kunden kan si opp abonnement med virkning fra bindingstidens utløp med minst 3 måneders varsel. Er slik oppsigelse ikke gitt fornyes abonnementet automatisk for nye 12 måneder av gangen og slik at Kunden kan si opp med minst 3 måneders varsel før utløpet av hver 12-måneders periode. Oppsigelse må i alle tilfeller skje ved skriftlig varsel signert av Kunden og må være mottatt av Phonero innenfor nevnte frister. Phonero kan si opp abonnement/tjeneste med en måneds varsel dersom vedk. tjeneste, produkt eller prisplan legges ned.

9.2 Virkning av annen oppsigelse. Bruddgebyr
Ved oppsigelse fra Kunden før bindingstidens utløp eller før utløpet av en avtaleperiode i strid med pkt. 9.1 eller bytte av leverandør av Tjenestene før utløpet av bindingstiden, avtaleperioden eller oppsigelsestiden har Phonero rett til å fakturere og få betalt (i) alle utestående krav inkl. forhåndsfakturerte månedsavgifter, (ii) alle dokumenterte direkte kostnader knyttet til oppsigelsen, (iii) et eventuelt mellomværende basert på justert prisrabatt eller andre tilbudte fordeler for avkortet kontraktsperiode, (iv) utlegg/krediteringer Phonero har hatt til utkjøp fra Kundens tidligere operatør (bruddgebyr)samt (v) etter Phoneros valg et termineringsgebyr på 10% av gjenstående månedlige fastavgifter eller et bruddgebyr. Bruddgebyret er på kr 3.000 eks. mva pr abonnement/tjeneste. Bruddgebyret for dataaabonnement med tilknyttet datakort (“Ekstra datakort”) er på kr 3.000 eks. mva. For tjenestene Trådløs Bedrift, Phonero Bedriftsnett og IP Bedriftsnett er bruddgebyret kr. 5.000 eks mva pr løsning. For tilleggstjenester som gir inkludert dataforbruk i utlandet er bindingstiden på tilleggstjenesten 12 mnd og bruddgebyret kr 2.000 eks mva. Dersom Phonero mottar oppsigelse av abonnement etter at tjenesten er bestilt, men før effektuering er iverksatt, faktureres bruddgebyr som nevnt foran i stedet for etableringspris. Er effektuering iverksatt faktureres etableringspris i tillegg til bruddgebyr.

10 Ekstraordinære bruksrestriksjoner
I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Phonero rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av teletjenestene: a) avbrudd i tjenesten; b) begrensning av tjenestefasiliteter; og c) avskjæring av adgang til teletjenestene for nye kunder. Phonero har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i telenettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Phonero er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Phonero vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.

11 Klagebehandling og angrerett i forbrukerforhold
Klage på forhold ved Phoneros tjenester skal rettes skriftlig til Phonero for klagebehandling. I forbrukerforhold kan Kunden bringe Phoneros avgjørelse i klagesaken inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. I forbrukerforhold kan kunden, forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via internett, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Phonero har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis kunden senere benytter seg av angreretten

12 Lovvalg, tvister og avtalt verneting
Avtalen mellom Phonero og Kunden er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Phonero skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene med Kristiansand som vedtatt verneting.

2 SÆRSKILTE VILKÅR
2.1 FASTTELEFONI
1 Abonnementet
Abonnementet gir tilgang til fast telefonnett i Norge og rett til bruk av telefontjenesten og de tilleggstjenester som Kunden nærmere har avtalt med Phonero.

2 Telefonnummer
Kunden tildeles et telefonnummer for tjenesten. Dersom kunden flytter må han påregne at nummeret må byttes. Regulatoriske eller driftsmessige forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for kostnader som Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer. Oppføring av ett navn og ett telefonnummer i telefonkatalogens hvite eller rosa sider inngår i tjenesten når Phonero leverer nettilknytning til kunden.

3 Tilknytning til nettet
Phonero sørger for fremføring av tilknytningslinje frem til første telefonkontakt eller et annet tilknytningspunkt på den installasjonsadresse som Kunden har oppgitt. Phonero kan kun tilby ny aksess på steder der det er tilknytningspunkt fra tidligere. Dersom Kunden ønsker en annen linjeføring eller ruting av tilknytningslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Phonero, kan Phonero kreve at Kunden dekker merkostnadene. Dersom Kunden ønsker en annen tilknytning enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Phonero, og dette er mulig å imøtekomme, vil Phonero kreve at Kunden dekker merkostnadene for tilknytningen. Phonero må sikres fri atkomst frem til tilknytningspunktet. I forbindelse med tilknytningen har Phonero fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom.

Phonero skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilknytning. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av elektrisk kraft der dette er nødvendig. Kunden skal forsikre seg om at enhver som installerer eller utfører service på hans utstyr eller teletekniske linjenett har den nødvendige autorisasjon. Dersom tilknytning krever fast forvalg fra Phonero gir Kunden Phonero fullmakt til å besørge registrering av Phonero som fast leverandør av de trafikktyper som er omfattet av dette. Dersom bestillingen gjelder en adresse hvor Telenor (netteier) ikke har leveringsplikt og Telenor ikke har etablert nødvendig infrastruktur, kan Phonero ikke levere tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som er nødvendig for å benytte tjenestene.

4 Feilretting
Phonero er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen til og med første telefonkontakt eller annet tilknytningspunkt. Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne telenett samt på teleutstyr tilknyttet nettet. Dersom Kunden ønsker at Phonero skal utføre vedlikehold og feilretting på slikt utstyr, må det betales særskilt for dette.

2.2 MOBILTJENESTER
1 Abonnementet
Abonnementet gir Kunden adgang til Phoneros mobiltelefonnett og til andre mobiltelefonnett som Phonero har avtale med om slik bruk. Abonnementet gir dessuten tilgang til de tilleggstjenester det er inngått avtale om.

2 Telefonnummer
Kunden tildeles et eller flere telefonnummer for tjenesten. Regulatoriske eller driftsmessige forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for kostnader som Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

3 Ansvar for bruk av tjenesten
Kunden er selv ansvarlig for at tjenesten brukes i tråd med retningslinjer fra Phonero, offentlig regelverk og annen regulering som måtte gjelde der Kunden oppholder seg. Phonero innestår ikke for at tjenesten kan benyttes uten avbrudd eller at alle anrop og data når frem. Phonero fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte følge av brudd i kommunikasjon eller manglende tilgang til nett.

4 Bruk av abonnementet i utlandet
Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er underlagt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utlandet innkrever Phonero betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Det gjelder egne regler og takster for bruk av mobil i utlandet.

5 SIM – kort
SIM-kort er et kort som settes inn i mobiltelefonen for å oppnå tilknytning til mobilnett og åpner og gir tilgang til de valgte tjenester. Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort. SIM-kortet er Phoneros eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i kortet. Phonero kan frakoble ikke-forskriftsmessig utstyr. Det hører to koder til SIM-kortet (PIN- og PUK-kode). Kunden har ansvaret for å oppbevare kodene atskilt fra SIM-kortet og på en slik måte at de ikke blir kjent for uvedkommende. Kodene må heller ikke noteres på en slik måte at det er mulig for uvedkommende å forstå hva sifrene gjelder. Dersom kunden får mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til kodene, skal kunden straks endre PIN-koden.

6 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr
Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal Kunden straks underrette Phoneros kundeservice. Phonero vil da så fort som mulig sperre abonnementet. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir Phonero melding om gjenåpning. Kunden kan i stedet få et nytt SIM-kort med nye personlige koder. Prisen på nytt SIM-kort fremgår av Prislisten. Selv om abonnementet er sperret vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er gyldig oppsagt.

7 Ansvar ved tap, tyveri mv.
Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet. Phonero er ansvarlig for misbruk av SIM-kortet etter at sperremelding er gitt på foreskrevet måte og Phonero har hatt rimelig tid til å sperre, med mindre misbruket er muliggjort ved grov uaktsomhet eller forsett fra Kunden side. Under enhver omstendighet er Phoneros ansvar begrenset til kr. 5.000.

 

8 Trafikkmønster
Phonero priser sine tjenester basert på en normalfordeling av trafikkmønster. Dersom Kunden har en prisplan der det kan ringes internt mellom bedrift/ansatte for kr 0 eller en redusert pris, forutsetter det at trafikken internt ikke utgjør mer enn 20% av det totale trafikkforbruk for det enkelte abonnement. Phonero forbeholder seg rett til å fakturere intern trafikk som overstiger denne volumgrense pr. abonnement som ekstern trafikk. For abonnement med “Fri Bruk” inntil 10.000 minutter og 10.000 SMS/MMS forbeholder Phonero seg retten til å fakturere, som ekstern trafikk, all trafikk utover 3.000 minutter og 3.000 SMS/MMS per måned dersom a) mer enn 25% av abonnementene overstiger denne volumgrense, b) abonnement benyttes til callsenter-virksomhet, eller c) dersom abonnement benyttes for automatisert utsendelse/varsling av SMS/MMS. Phonero forbeholder seg også rett til å redusere/strupe hastigheten på tjenestene for resterende del av måned ved bruksmønster som avviker fra normalt trafikkmønster.

2.3 MOBILT BREDBÅND
1 Tjenesten
Tjenesten gir Kunden bredbåndstilknytning og mulighet til oppkobling til internett og/eller andre telekommunikasjonstjenester via en CDMA-, UMTS/HSDPA, LTE/4G eller annen bredbåndsaksess som Phonero har rett til å levere i samsvar med avtale med sine underleverandører til enhver tid (”Terminal”). Bredbåndstilknytningen er mobil, dvs. at Kunden har tilgang til bredbåndet overalt der nettverket til Phoneros underleverandører av tjenesten gir dekning. Sammen med Terminalen vil Kunden motta abonnementsspesifikk informasjon, for eksempel aktiveringskode. Abonnentspesifikk informasjon skal oppbevares forsvarlig og kan ikke benyttes av eller avsløres for uvedkommende. Mistenker Kunden at slik informasjon har kommet til uvedkommendes kunnskap skal dette umiddelbart meldes fra til Phonero. Kunden har ansvar for uvedkommendes bruk av Tjenesten inntil melding er mottatt av Phonero og Phonero har sperret Tjenesten. Sperring vil bli foretatt uten ugrunnet opphold.

Hastigheten som er oppgitt for mottak og sending av data er maksimalhastighet. Grunnet forhold som er utenfor Phoneros kontroll, kan Kunden oppleve at denne hastigheten ikke oppnås. For å sikre at alle våre kunder opplever tilgang til og god ytelse på Tjenesten, forbeholder Phonero seg også retten til å begrense overføringshastigheten, herunder dersom bruken blir unormalt stor og/eller dersom det er mistanke om misbruk av Tjenesten.

Kunden har ikke krav på noen form for kompensasjon/erstatning grunnet slike forhold.

2 Abonnement
Abonnementet omfatter Kundens tegning av abonnementsavtale samt kjøpt Terminal konfigurert for å kunne benyttes i de nettverk Phonero gjennom underleverandører har tilgang til for mobile telefoni- og bredbåndstjenester. Phonero forbeholder seg rett til å redusere/strupe hastigheten på mobilt bredbånd for resterende del av måned ved bruksmønster som avviker fra normalt trafikkmønster.

 

3 Utstyr – avtale om kjøp av Terminal
Levering av Tjenesten forutsetter at Kunden kjøper Terminal levert gjennom Phonero nødvendig for å benytte den enkelte Tjeneste. De tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr fremgår av produktspesifikasjonen til Tjenesten. Kundens utstyr skal skaffes og installeres for Kundens egen regning dersom ikke annet er avtalt mellom partene. Terminal eller annet utstyr selges ”som det er”, slik at Phonero kun har ansvar for feil og mangler ved ustyret dersom utstyret er i vesentlig dårligere stand enn det Kunden hadde regnet med eller ikke svarer til opplysninger gitt av Phonero. Kunden kan kun koble utstyr som er angitt eller godkjent av Phonero til det/de nett Phonero har tilgang til. Utstyret må forøvrig oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende lovgivning. Kunden er inneforstått med at oppgradering eller endring av Tjenesten kan medføre at de tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr forandres. Avtale om abonnement er en forutsetning for Kundens kjøp av Terminal og et SIM-kort fra Phonero må settes inn i Terminalen for å oppnå tilknytning til tjenesten. Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort. Dette er Phoneros eiendom og skal bare brukes i Terminalen. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i SIM-kortet eller Terminalen. For øvrige vilkår knyttet til bruken av SIM-kortet henvises til 2.2 pkt 5 ovenfor. Tap eller skade på Terminal skal umiddelbart meldes fra til Phonero. Kunden er selv ansvarlig for tap eller skade på Terminal.

4 Tekniske avbrudd, vedlikehold m.m.
Phonero er ikke forpliktet til å utbedre feil som skyldes omstendigheter utenfor Phoneros kontroll. Dette gjelder bl.a. feil eller brudd som skyldes eksternt nett eller utstyr. Om Phonero eller dets underleverandører etter å ha mottatt feilmelding fra Kunden utbedrer feil som skyldes Kunden eller forhold på dennes side, plikter Kunden å erstatte Phonero utbedringskostnadene.

5 Bruk av utstyr, Tjenesten m.m.
Kunden kan kun benytte de Terminaler som er godkjente og konfigurerte av Phonero, samt som er godkjent for tilkobling til offentlig telekommunikasjonsnett. Kunden kan ikke videreselge eller videreformidle noen del av Tjenesten, herunder leie eller låne ut Terminalen eller Tjenesten til andre. Kunden plikter å overholde gjeldende lover og regler, abonnementsvilkårene, samt ikke å opptre i strid med allmenn etikk og moral ved bruk av Tjenesten. Kunden kan ikke benytte Tjenesten på en måte som setter Phonero eller tredjemann i fare for å bli rammet av ansvar, ubehageligheter eller skade. Kunden plikter å stanse enhver bruk av Tjenesten i strid med det ovenstående umiddelbart. Får Kunden kjennskap til at andre benytter Tjenesten i strid med det ovenstående, plikter Kunden å se til at den urettmessige bruken opphører straks, og informere Phonero om overtredelsen.
Kunden er selv ansvarlig for all informasjon som publiseres eller kommuniseres via internett gjennom Tjenesten. Kunden forbys å publisere og/eller lenke til internettsider som inneholder informasjon som kan tenkes å utgjøre inngrep i tredjemanns rettigheter eller på andre måter er krenkende, vekker forargelse, oppmuntrer til kriminelle handlinger eller inneholder materiale som kan tenkes å være ulovlig. Phonero forbeholder seg retten til å stenge eller redusere Tjenestens tilgjengelighet når det foreligger mistanke om at Tjenesten brukes i strid med gjeldende rett, Abonnementsvilkårene, allmenn etikk og/eller moral inntil forholdene er avklart. Phonero kan stenge Tjenesten uten varsel og har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det er klart at Tjenesten brukes i strid med gjeldende rett, Abonnementsvilkårene eller allmenn etikk og/eller moral.

Cookies

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Nedenfor finner du informasjon om Phoneros egen bruk av informasjonskapsler/cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.

Phonero bruker disse cookiesene:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Phonero bruker Google Analytics for å analysere bruken av Phoneros nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Priser Phonero Mobiltelefoni

 

 
BEDRIFT+ FLYTENDE
BEDRIFT+ FRI BRUK
ABONNEMENT19 / måned249 / måned
TIL FASTTELEFON0,49-
TIL MOBILTELEFON0,49-
STARTPRIS0,49-
SMS/MMS0,49 / 1,49-
DATA3,39-
INKLUDERT FORBRUK-10.000 minutter
10.000 meldinger
1.000 MB data

Alle priser er eks. mva. Forbruk utover inkludert på Bedrift+ Fri Bruk faktureres som Bedrift+ Flytende. Minimumsdebitering kr 49. Kontakt Phonero for fullstendige vilkår og prisliste.

 

Priser roaming i Norden, EU/EØS og Europa

 

FRA/TIL
NORDEN
EU/EØS
EUROPA
ØVRIGE
MOTTAK
SMS
MMS
DATA
Norden*1,571,575,5910,490,410,495 / 21,65
EU/EØS1,571,575,5911,770,410,495 / 21,65
Europa5,595,595,5913,593,192,505 / 232

Alle priser er eks. mva. og gjeldende fra 1.7.2014. *For priser i øvrige verden eller til utlandet fra Norge, vennligst kontakt Phonero kundeservice.

 

Pris for samtaler til spesialnummer

 

SPESIALNUMMER
OPPSTART
MINUTT
18508,0016,49
18608,0016,49
18708,0016,49
18809,0918,09
18818,0016,49
18828,0016,49
18858,0019,99
18889,0917,99
18908,0016,49
18918,0016,49
1412 Nødnummer for døve00
1945 Operatørinformasjon00
800 xx xxx0,590,59
810 xx xxx - 814 xx xxx0,590,88
815 xx xxx0,592,99
820 40/45 xxx202,41
820 41/46 xxx402,41
820 42/47 xxx602,41
820 43/48 xxx802,41
820 44/49 xxx1602,41
820/829 01 xxx0,595,64
820/829 02 - 820/829 09 xxx0,595,91
820/829 0x xxx0,595,91
820/829 1x xxx0,5910,07
820/829 2x xxx0,5910,07
820/829 3x xxx0,595,23
820/829 5x xxx0,596,85
820/829 6x xxx0,598,46
820/829 7x xxx0,5912,9
820/829 8x xxx0,5918,14
820/829 9x xxx0,5926,99
829 40 xxx - 829 46 xxx0,592,41
829 47 xxx - 829 48 xxx2,092,41
829 49 xxx4,992,99
850 xx xxx0,591,6
Alle 5-sifrede0,592,49
Ambulanse 11300
Brann 11000
Noteringsoverf. innland 1170,590,80
Noteringsoverf. utland 1150,590,80
Politi 11200
Ruteopplysning 1770,591,61
Sett Over6,99-
Veirapport 1750,591,61
Øvrige 3-sifrede nummer0,590,80

Alle priser er eks. mva.

 

Logg inn

Phonero Bedriftsportal Logg inn Phonero Bedriftsnett Logg inn Phonero SMS Outlook Logg inn Phonero MobilSvar Logg inn Phonero Webshop Logg inn Oppsett av MMS & data Logg inn

KUNDESENTER

KONTAKTINFO

Kundesenter:

Telefon: 04 044

Faks: 38 00 63 10

Åpningstider:

Mandag - fredag:

0800-1700

Fra utlandet:

+47 38 00 63 03

Døgnåpen sperretjeneste:

+47 94 00 90 00

KONTAKTSKJEMA

*obligatoriske felter

DRIFTSMELDINGER

SUPPORT

Spørsmål & svar

Generelt

Generelle spørsmål og svar

Jeg ønsker å få tilgang til Phonero Bedriftsportal. Hvordan går jeg frem?
Skjema for tilgang til Phonero Bedriftsportal er tilgjengelig fra Phonero kundesenter, telefon 04044 eller e-post support@phonero.no. 

Vi ønsker å kjøpe telefoner og utstyr. Hvordan går vi frem?
Phonero tilbyr alle sine kunder kostnadsfri tilgang til Phonero Webshop på http://webshop.phonero.no. Her kan du bestille mobiltelefoner og utstyr. Dersom du ikke har brukernavn og passord, kan du kontakte vårt kundesenter på telefon 04044 eller fylle ut kontaktskjemaet.

Vi ønsker ikke å binde opp telefonene. Hvordan går vi frem for å unngå dette?
Telefonene vi selger er ikke operatørlåst eller knyttet opp mot abonnementet, og dermed ikke med binding. Merk at binding på selve abonnementet er uavhengig av dette.

Jeg ønsker å endre prisliste på et av mobilnumrene våre. Hvordan kan dette gjøres?
Kontakt Phonero kundesenter på telefon 04044 eller pr e-post support@phonero.no.

En av våre ansatte har sluttet og skal ha abonnementet privat. Hvordan løser vi dette?
For å endre eier/fakturamottaker på et abonnement, må det sendes inn et eierskifteskjema signert av begge parter. Skjemaet får du fra Phonero kundesenter på telefon 04044 eller pr e-post, support@phonero.no.

Jeg trenger en kopi av en av fakturaene jeg har fått.
Alle utsendte fakturaer er tilgjengelige i pdf-format i Phonero Bedriftsportal. Du kan også kontakte vårt kundesenter for å få tilsendt fakturakopier.

 

Generelle spørsmål og svar

Mobiltelefoni

Spørsmål og svar til Mobiltelefoni

Jeg har mistet PIN- og PUK-koden min, hvordan får jeg tak i disse?
Kontakt vårt kundesenter på 04044 eller bruk kontaktskjemaet.

Jeg får ikke sendt MMS eller koblet til internett med telefonen min. Hva gjør jeg?
Oppsett for MMS, WAP og Internett finner du her: http://oppsett.phonero.no. Husk at telefonen i noen tilfeller må startes på nytt etter at dette er installert på telefonen.

Jeg ønsker å benytte meg av mobilsvar-tjenesten på mitt abonnement. Hvordan går jeg frem?
Mobilsvar er en kostnadsfri tilleggstjeneste som enkelt kan legges til abonnement. Kontakt Phonero kundeservice for aktivering av tjenesten.

”Samtale venter” -funksjonen fungerer ikke etter jeg byttet abonnement.
“Samtale venter” er en funksjon på telefonen og aktiveres enkelt med å taste *43# (send) eller ringeknappen på telefonen.

Hvordan viderekobler jeg samtaler?
Benytt følgende kommando for å viderekoble: **viderekoblingstype* nummeret du skal viderekoble til # og “Ring” (som regel bilde av et grønt telefonrør). 

21 – viderekobler alle samtaler uten at det ringer på din telefon.
61 – viderekobler samtaler når du ikke svarer.
62 – viderekobler når du er utenfor dekningsområde.
67 – viderekobler samtaler når du er opptatt i en annen samtale.
004 – viderekobler både for kode 61, 62 og 67. 

Viderekobling av samtaler når du ikke svarer skjer etter 20 sekunder. For å endre dette benytter du følgende kommando: **61* nummeret du skal viderekoble til ** forsinkelse (5-30 sek.) # og “Ring”.  Du kan fjerne en viderekobling ved å taste ## viderekoblingstype # og “Ring”. For å fjerne alle viderekoblinger, tast ##002# og “Ring”.

Jeg har en operatørlåst telefon, hvordan får jeg låst den opp?
Operatørlås vil si at telefonen ikke vil fungere dersom du setter inn et SIM-kort fra andre enn den operatøren den ble kjøpt av, for eksempel Telenor eller NetCom. Har du en slik telefon er du nødt til å taste inn en operatørlåskode før ditt Phonero-simkort kort vil fungere. Det er kun den operatøren som har låst telefonen som har tilgang til operatørlåskoden. Er telefonen mer enn 12 måneder gammel kan du finne denne på mobilleverandørens nettside. Ved henvendelse til kundeservice vil du bli bedt om å oppgi en IMEI kode. Denne koden (15 siffer) finner du på telefonen bak batteriet, eller ved å taste *#06#. Du må legge ved IMEI koden om du henvender deg til kundeservice for operatørlås.

Hvordan fungerer Hemmelig nummer?
Med tjenesten Hemmelig nummer vises ikke nummeret ditt når du ringer noen. Nummeret ditt vil heller ikke bli oppgitt på nummeropplysningen eller oversendt til nummeropplysningsaktører.
Ved sending av SMS og MMS og ved samtaler til nødnummer vil nummeret vises

Spørsmål og svar til Mobiltelefoni

Mobilt Bredb.

Spørsmål og svar til Mobilt Bredbånd

Jeg kommer ikke på internett. Hva gjør jeg?
Sjekk at USB-modemet fra Phonero er tilkoblet og at oppsettet er korrekt i henhold til installasjonsveiledningen. Dersom du mangler oppsett, ta kontakt via vårt kontaktskjema eller pr telefon 04044.

Jeg har en datamaskin med innebygd mobilt bredbånd. Vil det fungere med Mobilt Bredbånd fra Phonero?
I de aller fleste tilfeller vil utstyr innebygd i datamaskiner fungere med tjenesten fra Phonero. Dette gjelder i mange tilfeller også ulåste modem fra andre operatører. Vi gjør oppmerksom på at Phonero dessverre ikke kan gi brukerstøtte på innebygde modem eller USB-modem fra andre operatører.

Kan Mobilt Bredbånd benyttes i utlandet?
Mobilt Bredbånd leveres sperret for utland som standard. Vær oppmerksom på at det kan bli svært kostbart å benytte tjenesten i utlandet. Dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å fjerne sperren, ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Internett i utlandet fungerer ikke. Hva kan jeg gjøre?
Søk opp et annet mobilnett, og prøv på nytt. Dersom ikke det fungerer, skriv inn “internet” under APN i innstillinger. 

Spørsmål og svar til Mobilt Bredbånd

Bedriftsnett

Spørsmål og svar til Bedriftsnett

Hvor finner jeg brukernavn og passord for å logge på Mobil App, Sentralbord eller Personlig Sentralbord?
Send SMS til 2077 med teksten MBN PASSORD. Du vil da få en melding i retur med brukernavn og passord.

Hvor logger jeg på for å betjene sentralbordet?
Sentralbordet er tilgjengelig på http://mb.phonero.no.

Hvor kan jeg laste ned Personlig Sentralbord?
Windows: http://mb.phonero.no/PersonligSentralbord.msi
Mac OS: http://mb.phonero.no/PersonligSentralbord.dmg

Hvor kan jeg laste med Mobil App til min telefon?
Nedlasting til Android
Nedlasting til iPhone

Hvordan kan jeg melde en ansatt inn eller ut av en kø?
Dette kan gjøres ved å logge på http://mb.phonero.no, under Admin – Grupper – Gruppemedlemmer.

Hvordan endrer jeg på oppsettet til vår Bedriftsnett-løsning?
I Phonero Visuell Admin kan du endre på alt fra ringesløyfer, til tastevalg og talemeldinger. Visuell Admin er tilgjengelig via Admin på http://mb.phonero.no, eller fra Phonero Bedriftsportal.

Jeg får ikke inn køsamtaler til min IP-telefon, kun direktesamtaler
Sjekk om telefonen er viderekoblet under “min profil” på mb.phonero.no, samt verifiser at telefonen er medlem av og logget inn i riktig kø.

Jeg får ikke inn køsamtaler til min mobiltelefon, kun direktesamtaler
Sjekk om telefonen er medlem av og logget inn i riktig kø.

Spørsmål og svar til Bedriftsnett

IP-telefoni

Spørsmål og svar til IP-telefoni

Hvilke porter må være åpne for at IP-telefoni skal fungere?
Signalisering: 158.58.154.11:5060 (UDP/TCP)
158.58.152.16:5060 (UDP/TCP)
158.58.154.17:5060 (UDP/TCP)

Lyd (RTP):
158.58.154.0/24 (UDP)
158.58.152.0/24 (UDP)

Hvordan kan jeg sjekke om IP-telefoni vil fungere?
En egen test er tilgjengelig på http://test.phonero.no. Denne testen gir en indikator på om IP-telefoni fra Phonero vil fungere med bedriftens brannmur. Vær oppmerksom på at en vellykket test ikke gir noen garanti for at tjenesten fungerer i praksis, da faktorer som båndbredde m.v. også spiller inn. Før du starter testen må lyden være skrudd på og Java må være installert.

Ved testens slutt, skal du få opp en melding som viser “Test OK”. Gjør du ikke det, se forrige punkt angående åpning av porter for IP-telefoni

IP- telefonene våre lyser orange, hva skal vi gjøre?
IT-ansvarlig i bedriften bør sjekke eller restarte internt utstyr for å eliminere dette som feilkilde. Om mulig, prøv å koble telefonen til på et annet nettverk, og se om den fungerer der.

Jeg får ikke inn samtaler til min IP-telefon
Sjekk om valget DND (Do Not Disturb) er aktivert på apparatet. Sjekk også om nummeret ditt er viderekoblet (kan sjekkes via http://mb.phonero.no).

Det er kommer ikke lyd når vi ringer, eller mottar samtaler
Dette er som oftest ett problem relatert til brannmuren. Se første punkt som forklarer hvilke porter i brannmuren som må være åpnet for IP-telefoni.

Det hakker/skurrer i IP-samtale
Den vanligste årsaken til dette er at internettlinjen ikke har nok ledig kapasitet til å føre en samtale. Forsøk å koble fra øvrig utstyr som er tilkoblet, og sjekk kvaliteten på samtalen mens én enkelt telefon er tilkoblet.

Spørsmål og svar til IP-telefoni

Øvrig

Vilkår av 1.4.14

Phonero abonnementsvilkår

Phonero abonnementsvilkår gjeldende fra 1.4.2014

1 GENERELLE VILKÅR
1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte tjenester og produkter, Phoneros prislister og disse abonnementsvilkår med senere endringer. Disse abonnementsvilkår (”Abonnementsvilkårene”) med senere endringer gjelder for levering av tjenester til næringsdrivende og forbrukere levert av Phonero, uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Phonero og Kunden (Sluttbruker) eller gjennom forhandler som på vegne av Phonero selger dets tjenester. Abonnementsvilkårene regulerer bruk av Phoneros tjenester og består av (i) generelle vilkår som gjelder alle tjenester og (ii) særlige vilkår for de ulike tjenestetyper. Ved eventuell motstrid reguleres forholdet mellom Phonero og Kunden av (med prioritet i nevnte rekkefølge): a) Eventuelle særskilte avtaler signert av Phonero og Kunden utover formularet for Avtale om teletjenester med vedlegg, b) Avtale om Teletjenester, c) Phoneros standard prislister, d) Disse Abonnementsvilkårene med senere endringer, e) Særlige vilkår for enkeltprodukter, herunder produktbeskrivelser, f) Kundens bestillinger. Phonero har rett til å endre Abonnementsvilkårene, herunder som følge av endringer fra leverandør og i ekomlovgivningen.

2 Abonnement
2.1 Kredittvurdering, sikkerhet og kontroll
Det vil bli foretatt rutinemessig kontroll av opplysningene i nye avtaler og kredittvurdering av nye Kunder. Phonero kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Phonero avslå levering eller be om at Kunden forskuddsbetaler eller stiller tilfredsstillende sikkerhet. Dersom kontrollen avdekker feil i formularet for Avtale om teletjenester, herunder mht. signatur, fullmakt eller at selger har gått utover sine fullmakter mht. priser og vilkår, kan Phonero si opp avtalen og avslå levering.

2.2 Overdragelse av abonnement
Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra Phonero. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være betalt. Overdragelse til medlemmer av samme husstand kan i forbrukerforhold ikke nektes uten saklig grunn. Phonero kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter i forb. med salg av hele eller deler av sin virksomhet

2.3 Videresalg
Videresalg av tjenester levert av Phonero er ikke tillatt med mindre skriftlig tillatelse foreligger fra Phonero. Det er ikke tillatt å bruke privatlinjer til kommersielle formål, herunder servere og annen virksomhet av kommersiell art.

3 Priser og betaling
3.1 Priser
Prisene for etablering og bruk av de ulike tjenester fremgår av den skriftlige avtale.

3.2 Endring av priser
Prisene reguleres årlig i samsvar med økningen i konsumprisindeksen. Utover dette forbeholder Phonero seg til enhver tid retten til å endre priser og betingelser. Prisendringer trer i kraft fra og med en måned etter at skriftlig varsel fra Phonero er sendt til Kunden. Prisendringer kan skje med kortere varsel og innenfor avtalt bindingstid dersom de skyldes endringer i offentlige avgifter, reguleringer og/eller pålegg eller økning i priser fra underleverandører og dersom endringer i priser ikke er større enn 10% . Utover dette kan Phonero, også innenfor avtalt bindingstid, endre priser og betingelser med en måneds varsel, men da har Kunden rett til å si opp avtalen skriftlig senest 30 dager etter at varslet ble sendt uten at det påløper terminerings-/bruddgebyr.

3.3 Kundens betalingsansvar
Den som er registrert som Kunde hos Phonero, er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk.

3.4 Fakturering
Phonero sender Kunden faktura som gir oversikt over den leverte tjeneste, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Dersom Kunden mener at faktura er feil, må han reklamere skriftlig snarestmulig og senest innen betalingsfristen. Ved eventuelt særskilt avtale om utkjøp av binding fra tidligere leverandør gjennomføres dette ved krediteringer på kundens faktura over en periode på minimum 6 måneder begrenset oppad til kr. 3.000 eks. mva. pr. abonnement som overføres (porteres) til Phonero. Ved særskilt avtale utover kr 1.500 eks. mva. per mobilabonnement, påløper en månedlig avgift per mobilabonnement i henhold til Avtale om Teletjenester. Evnt. avvik fra dette må være skriftlig avtalt.

3.5 Betaling
Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.

4 Taushetsplikt og personvern
Phonero har konsesjon fra Datatilsynet til å lagre og behandle data som Kunden registrerer og genererer. Phonero behandler dataene i henhold til personopplysningsloven og eventuelle andre krav fastsatt i lov eller av offentlig myndighet og er behandlingsansvarlig hva gjelder behandlingen av Kundens personopplysninger som f.eks. navn, org-/personnummer, adresse, opplysninger om tegnede abonnement og Tjenester, samt Kundens bruk av disse. Kunden kan selv bestemme om han vil gi Phonero de nevnte opplysningene. Avtale kan likevel kun inngås dersom Kunden gir opplysninger som er nødvendig for avtalen. Gir Kunden opplysninger som er nødvendige for avtalen er dette å anse som et samtykke til at Phonero behandler Kundens personopplysninger, herunder personopplysninger som gis av Kunden ved bestilling, samt personopplysninger som fremkommer ved bruk og som er nødvendige for leveranse og fakturering. Kundeopplysningene kan kun registreres for å danne grunnlag for beslutningen om Kunden kan gis tilgang til Tjenesten, for å administrere Avtalen, utarbeide kundeprofiler og markedsanalyser i forretningsutviklingshensikt og for markedsførings- og faktureringsformål.
Kunden har rett til, uten kostnad, å motta informasjon om hvilke opplysninger som er lagret om vedkommende. Kunden kan når som helst tilbakekalle samtykket til behandlingen, samt begjære retting av
uriktige opplysninger. Et tilbakekall av samtykke kan imidlertid påvirke Phoneros mulighet til å gjennomføre Avtalen med Kunden som forutsatt. Dersom dette medfører brudd på bindingstid gjelder pkt. 9.2 om bruddgebyr m.v. tilsvarende. Kunden skal umiddelbart underrette Phonero ved endringer i kundeopplysningene.
Phonero og de ansatte i Phonero plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og om innholdet i Kundens telekommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Phonero er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Personopplysninger om Kunden vil således ikke bli utlevert uten i følgende tilfeller: a) Når kunden har samtykket til det; b) Når utleveringen har hjemmel i lov eller forskrift; c) For å gjennomføre avtalen og betalingsinnkreving; d) Som ledd i regnskapsbehandlingen. Dersom Kunden ønsker spesifisert faktura eller annen samtaleinformasjon er Kunden selv ansvarlig for behandling av personopplysninger og sensitiv informasjon i henhold til relevant lovgivning, herunder innhenting av nødvendige fullmakter for utlevering og behandling av samtaledata.

Opplysninger om navn, adresse og telefonnummer vil bli levert ut til nummeropplysningstjenester dersom kunden ikke har reservert seg mot dette. Personopplysninger som benyttes til faktureringsformål kan slettes når faktura er gjort opp.

5 Telefonnummer
5.1 Telefonnummer
Kunden tildeles telefonnummer for telefontjenester. Regulatoriske eller driftsmessige forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for utgifter Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

5.2 Nummervisning/hemmelig nummer
Ved bruk av Phoneros telefontjenester vil Kundens nummer vises for mottaker dersom Kunden ikke har reservert seg mot dette. Kunden kan ved avtale med Phonero få hemmelig nummer. Kunder som har hemmelig nummer vil ikke stå oppført under nummeropplysningstjenester og nummeret vil ikke vises på apparater som ringes opp. Selv om kunden har reservert seg eller har hemmelig nummer, vil nummeret vises ved opprigning til nødnummer. Phonero kan ikke garantere for at nummeret ikke vises ved opprigning til kunder hos andre teleoperatører. Bruker som mener seg utsatt for telefonsjikane kan innrømmes midlertidig unntak i reservasjonsretten.

5.3 Nummerportabilitet
Kunden kan beholde sitt telefonnummer ved bytte av teleoperatør. Kunden må påregne at det tar noe tid å flytte telefonnummeret mellom teleoperatører. Ved flytting til Phonero er Kunden selv ansvarlig for å gjøre opp sitt mellomværende med den tidligere operatøren. Phonero kan nekte portering til annen operatør dersom Phonero har uoppgjorte krav mot Kunden. Flytting fra Phonero til annen operatør regnes som oppsigelse av abonnementet. Kunden må oppgi alle nummer knyttet til aksessen ved bestilling av nummerportering. Dersom opplysningene er mangelfulle eller feilaktige kan det medføre at flyttingen til Phonero tar lengre tid enn normalt.
6 Utstyr
6.1 Tilknytning av utstyr til telenettet
For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr som han eller noen han svarer for kopler til nettet er typegodkjent. Dersom Kunden er i tvil, plikter Kunden å avklare dette med Phonero før utstyret tas i bruk.

6.2 Phoneros utstyr
Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr som Phonero plasserer hos Kunden Phoneros eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta noen inngrep i utstyret.

7 Feil eller mangler ved tjenesten
7.1 Reklamasjon
Dersom Kunden oppdager feil ved tjenestene skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til Phonero. Feilmeldingen skal så langt det er mulig angi hvilken type feil som foreligger. Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr, herunder kabler mellom utstyret og mellom utstyr og veggkontakt. Dersom Kunden melder om feil som ligger innenfor Kundens ansvarsområde kan Phonero kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøkingen.

7.2 Feilretting
Phonero skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene som Phonero er ansvarlig for, iverksette tiltak for å rette mangelen. Ligger feilen utenfor Phoneros kontroll, herunder ved feil hos leverandør av offentlig telenett, er Phoneros ansvar begrenset til å melde fra om manglene til rette vedkommende.

7.3 Prisavslag
Ved feil som Phonero alene er ansvarlig for og som gjør at Kunden ikke kan gjøre nytte av tjenestene, dog ikke ved feil som ligger utenfor Phoneros kontroll, herunder ved feil hos leverandør av offentlig telenett, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget kan ikke under noen omstendighet være høyere enn den forholdsmessige andel av fastavgiften for tjenesten i den perioden feilen foreligger. Krav om prisavslag må være fremmet senest en måned etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget.

7.4 Erstatning
Overfor næringsdrivende er Phonero ansvarlig for direkte tap bare dersom det skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Phoneros side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Overfor forbrukere er Phonero ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten, med mindre Phonero godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Phoneros kontroll og som Phonero ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Phonero er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for Kundens indirekte økonomiske tap som følge av feil eller mangler. Som indirekte tap regnes blant annet: a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd); b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn); c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt. Phoneros samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til kr. 5.000 for hver skadegjørende handling. Krav om erstatning må fremsettes senest to måneder etter at feilen er eller burde vært oppdaget.

7.5 Heving
Partene kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. Ved heving som følge av vesentlig mislighold fra Kunden gjelder pkt. 9.2 om bruddgebyr m.v. tilsvarende.

8 Kundens mislighold
8.1 Betalingsmislighold fra Kunden
Ved betalingsmislighold vil Phonero sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.

8.2 Stenging ved betalingsmislighold
Dersom Kunden ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan Phonero stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Hvis Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, vil stenging kunne omfatte alle abonnementene og tjenester.

8.3 Stenging i andre tilfeller
Phonero kan stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden:
a) benytter utstyr som ikke er typegodkjent eller godkjent av Phonero;
b) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester;
c) på annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane;
d) benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning;
e) overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avklart med,
f) misbruker eller utnytter Phoneros tjenester eller systemer for å tilegne seg rettigheter som ikke omfattes av avtaleforholdet.

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Dersom Kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Phonero i særlige tilfelle sperre abonnementet for bestemte tjenester.

8.4 Gjenåpning
Dersom abonnementet er blitt stengt i samsvar med pkt. 8.2 eller 8.3, vil Phonero gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted kan Phonero uten ytterligere varsel si opp abonnementet med øyeblikkelig virkning og kunden kan miste sitt telefonnummer.

8.5 Andre virkninger av oppsigelse.
Ved oppsigelse av abonnement etter pkt. 8 gjelder bestemmelsene i pkt. 9.2 om bruddgebyr m.v. tilsvarende.

9 Varighet, bindingstid, oppsigelse og bruddgebyr
9.1 Varighet,bindingstid og oppsigelse
Avtalen/abonnement løper fra signatur av avtale. Abonnement varer i første omgang i 24 måneder regnet fra tjenesten ble tatt i bruk (bindingstid). Kunden kan si opp abonnement med virkning fra bindingstidens utløp med minst 3 måneders varsel. Er slik oppsigelse ikke gitt fornyes abonnementet automatisk for nye 12 måneder av gangen og slik at Kunden kan si opp med minst 3 måneders varsel før utløpet av hver 12-måneders periode. Oppsigelse må i alle tilfeller skje ved skriftlig varsel signert av Kunden og må være mottatt av Phonero innenfor nevnte frister. Phonero kan si opp abonnement/tjeneste med en måneds varsel dersom vedk. tjeneste, produkt eller prisplan legges ned.

9.2 Virkning av annen oppsigelse. Bruddgebyr
Ved oppsigelse fra Kunden før bindingstidens utløp eller før utløpet av en avtaleperiode i strid med pkt. 9.1 eller bytte av leverandør av Tjenestene før utløpet av bindingstiden, avtaleperioden eller oppsigelsestiden har Phonero rett til å fakturere og få betalt (i) alle utestående krav inkl. forhåndsfakturerte månedsavgifter, (ii) alle dokumenterte direkte kostnader knyttet til oppsigelsen, (iii) et eventuelt mellomværende basert på justert prisrabatt eller andre tilbudte fordeler for avkortet kontraktsperiode, (iv) utlegg/krediteringer Phonero har hatt til utkjøp fra Kundens tidligere operatør (bruddgebyr)samt (v) etter Phoneros valg et termineringsgebyr på 10% av gjenstående månedlige fastavgifter eller et bruddgebyr. Bruddgebyret er på kr 3.000 eks. mva pr abonnement/tjeneste. Bruddgebyret for dataaabonnement med tilknyttet datakort (“Ekstra datakort”) er på kr 3.000 eks. mva. For tjenestene Trådløs Bedrift, Phonero Bedriftsnett og IP Bedriftsnett er bruddgebyret kr. 5.000 eks mva pr løsning. For tilleggstjenester som gir inkludert dataforbruk i utlandet er bindingstiden på tilleggstjenesten 12 mnd og bruddgebyret kr 2.000 eks mva. Dersom Phonero mottar oppsigelse av abonnement etter at tjenesten er bestilt, men før effektuering er iverksatt, faktureres bruddgebyr som nevnt foran i stedet for etableringspris. Er effektuering iverksatt faktureres etableringspris i tillegg til bruddgebyr.

10 Ekstraordinære bruksrestriksjoner
I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Phonero rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av teletjenestene: a) avbrudd i tjenesten; b) begrensning av tjenestefasiliteter; og c) avskjæring av adgang til teletjenestene for nye kunder. Phonero har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i telenettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Phonero er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Phonero vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte kunde blir minst mulig.

11 Klagebehandling og angrerett i forbrukerforhold
Klage på forhold ved Phoneros tjenester skal rettes skriftlig til Phonero for klagebehandling. I forbrukerforhold kan Kunden bringe Phoneros avgjørelse i klagesaken inn for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. I forbrukerforhold kan kunden, forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via internett, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Phonero har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis kunden senere benytter seg av angreretten

12 Lovvalg, tvister og avtalt verneting
Avtalen mellom Phonero og Kunden er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Phonero skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstolene med Kristiansand som vedtatt verneting.

2 SÆRSKILTE VILKÅR
2.1 FASTTELEFONI
1 Abonnementet
Abonnementet gir tilgang til fast telefonnett i Norge og rett til bruk av telefontjenesten og de tilleggstjenester som Kunden nærmere har avtalt med Phonero.

2 Telefonnummer
Kunden tildeles et telefonnummer for tjenesten. Dersom kunden flytter må han påregne at nummeret må byttes. Regulatoriske eller driftsmessige forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for kostnader som Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer. Oppføring av ett navn og ett telefonnummer i telefonkatalogens hvite eller rosa sider inngår i tjenesten når Phonero leverer nettilknytning til kunden.

3 Tilknytning til nettet
Phonero sørger for fremføring av tilknytningslinje frem til første telefonkontakt eller et annet tilknytningspunkt på den installasjonsadresse som Kunden har oppgitt. Phonero kan kun tilby ny aksess på steder der det er tilknytningspunkt fra tidligere. Dersom Kunden ønsker en annen linjeføring eller ruting av tilknytningslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Phonero, kan Phonero kreve at Kunden dekker merkostnadene. Dersom Kunden ønsker en annen tilknytning enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Phonero, og dette er mulig å imøtekomme, vil Phonero kreve at Kunden dekker merkostnadene for tilknytningen. Phonero må sikres fri atkomst frem til tilknytningspunktet. I forbindelse med tilknytningen har Phonero fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom.

Phonero skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilknytning. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av elektrisk kraft der dette er nødvendig. Kunden skal forsikre seg om at enhver som installerer eller utfører service på hans utstyr eller teletekniske linjenett har den nødvendige autorisasjon. Dersom tilknytning krever fast forvalg fra Phonero gir Kunden Phonero fullmakt til å besørge registrering av Phonero som fast leverandør av de trafikktyper som er omfattet av dette. Dersom bestillingen gjelder en adresse hvor Telenor (netteier) ikke har leveringsplikt og Telenor ikke har etablert nødvendig infrastruktur, kan Phonero ikke levere tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget utstyr som er nødvendig for å benytte tjenestene.

4 Feilretting
Phonero er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen til og med første telefonkontakt eller annet tilknytningspunkt. Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne telenett samt på teleutstyr tilknyttet nettet. Dersom Kunden ønsker at Phonero skal utføre vedlikehold og feilretting på slikt utstyr, må det betales særskilt for dette.

2.2 MOBILTJENESTER
1 Abonnementet
Abonnementet gir Kunden adgang til Phoneros mobiltelefonnett og til andre mobiltelefonnett som Phonero har avtale med om slik bruk. Abonnementet gir dessuten tilgang til de tilleggstjenester det er inngått avtale om.

2 Telefonnummer
Kunden tildeles et eller flere telefonnummer for tjenesten. Regulatoriske eller driftsmessige forhold kan i særlige tilfeller medføre at Kunden må bytte telefonnummer. Phonero er ikke ansvarlig for kostnader som Kunden måtte bli påført ved bytte av telefonnummer.

3 Ansvar for bruk av tjenesten
Kunden er selv ansvarlig for at tjenesten brukes i tråd med retningslinjer fra Phonero, offentlig regelverk og annen regulering som måtte gjelde der Kunden oppholder seg. Phonero innestår ikke for at tjenesten kan benyttes uten avbrudd eller at alle anrop og data når frem. Phonero fraskriver seg ethvert ansvar for tap som måtte følge av brudd i kommunikasjon eller manglende tilgang til nett.

4 Bruk av abonnementet i utlandet
Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er underlagt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utlandet innkrever Phonero betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Det gjelder egne regler og takster for bruk av mobil i utlandet.

5 SIM – kort
SIM-kort er et kort som settes inn i mobiltelefonen for å oppnå tilknytning til mobilnett og åpner og gir tilgang til de valgte tjenester. Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort. SIM-kortet er Phoneros eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i kortet. Phonero kan frakoble ikke-forskriftsmessig utstyr. Det hører to koder til SIM-kortet (PIN- og PUK-kode). Kunden har ansvaret for å oppbevare kodene atskilt fra SIM-kortet og på en slik måte at de ikke blir kjent for uvedkommende. Kodene må heller ikke noteres på en slik måte at det er mulig for uvedkommende å forstå hva sifrene gjelder. Dersom kunden får mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til kodene, skal kunden straks endre PIN-koden.

6 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr
Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal Kunden straks underrette Phoneros kundeservice. Phonero vil da så fort som mulig sperre abonnementet. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir Phonero melding om gjenåpning. Kunden kan i stedet få et nytt SIM-kort med nye personlige koder. Prisen på nytt SIM-kort fremgår av Prislisten. Selv om abonnementet er sperret vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er gyldig oppsagt.

7 Ansvar ved tap, tyveri mv.
Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet. Phonero er ansvarlig for misbruk av SIM-kortet etter at sperremelding er gitt på foreskrevet måte og Phonero har hatt rimelig tid til å sperre, med mindre misbruket er muliggjort ved grov uaktsomhet eller forsett fra Kunden side. Under enhver omstendighet er Phoneros ansvar begrenset til kr. 5.000.

 

8 Trafikkmønster
Phonero priser sine tjenester basert på en normalfordeling av trafikkmønster. Dersom Kunden har en prisplan der det kan ringes internt mellom bedrift/ansatte for kr 0 eller en redusert pris, forutsetter det at trafikken internt ikke utgjør mer enn 20% av det totale trafikkforbruk for det enkelte abonnement. Phonero forbeholder seg rett til å fakturere intern trafikk som overstiger denne volumgrense pr. abonnement som ekstern trafikk. For abonnement med “Fri Bruk” inntil 10.000 minutter og 10.000 SMS/MMS forbeholder Phonero seg retten til å fakturere, som ekstern trafikk, all trafikk utover 3.000 minutter og 3.000 SMS/MMS per måned dersom a) mer enn 25% av abonnementene overstiger denne volumgrense, b) abonnement benyttes til callsenter-virksomhet, eller c) dersom abonnement benyttes for automatisert utsendelse/varsling av SMS/MMS. Phonero forbeholder seg også rett til å redusere/strupe hastigheten på tjenestene for resterende del av måned ved bruksmønster som avviker fra normalt trafikkmønster.

2.3 MOBILT BREDBÅND
1 Tjenesten
Tjenesten gir Kunden bredbåndstilknytning og mulighet til oppkobling til internett og/eller andre telekommunikasjonstjenester via en CDMA-, UMTS/HSDPA, LTE/4G eller annen bredbåndsaksess som Phonero har rett til å levere i samsvar med avtale med sine underleverandører til enhver tid (”Terminal”). Bredbåndstilknytningen er mobil, dvs. at Kunden har tilgang til bredbåndet overalt der nettverket til Phoneros underleverandører av tjenesten gir dekning. Sammen med Terminalen vil Kunden motta abonnementsspesifikk informasjon, for eksempel aktiveringskode. Abonnentspesifikk informasjon skal oppbevares forsvarlig og kan ikke benyttes av eller avsløres for uvedkommende. Mistenker Kunden at slik informasjon har kommet til uvedkommendes kunnskap skal dette umiddelbart meldes fra til Phonero. Kunden har ansvar for uvedkommendes bruk av Tjenesten inntil melding er mottatt av Phonero og Phonero har sperret Tjenesten. Sperring vil bli foretatt uten ugrunnet opphold.

Hastigheten som er oppgitt for mottak og sending av data er maksimalhastighet. Grunnet forhold som er utenfor Phoneros kontroll, kan Kunden oppleve at denne hastigheten ikke oppnås. For å sikre at alle våre kunder opplever tilgang til og god ytelse på Tjenesten, forbeholder Phonero seg også retten til å begrense overføringshastigheten, herunder dersom bruken blir unormalt stor og/eller dersom det er mistanke om misbruk av Tjenesten.

Kunden har ikke krav på noen form for kompensasjon/erstatning grunnet slike forhold.

2 Abonnement
Abonnementet omfatter Kundens tegning av abonnementsavtale samt kjøpt Terminal konfigurert for å kunne benyttes i de nettverk Phonero gjennom underleverandører har tilgang til for mobile telefoni- og bredbåndstjenester. Phonero forbeholder seg rett til å redusere/strupe hastigheten på mobilt bredbånd for resterende del av måned ved bruksmønster som avviker fra normalt trafikkmønster.

 

3 Utstyr – avtale om kjøp av Terminal
Levering av Tjenesten forutsetter at Kunden kjøper Terminal levert gjennom Phonero nødvendig for å benytte den enkelte Tjeneste. De tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr fremgår av produktspesifikasjonen til Tjenesten. Kundens utstyr skal skaffes og installeres for Kundens egen regning dersom ikke annet er avtalt mellom partene. Terminal eller annet utstyr selges ”som det er”, slik at Phonero kun har ansvar for feil og mangler ved ustyret dersom utstyret er i vesentlig dårligere stand enn det Kunden hadde regnet med eller ikke svarer til opplysninger gitt av Phonero. Kunden kan kun koble utstyr som er angitt eller godkjent av Phonero til det/de nett Phonero har tilgang til. Utstyret må forøvrig oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende lovgivning. Kunden er inneforstått med at oppgradering eller endring av Tjenesten kan medføre at de tekniske kravene som stilles til Kundens utstyr forandres. Avtale om abonnement er en forutsetning for Kundens kjøp av Terminal og et SIM-kort fra Phonero må settes inn i Terminalen for å oppnå tilknytning til tjenesten. Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort. Dette er Phoneros eiendom og skal bare brukes i Terminalen. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i SIM-kortet eller Terminalen. For øvrige vilkår knyttet til bruken av SIM-kortet henvises til 2.2 pkt 5 ovenfor. Tap eller skade på Terminal skal umiddelbart meldes fra til Phonero. Kunden er selv ansvarlig for tap eller skade på Terminal.

4 Tekniske avbrudd, vedlikehold m.m.
Phonero er ikke forpliktet til å utbedre feil som skyldes omstendigheter utenfor Phoneros kontroll. Dette gjelder bl.a. feil eller brudd som skyldes eksternt nett eller utstyr. Om Phonero eller dets underleverandører etter å ha mottatt feilmelding fra Kunden utbedrer feil som skyldes Kunden eller forhold på dennes side, plikter Kunden å erstatte Phonero utbedringskostnadene.

5 Bruk av utstyr, Tjenesten m.m.
Kunden kan kun benytte de Terminaler som er godkjente og konfigurerte av Phonero, samt som er godkjent for tilkobling til offentlig telekommunikasjonsnett. Kunden kan ikke videreselge eller videreformidle noen del av Tjenesten, herunder leie eller låne ut Terminalen eller Tjenesten til andre. Kunden plikter å overholde gjeldende lover og regler, abonnementsvilkårene, samt ikke å opptre i strid med allmenn etikk og moral ved bruk av Tjenesten. Kunden kan ikke benytte Tjenesten på en måte som setter Phonero eller tredjemann i fare for å bli rammet av ansvar, ubehageligheter eller skade. Kunden plikter å stanse enhver bruk av Tjenesten i strid med det ovenstående umiddelbart. Får Kunden kjennskap til at andre benytter Tjenesten i strid med det ovenstående, plikter Kunden å se til at den urettmessige bruken opphører straks, og informere Phonero om overtredelsen.
Kunden er selv ansvarlig for all informasjon som publiseres eller kommuniseres via internett gjennom Tjenesten. Kunden forbys å publisere og/eller lenke til internettsider som inneholder informasjon som kan tenkes å utgjøre inngrep i tredjemanns rettigheter eller på andre måter er krenkende, vekker forargelse, oppmuntrer til kriminelle handlinger eller inneholder materiale som kan tenkes å være ulovlig. Phonero forbeholder seg retten til å stenge eller redusere Tjenestens tilgjengelighet når det foreligger mistanke om at Tjenesten brukes i strid med gjeldende rett, Abonnementsvilkårene, allmenn etikk og/eller moral inntil forholdene er avklart. Phonero kan stenge Tjenesten uten varsel og har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det er klart at Tjenesten brukes i strid med gjeldende rett, Abonnementsvilkårene eller allmenn etikk og/eller moral.

Phonero abonnementsvilkår

Cookies

Cookies

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Nedenfor finner du informasjon om Phoneros egen bruk av informasjonskapsler/cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.

Phonero bruker disse cookiesene:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. Phonero bruker Google Analytics for å analysere bruken av Phoneros nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Cookies

Priser

Priser Phonero Mobiltelefoni

 

 
BEDRIFT+ FLYTENDE
BEDRIFT+ FRI BRUK
ABONNEMENT19 / måned249 / måned
TIL FASTTELEFON0,49-
TIL MOBILTELEFON0,49-
STARTPRIS0,49-
SMS/MMS0,49 / 1,49-
DATA3,39-
INKLUDERT FORBRUK-10.000 minutter
10.000 meldinger
1.000 MB data

Alle priser er eks. mva. Forbruk utover inkludert på Bedrift+ Fri Bruk faktureres som Bedrift+ Flytende. Minimumsdebitering kr 49. Kontakt Phonero for fullstendige vilkår og prisliste.

 

Priser roaming i Norden, EU/EØS og Europa

 

FRA/TIL
NORDEN
EU/EØS
EUROPA
ØVRIGE
MOTTAK
SMS
MMS
DATA
Norden*1,571,575,5910,490,410,495 / 21,65
EU/EØS1,571,575,5911,770,410,495 / 21,65
Europa5,595,595,5913,593,192,505 / 232

Alle priser er eks. mva. og gjeldende fra 1.7.2014. *For priser i øvrige verden eller til utlandet fra Norge, vennligst kontakt Phonero kundeservice.

 

Pris for samtaler til spesialnummer

 

SPESIALNUMMER
OPPSTART
MINUTT
18508,0016,49
18608,0016,49
18708,0016,49
18809,0918,09
18818,0016,49
18828,0016,49
18858,0019,99
18889,0917,99
18908,0016,49
18918,0016,49
1412 Nødnummer for døve00
1945 Operatørinformasjon00
800 xx xxx0,590,59
810 xx xxx - 814 xx xxx0,590,88
815 xx xxx0,592,99
820 40/45 xxx202,41
820 41/46 xxx402,41
820 42/47 xxx602,41
820 43/48 xxx802,41
820 44/49 xxx1602,41
820/829 01 xxx0,595,64
820/829 02 - 820/829 09 xxx0,595,91
820/829 0x xxx0,595,91
820/829 1x xxx0,5910,07
820/829 2x xxx0,5910,07
820/829 3x xxx0,595,23
820/829 5x xxx0,596,85
820/829 6x xxx0,598,46
820/829 7x xxx0,5912,9
820/829 8x xxx0,5918,14
820/829 9x xxx0,5926,99
829 40 xxx - 829 46 xxx0,592,41
829 47 xxx - 829 48 xxx2,092,41
829 49 xxx4,992,99
850 xx xxx0,591,6
Alle 5-sifrede0,592,49
Ambulanse 11300
Brann 11000
Noteringsoverf. innland 1170,590,80
Noteringsoverf. utland 1150,590,80
Politi 11200
Ruteopplysning 1770,591,61
Sett Over6,99-
Veirapport 1750,591,61
Øvrige 3-sifrede nummer0,590,80

Alle priser er eks. mva.

 

Priser Phonero Mobiltelefoni

Mer enn 13.000 bedrifter har valgt oss

Siden oppstarten i 2008 har mer enn 13.000 små og store bedrifter valgt Phonero som sin telefonileverandør.

Vi har vokst til å bli en av landets mest populære mobilleverandører for bedrifter, og har over 80.000 fornøyde brukere, med kontorer i landets fem største byer.

Bedrift+ Fri Bruk

Med Bedrift+ Fri Bruk har de ansatte 10.000 minutter, 10.000 meldinger og 1 GB data inkludert i abonnementet hver måned.

Brukere kan oppgraderes fra 3 til 35 GB etter behov.

  • Markedets laveste fastpris
  • 4G og datakort inkludert fra 5 GB
FRI BRUK

FRI

TALE

FRI

SMS/MMS

FRI

DATA

banner

Best på dekning

Phonero benytter Telenors mobilnett, og har samme dekning og kvalitet som Telenor.

Det gir din bedrift markedets beste dekning både i Norge og i utlandet, med tilgang til viktige tjenester som 4G, HD Voice, BankID og gode sentralbordløsninger.

Bedriftsnett for 2 eller 4000 ansatte

Phonero Bedriftsnett er en robust og skybasert telefoniløsning for mobil- og IP-telefoni. Det webbaserte sentralbordet inneholder alt av funksjonalitet, og har et moderne og intuitivt grensesnitt.

Gratis mobil app til alle ansatte

Phonero Mobil App er et komplett sentralbord i lommeformat.
Du kan svare og sette over samtaler som kommer inn på bedriftens hovednummer, melde deg inn eller ut som svarsted og sette din status.

I tillegg inneholder den en oversikt over alle ansatte i Bedriftskatalogen, forbruksoversikt i inn- og utland og en innebygget IP-telefon for å redusere kostnadene til og fra utlandet. Phonero Mobil App finnes til iPhone og Android.

Test app her
Fullskjerm

En unik og gratis Bedriftsportal

Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inkluderer en rekke nyttige moduler som bedrifter normalt må kjøpe fra tredjepartsleverandører.

Referanser

  • norEngros
  • norEngros
  • norEngros
  • norEngros
  • norEngros
  • norEngros

Phonero har laget en løsning som vil forenkle og forbedre våre fremtidige behov innenfor telefoniløsninger

Knut Hagen sjef for internservice

OMFANG

Overgang fra Telenor i mai 2014

550 mobilabonnement

Privat anbud

LØSNING

Mobiltelefoni

IP-telefoni

Bedriftsnett

Phonero har vist proaktivitet og stor vilje til å finne gode løsninger for BDO

Jørgen Brodtkorp IT-direktør

OMFANG

Overgang fra Telenor i 2013

1100 mobilabonnement

Privat anbud

LØSNING

Mobiltelefoni og Mobilt Bredbånd

IP-telefoni

Bedriftsnett på 50 lokasjoner

I vår organisasjon, med så mange avdelinger spredt rundt over store geografiske områder, er vi avhengig av en helhetlig telefoniløsning. Det var spesielt viktig for oss da vi i 2012 bestemte oss for å skifte ...

Erik Olne IT-sjef

OMFANG

Overgang til Phonero i 2012

250 mobilabonnement

Privat anbud

LØSNING

Mobiltelefoni og Mobilt Bredbånd

IP-telefoni

Bedriftsnett

Det var viktig for oss å finne et selskap som vi kunne stole på

Iren Røsholt avdelingssjef i Falck Redning

OMFANG

Overgang fra Telenor i oktober 2009

400 mobilabonnement

Privat anbud

LØSNING

Mobiltelefoni og Mobilt Bredbånd

IP-telefoni

Bedriftsnett på 35 lokasjoner

Vi fikk ros fra administrerende direktør, fordi prosessen gikk så smertefritt

Espen Venli senior IT-konsulent

OMFANG

Overgang fra Telenor i oktober 2011

100 mobilabonnement

Privat anbud

LØSNING

Mobiltelefoni og Mobilt Bredbånd

IP-telefoni

Bedriftsnett

Vi valgte Phonero fordi de var klart best på kriteriene våre

Johannes Berger styreformann

OMFANG

Overgang fra Ventelo i mars 2009

500 mobilabonnement

Privat anbud

LØSNING

Mobiltelefoni og Mobilt Bredbånd

IP-telefoni

Bedriftsnett

Les vårt kundemagasin

Phoneronytt

Phoneronytt

Hvorfor velge oss?

Over 200 nye bedrifter blir kunde hos Phonero hver måned.

Her er noen av grunnene kundene selv oppgir som de viktigste når de tar valget:

Best på pris
Best på dekning
Bedriftsnett med mange funksjoner
Gratis Bedriftsportal
Markedets beste kundeservice
75.000 fornøyde brukere