Ny optimisme hos boregigant

Etter flere år med oppdragstørke har markedet snudd for boreteknologi-selskapet MHWirth.

1
11
2018
kl.
2:13 pm

Nylig fikk det Kristiansand-baserte selskapet napp på to store kontrakter som sikrer mange arbeidsplasser framover. Stigende oljepriser og forsiktig konjunkturoppgang gir håp om at oppturen ikke bare blir et blaff for oljeleverandørindustrien på Sørlandet.

På MHWirths hovedkontor ble kontraktene markert med kake. Den første kontrakten som tikket inn, var en vedlikeholdsavtale med riggoperatøren Transocean. MHWirth fikk jobben med å vedlikeholde flytende rigger og boreskip i ti år fremover. Selskapet skal sørge for at riggene og boreskipene er operative til enhver tid.

Ikke lenge etter ble en ny storkontrakt undertegnet med selskapet Wood Group Canada. Den gjelder levering av en borepakke, inkludert utstyr, engineering og tjenester til en ny plattform på West White Rose-feltet, 350 kilometer sørøst for Newfoundland. Oljeplattformen skal etter planen være i drift i 2021, med boreteknologi fra Sørlandet på dekket.

Verdensledende

MHWirth er et børsnotert selskap eid av det Aker- og Røkke-kontrollerte Akastor ASA, og er en av hjørnesteinsbedriftene i Sørlandets oljeleverandør-klynge. Selskapet er verdensledende på boreteknologi, og har gjennom årene bygd opp en unik kompetanse i landsdelen.

I tillegg til å tilby innovative boreløsninger, har selskapet vedlikeholdsansvar for 500 boreinstallasjoner. Selskapets mange vedlikeholdsteam yter service 24 timer i døgnet, og står alltid klare til å rykke ut i en akuttsituasjon.

Valgte Phonero

God kommunikasjon over landegrenser og mellom bedriftens avdelinger og ansatte, er en forutsetning for at MHWirth kan gjøre en god jobb for kundene. Selskapet er i en bransje der tider penger. Mye penger. 

Hans Petter Erichsen, seniorrådgiver IT, sier MHWirth er avhengig av en god og robust mobiltelefonitjeneste og en leverandør som stiller opp.

– Vi gjorde en grundig vurdering av flere leverandører før vi valgte Phonero i 2017. En smart sentralbordløsning og en gunstig pris ble utslagsgivende. Dessuten gjør systemet det enklere for oss å holde oversikt over de løpende kostnadene for mobiltelefoni, sier Erichsen.

Han regner med en betydelig, årlig besparelse med den nye sentralbordløsningen. I tillegg kommer besparelsene som følge av lavere takstpriser på mobiltelefoni.

Rundt 550 ansatte er knyttet til avtalen. Dersom det oppstår problemer, har MHWirth en egen kontaktperson hos Phonero som stiller opp uansett tid på døgnet.

– Så langt er vi godt fornøyd med den personlige servicen. Det er godt å vite at det er noen i den andre enden som stiller opp når det trengs, sier Erichsen.

 

Fakta:
  • En ledende global leverandør av boreteknologi
  • Selskapet har kontor i 15 land på fem kontinent
  • Hovedkontoret ligger i Kristiansand