Full kontroll over dataforbruket

Når bedriften ønsker å kontrollere kostnadene knyttet til dataforbruk, er Phoneros datakontroll den perfekte løsningen.

30
9
2019
kl.
10:40 am

Vi bruker stadig mer data. Arbeidsgiver ønsker derfor ofte å begrense hvor mye datatrafikk bedriften skal dekke for sine ansatte. Samtidig må det finnes muligheter for at ansatte kan kjøpe egne datapakker når tildelt månedspakke er brukt opp.

Phonero løser dette ved definere policyer for datatrafikk for hver enkelt bruker, og samtidig åpne for direkte betaling, for eksempel via Vipps, ved kjøp av ekstrapakker. 

- Bedriften får kontroll, den ansatte får fleksibilitet, sier Asle Flottorp, produktsjef for Phoneros Bedriftsportal.

Direktebetaling sikrer også at kostnaden for ekstrapakkene ikke dukker opp på bedriftens faktura. Det siste skapte ofte unødvendig ekstraarbeid, både for ansatte og arbeidsgiver i form av utfylling av utleggsskjema og lønnstrekk. Nå er denne problematikken eliminert.

- Datakontroll sikrer altså at bedriften aldri blir fakturert for mer data enn hver enkelt ansatt er tildelt. Når månedens datapakke er brukt opp, må den ansatte selv kjøpe ytterligere pakker og betale der og da, forklarer Flottorp. 

Løsningen gjelder alle typer datapakker, både i Norge, Europa, USA og resten av verden.

I Phonero Bedriftsportal har bedrifter muligheten til å definere regler for hvem som får dekket datapakker, hvem som får bestille ekstra datapakker og hvordan slik pakker skal betales. Bedriften kan for eksempel definere at ekstra datapakker kun kan kjøpes via Vipps.

- Rettigheter kan tildeles enkeltpersoner, funksjoner eller avdelinger, like fleksibelt som øvrige tjenester og produkter som styres via Bedriftsportalen. Det kan også lages kombinasjoner som sier at ansatte selv skal betale for bruk i utlandet eller i helgene, mens bedriften dekker alt annet. Dette gir bedriften ekstra kontroll over utgiftene, sier Flottorp.

Datapakker er gunstig priset sammenliknet med databruk uten for datapakker. For å sikre at all datatrafikk skjer gjennom en pakke, tilbyr Phonero nå at datapakker automatisk avløser hverandre.

- Datapakkene kan settes i kø, slik at en ny pakke tas i bruk i det samme en gammel pakke er brukt opp. Det gir bedriften og den ansatte mer kontroll over eget forbruk, sier Flottorp.