Rapporter

I rapportmodulen i Phonero Bedriftsnett finner du en rekke nyttige standardrapporter. Rapportene kan sees på web eller som PDF i et forenklet format, eller eksporteres til Excel med flere felter og informasjon. Rapportene kan også sendes ut på e-post til angitte mottakere i ønsket format.

Rapportene er delt inn i ulike kategorier

  • Per trafikktype viser kosntader per avdeling per faktura
  • Per nummer viser kostnader per bruker, per avdeling og per faktura
  • Løpende viser fakturerte og ikke fakturerte kostnader.

Via datofilteret velger du hvilken ønsket periode rapportene skal gjelde for. Du kan velge mellom tidsperiode eller fakturaperuode. Tidsperode med fra/til dato viser alle kostnader for valgt peruode, uavhengig av hvilken faktura kostnadene er fakturert på. Velger du fakturaperiode vil du se nyaktige kostnader for valgte faktura uavhengig av hvilke perioder kostnadene gjelder for. 

I enkelte rapporter får du mulighet til å filtrere på produktgrupper, brukernavn, telefonnummer eller SIM-nummer.

Klikk på informasjonsikonet ( [fas fa-ellipsis-v] ) øverst til høyre for å eksportere rapporten.