Åpningstider

Med åpningstider sikrer du at innringere til din bedrift behandles riktig uavhengig av tidspunkt på døgnet, og med unntak sikrer du at innringere ivaretas ved for eksempel ferie og helligdager.

Definer bedriftens åpningstider

Fra valget åpningstider ( [far fa-clock] ) i menyen på høyre side av skjermen kan du legge til nye åpningstider eller redigere eksisterende åpningstider. Bedriften kan ha et eller flere sett med åpningstider, klikk [fas fa-cog] for å redigere.

Ved å bruke de predefinerte kategoriene (1) er det mulig å sette opp forskjellige oppsett i åpningstidene ved lunsjavvikling og øvrige hendelser som repeteres daglig. Klikk på en kategori og dra den inn i tidslinjene nedenfor (2) og sett klokkeslett ved å justere bredden på kategorien eller skrive inn tall. Kategoriene kan brukes om hverandre på alle ukedager etter behov, og kan tildeles egene velkomstmeldinger (3). Unntak fra ordinære åpningstider kan defineres for en valgfri periode frem i tid (4).

Hvor samtaene rutes defineres i IVR-oppsettet for hver enkelt kategori.

[fas fa-angle-right] Les mer om IVR i Visuell Admin

Unntak

Unntak kan benyttes ved midlertidig endring i åpningstidene, for eksempel ved ferie eller helligdager.

  • Fra en åpningstid: Velg dato fra og til, og klikk legg til nytt unntak (punkt 4 i bildet ovenfor)
  • Skriv inn ønsket navn for unntaket.
  • Unntaket vises nå som en egen fane øverst i bildet, og endringer som gjøres under denne fanen påvirker bare åpningstidene i det aktuelle tidsrommet.

Klikk på fanen (1) for å gå til unntaket. Juster åpningstidene etter behov (2). Du kan også dra nye kategorier ned til tidslinjen. Legg eventuelt til nye lydmeldinger for unntaket (3), dette forutsetter at det er valgt dynamiske lydfiler (Lydfil styres av åpningstider) i IVR. Det er også mulig å legge til flere dager eller perioder til eksisterende unntak (4).