Viderekobling av fasttelefon

Viderekobling brukes til å koble innkommende samtaler til et annet til et annet telefonnummer. Du kan endre viderekobling via telefonens meny eller ved hjelp av følgende tastekode.

  • * * [viderekoblingstype] * [nummeret du skal viderekoble til] # [Ring ut]
  • Eksempel: **61*94004500#-Ring

Oversikt over viderekoblingskoder

  • 21 - Viderekobler alle samtaler direkte, uten at det ringer på din telefon først.
  • 61 - Viderekobler bare samtaler som ikke svares.
  • 62 - Viderekobler samtaler som ikke får kontakt.
  • 67 - Viderekobler samtaler som kommer inn når telefonen er opptatt i annen samtale.
  • 004 - Kombinerer 61, 62 og 67.

Viderekobling av samtaler skjer normalt etter 20 sekunder. Dette kan endres ved å taste følgende.

  • **65*[nummeret du viderekobler til]**[Forsinkelse (5-30 sek.)]#[Ring ut]

Fjerne viderekobling

Du kan fjerne/slette en viderekobling ved å taste

  • ##[viderekoblingstype]#[Ring ut]
  • eller: ##002#[Ring ut]

Viderekoblinger belastes som vanlig trafikk iht. prisliste. Ved viderekobling til utlandet gjelder egen takst for samtaler til utlandet.