Varslinger

Dersom din bedrift benytter seg av innrapporteringer av innholdstjenester vil de ansatte automatisk få varsel om innrapportering fra Phonero, via SMS, e-post eller begge deler.
Slik kommer du i gang
  1. Logg på Phonero Bedriftsportal [fas fa-external-link-alt].
  2. Fra hovedmenyen ( [fas fa-bars] ) velg fakturakontroll.
  3. Klikk på oppsett varsling øverst til høyre i vinduet.

Oppsett av varsling

Varsel om innrapportering av innholdstjenester sendes ut til de ansatte automatisk etter fakturering. Dato varierer, men varsel blir alltid sendt innen den 10-ende hver fakturamåned.

Under oppsett varsling kan du bestemme frist for innrapportering, altså dato for når de ansatte må fullføre rapporteringen av innholdstjenester. Etter at denne datoen er passert kan de ansatte ikke lenger endre på rapporteringen.

Det er mulig å legge til mer informasjon i SMS og e-post som sendes til de ansatte, via fritekstfeltet nederst i oppsettet.

Kanalene for varsling kan skrus av og på via brukerlisten i Fakturakontroll, les mer om innstillingene i brukerlisten.

Logg for utsendelse av SMS og e-post

Under fanen logg vises alle SMS og e-post som er sendt til de ansatte for innrapportering av innholdstjenester. Det spesifiseres hvilket telefonnummer og/eller e-postadresse, dato for utsendelse og status.

  1. Velg fanen logg.
  2. Dato for utsendelse av SMS og e-post.
  3. Velg ønsket periode for utsendelser.
  4. Liste over mottakere med navn og status på utsendelsen.

SMS, e-postvarsel og mulighet til å innrapportere innholdstjenester i Phonero Mobilapp styres i brukerlisten.

[fas fa-angle-right] Les mer om brukerlisten i Fakturakontroll