Trafikkstyring hos Phonero

Begrepet trafikkstyring beskriver hvordan man administrerer trafikk over nettverket. Dette kan for eksempel være:
  • Prioritering av visse typer trafikk for å sikre sømløs og uforstyrret internett-tilgang.
  • Senking av fart på visse typer trafikk på tidspunkter og steder der det er mye trafikk.
  • Senking av trafikk for tunge databrukere.

Som Phonero kunde har du fri fart inkludert i alle abonnement. Dette betyr at du vil få den maksimale hastighet vi kan tilby, uansett når og hvor du bruker nettet, og uansett hva du laster ned/opp så lenge innholdet er lovlig.

Fri fart gjelder så lenge du har datamengde igjen på abonnementet ditt. Hastigheten kan bli begrenset til 128 Kbit/s avhengig av typen abonnement og datapakke. Tjenestene Data Rollover og Datakontroll påvirker når abonnementet stenges for videre databruk, eller strupes for hastighet. Med Data Rollover overføres eventuell ubrukt data fra forrige måned, slik at du kan bruke mer mobildata i inneværende måned før hastigheten strupes. Med Datakontroll stenges tilgangen til mobildata helt når inkludert datamengde samt eventuell rolloverdata fra forrige måned er brukt opp.

Hastigheten strupes/sperres frem til neste månedsskifte eller frem til du kjøper ekstra data ut måneden. Les mer om ekstra data.

Phonero sperrer heller ikke for bruk av tjenester, innhold eller applikasjoner, med mindre vi må blokkere dem av lovmessige hensyn.

Eventuelle klager på opplevd hastighet skal rettes til Phonero kundeservice via telefon, kontaktskjema eller chat.

Tabellen nedenfor gjelder alle nåværende og tidligere abonnement, både mobil- og bredbåndsabonnement.

{ "settings": { "firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100 }, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "BESKRIVELSE", "ALLE ABONNEMENT" ]}, {"columns": [ "Er noen tjenester, innhold eller applikasjoner alltid blokkert", "Nei" ]}, {"columns": [ "Er noen tjenester, innhold eller applikasjoner alltid bremset ned, slik at du får lavere hastighet?", "Nei" ]}, {"columns": [ "Er noen tjenester, innhold eller applikasjoner alltid prioritert?", "Nei" ]}, {"columns": [ "Er noen spesialiserte tjenester levert på Phoneros abonnement?", "Ja" ]}, {"columns": [ "Hvilken innvirkning har dette?", "Samtaler over 4G-nettet (4G Tale/VoLTE) er prioritert og spiser av tilgjengelig kapasitet, men ikke tilgjengelig datamengde" ]}, {"columns": [ "Hvilke ned-/opplastningsgrenser og tilgjengelige datamengde gjelder?", "I ditt Phonero (https://ditt.phonero.no) finner du informasjon om inkludert innhold og grenser for ditt abonnement" ]}, {"columns": [ "Brukes trafikkstyring til å administrere nedlastningsgrenser?", "Nei" ]}, {"columns": [ "Brukes trafikkstyring til å justere hastighet til tunge databrukere?", "Nei" ]} ]}