Tildele profiler og redigere brukere

Med Fakturakontroll tildeles de ansatte forskjellige profiler som setter regler for bruk av mobiltelefonen og innholdstjenester. Det er mulig å gi forskjellige ansatte forskjellige regelsett ved å opprette flere profiler, og du kan selv bestemme hvordan de ansatte skal bli varslet om innrapportering av innholdstjenester.
Slik kommer du i gang
  1. Logg på Phonero Bedriftsportal [fas fa-external-link-alt].
  2. Fra hovedmenyen ( [fas fa-bars] ) velg fakturakontroll.
  3. Du er nå klar til å redigere brukere, som du finner på den nederste delen av skjermflaten.
Informasjon om brukere

Abonnement som ikke brukes privat, for eksempel telefoner som legges igjen på arbeidsplassen, skal det ikke fordelsbeskattes eller trekkes lønn for. Disse abonnementene kan legges på profilen ingen profil. Abonnementene vil da bli ekskludert fra lønnstrekkrapportene og det blir enklere og se nye aktiverte abonnement, da alle abonnement uten profil vises med profil NY! (ikke valgt)

Alle nye abonnement må tildeles profil etter at de er aktivert. Dette gjøres normalt en gang i måneden eller en gang i kvartalet før innrapportering sjekkes og lønnstrekkrapporter eksporteres.

[fas fa-angle-right] Les mer om opprettelse og redigering av profiler

Fremgangsmåte
  1. Liste over aktive brukere, her finner du alle ansatte med mobilabonnement tilknyttet bedriften.
  2. Det er mulig å redigere flere brukere samtidig, huk av for de du vil redigere.
  3. Innstillinger for varslinger og kanaler for innrapporteringer. Du kan styre hvor, eller om, ansatte skal få mulighet til å rapportere om innholdstjenester er jobbrelatert.
  4. Menyvalg for masseredigering. Sett lønnsart, slett, legg til eller bytt profil.
  5. Velg profil for en og en ansatt, fra en liste over alle tilgjengelige profiler.

Viktig informasjon

Dersom lønnstrekkrapporter til Huldt & Lillevik, SAP, Visma Lønn, Visma HRM eller Agresso skal benyttes må ansattnummer og lønnsart defineres i brukerlisten. Dersom du ønsker å benytte samme lønnsart for alle brukere, kan alle merkes slik at du kan masseredigere lønnsart for alle via menyvalget [fas fa-ellipsis-v] (punkt 4 i bildet ovenfor).

[fas fa-angle-right] Les mer om eksport til forskjellige lønnssystemer.

Valg for innrapportering

Dersom SMS og APP er huket av som varslingkanal vil den ansatte få muligheten til å rapportere både via SMS og i Ditt Phonero. Dersom alle valgene er deaktivert vil brukeren ikke kunne innrapportere innholdstjenester, og alle innholdstjenester vil enten bli dekket av bedriften eller trukket på lønn iht. standardvalget for innrapportering på gjeldende profil.

Innrapportering via Ditt Phonero

Innholdstjenester rapporteres under menyvalget rapportering i Ditt Phonero.

Innrapportering via SMS

De ansatte vil kun motta SMS dersom det er brukt innholdstjenester i forrige periode. SMS sendes ut etter fakturering, normalt innen den 10. i fakturamåneden. Endringer utført i Phonero Mobilapp vil vises i link sendt via SMS.