Telefonioppsett

Med Telefonioppsett kan du styre bedriftens IVR. Kort forklart åpningstider, tastevalg, talemeldinger og koblinger mot køgrupper fra bedriftens hovednummer.

[fas fa-check] Få en visuell oversikt over bedriftens telefonløsning

[fas fa-check] Utfør endringer enkelt med drag-and-drop grensesnitt

[fas fa-check] Styr bedriftens åpningstider, tastevalg med mer fra et og samme system

Ta i bruk Telefonioppsett
 1. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
 2. Fra hovedmenyen [fas fa-bars] velg administrasjon [fas fa-tasks]
 3. Gå til fanen Telefonioppsett og velg klikk her for å redigere deres bedriftsnett-løsninger

MBN Admin er tilgjengelig for bedriftens administrator og brukere med nødvendig rolletilgang. Les mer om rollestyring i Bedriftsnett.

Grunnleggende informasjon
 • Bedriftens IVR er tilgjengelig via meny og åpne. Her finner du en liste som kan inneholde en eller flere IVR-løsninger, samt eventuelle tidligere versjoner av hver enkelt IVR. Ved oppdatering av en IVR lagres automatisk tidligere versjoner, og du kan enkelt rulle tilbake ved behov.
 • Hvert hovednummer kan kobles mot en enkelt IVR - Koblingene styres fra meny og mine nummer.
 • Når du har åpnet en IVR på skjermen er det mulig å teste løsningen. Trykk [fas fa-play-circle], skriv inn ditt telefonnummer, velg eventuelt ønsket dato og klokkeslett og klikk kjør.
 • Funksjonene som kan brukes til å «bygge» en IVR er tilgjengelig under elementer på høyre side av skjermen. Du kan trykke, dra og slippe funksjonene du ønsker å bruke. Etter at en funksjon er plassert må de kobles til hovednummeret eller en annen funksjon.
 • Enkelte funksjoner har avanserte innstillinger eller koblinger - Trykk [fas fa-cog] for å åpne innstillingene, eller på koblingen som dukker opp for å endre for eksempel tastevalg.

Trykk, dra og slipp funksjoner - Elementene må også kobles sammen i den rekkefølgen de skal brukes

Enkelte funksjoner har tilgang til avanserte innstillinger eller koblinger
Funksjoner i Telefonioppsett
Tastevalg

Med funksjonen be om tastevalg gis innringer mulighet til å taste seg frem til ønsket køgruppe eller andre funksjoner i IVR. Fra funksjonen kan man velge hvilken lydfil som skal spilles av samt sette tidsavbrudd ved ingen inntasting. Elementer koblet til be om tastevalg kan gis hvert sitt tastevalg mellom 1 og 9, og man kan definere hvor samtalen kobles dersom innringer ikke taster inn noe, eller taster et ugyldig tastevalg.

Det er mulig å sette innringer tilbake til samme tastevalgsmeny, eller til et annet element i IVR-en ved ugyldig tastevalg eller ingen tastevalg.

Tilbakering

Med funksjonen ring tilbake kan innringere bli automatisk eller manuelt oppringt. Ved manuell sendes det SMS eller e-post med kontaktinformasjon til valgfritt telefonnummer eller epostadresse. Ved auto ringer neste ledige kømedlem automatisk opp innringeren. Via innstillinger [fas fa-cog] er følgende valg tilgjengelig.

 • SMS/E-post
  Må angis ved manuell tilbakering.
 • Tvungen inntasting
  Dersom valget aktiveres blir innringer bedt om å taste inn telefonnummeret de ønker å bli ringt tilbake på.
 • Bekreftelsesmelding
  Dersom valget aktiveres spilles det av en talemelding etter at innringer har tastet sitt telefonnummer. Ved deaktivert spilles talemeldingen umiddelbart.
 • Ugyldig inntastet nummer
  Lydfil som spilles av hvis innringer taster et ugyldig telefonnummer.
 • Infomelding
  Lydfil som spilles av hvis innringer får tilbud om tilbakering. Brukes kun ved tvungen inntasting.
 • Ring tilbake med
  Velg hvilket visningsnummer som skal benyttes ved tilbakering.
 • Åpningstider
  Velg hvilken åpningstid som skal benyttes sammen med tilbakering. Egne åpningstider kan benyttes, for eksempel hvis man vil unngå tilbakering i lunsjen. Les mer om administrasjon av åpningstider
Øvrige funksjoner
 • Link til annen meny
  Benyttes hvis man ønsker å koble samtaler til en annen IVR i Bedriftsnett.
 • Personlig talepost
  Mulighet for kobling av samtaler til en brukers talepostkasse (personsvar)
 • Sett over ekstern
  Kan brukes til å sette over samtaler til eksterne telefonnummer. Det påløper takst for samtaler som viderekobles.
Brukerveiledning i PDF

[fas fa-angle-right] Klikk her for å laste brukerveiledning for Visuell Admin i PDF-format [far fa-file-pdf]

[fas fa-angle-right] Klikk her for å laste brukerveiledning for administrator i PDF-format [far fa-file-pdf]

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om administrasjon av talemeldinger og lydfiler

[fas fa-angle-right] Les mer om SLA-monitorering

[fas fa-angle-right] Les mer om VIP-lister

[fas fa-angle-right] Les mer om å redigere bedriftens brukere i Bedriftsnett

[fas fa-angle-right] Les mer om rollestyring i Bedriftsnett

[fas fa-angle-right] Les mer om køer i Bedriftsnett

[fas fa-angle-right] Les mer om åpningstider i Bedriftsnett