SLA-monitorering

Med SLA-monitorering sendes det varsel via SMS, e-post eller begge deler i tilfeller hvor bedriftens KPI-er for innkommende samtaler ikke overholdes. Det kan settes regler for maks ventetid, maks antall innringere som venter i kø eller ved få/ingen påloggede kømedlemmer.

[fas fa-check] Motta varsel dersom det er mange i kø, eller få få ansatte logget på

[fas fa-check] Støtter både SMS- og e-post-varsel

[fas fa-check] Flere mottakere kan motta samme varsel

Ta i bruk SLA-monitoriering

  1. Legg til ny SLA-monitorering.
  2. Skriv inn ønsket navn for regelsettet.
  3. Velg køen du vil overvåke. Det er ikke mulig å benytte SLA-monitorering for direktesamtaler til brukere.
  4. Det kan være lurt å begrense monitoreringen til bedriftens åpningstider, slik at det for eksempel ikke sendes varsel om at ingen kømedlemmer er logget på utenfor åpningstidene.
  5. Monitoreringen varsler maksimum en gang i minuttet.
  6. Angi om monitoreringen skal varsle dersom ventetiden på en eller flere innringere overstiger et bestemt antall sekunder.
  7. Angi om monitoreringen skal varsle dersom det er flere enn et bestemt antall innringere i kø på samme tid.
  8. Angi om monitoreringen skal varsle dersom det er færre enn et bestemt antall kømedlemmer logget på køen, eller eventuelt ingen pålogget køen.
  9. Legg til mottakere - Varsel kan sendes via SMS, e-post eller begge deler.
Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om køer i Bedriftsnett

[fas fa-angle-right] Les mer om Visuell Admin

[fas fa-angle-right] Se alle supportartikler om Bedriftsnett