Skjult nummer på fasttelefon

Du kan aktivere skjult nummer med følgende tastekode.
#31#[telefonnummer][Ring ut]