Samtalelogg

Samtaleloggen viser alle køsamtaler inn til bedriften. Loggen gir deg oversikt over hver enkelt samtale, og viser blant annet hvor lenge innringere har ventet og hvem de har pratet med.

[fas fa-check] Se klokkeslett, kø, ventetid og samtaletid for hver enkelt innringer

[fas fa-check] Se hvem samtaler har blitt satt over til, både automatisk og manuelt

[fas fa-check] Se detaljert logg på samtaler som har vært innom flere ledd i bedriften

Her finner du samtaleloggen
 1. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
 2. Fra hovedmenyen [fas fa-bars] velg statistikk [fas fa-signal]
 3. Under fanen rapporter velg samtalelogg

Informasjon om samtaleloggen

Samtaleloggen inneholder detaljert samtaledata, og er derfor kun tilgjengelig i tre måneder av hensyn til personvernet.

Hver linje i samtaleloggen er en unik samtale, som viser tidspunkt, innringer, aksessnummer (nummeret innringer har ringt til), kø, ventetid, samtaletid, hvem innringer har snakket med og status (for eksempel besvart, tidsavbrudd eller forlot kø)

Samtaler merket med [fas fa-chevron-down] har flere ledd, og kan for eksempel ha blitt satt over mellom flere ansatte eller køer. Disse leddene kaller vi delsamtaler. En samtale/delsamtale kan ha en rekke forskjellige statuser.

 • Ingen status enda: Samtalen er ikke avsluttet, status blir oppdatert når samtalen er avsluttet.
 • Besvart: Samtalen er besvart.
 • Forlot kø: Innringer har lagt på før samtalen ble besvart.
 • Satt over til <kønavn> eller <agentnavn>: Samtalen er besvart og deretter satt over.
 • Tidsavbrudd: Det har ringt hos agenten i kolonne «snakket med», men agenten har ikke besvart samtalen. Ved forsøk på å sette over en samtale er standard tidsavbrudd 20 sekunder før samtalen går tilbake til agenten som satt over.
Klikk på en samtale for å utvide den, og se flere detaljer

Når man ekspanderer en samtalelinje, viser den øverste linja en oppsummering av hele samtalen.

 • Tidspunkt: Første tidspunkt. Da samtalen først ble registrert inn i telefonsystemet.
 • Innringer: Opprinnelig innringers nummer.
 • Aksessnummer: Nummeret som ble ringt av innringer.
 • Kø: Første kø samtalen var innom.
 • Ventetid: Ventetid før innringer fikk snakke med noen. Vanligvis lik ventetid i første delsamtale.
 • Samtaletid: Total samtaletid for alle deler av samtalen.
 • Snakket med: Navn på første agent som snakket med innringer.
 • Status: Status på første del av samtalen.

Eksport til Excel

Trykk på eksportikonet [fas fa-file-export] for å eksportere rapporten til Excel. Samtaleloggen kan ikke automatisk eksporteres via epost via fast utsendelse.

[fas fa-angle-right] Les mer om fast rapportutsendelse

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om dashboard

[fas fa-angle-right] Les mer om wallboards

[fas fa-angle-right] Les mer om agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om statistikkmåling

[fas fa-angle-right] Les mer om samtalelogg

[fas fa-angle-right] Les mer om samtaletags