Redigere brukere

I Bedriftskatalogen vises informasjon om bedriftens brukere. All informasjon med unntak av telefonnummer kan redigeres via administrasjonspanelet, med mindre brukeren er knyttet mot en AD-integrasjon. Man kan også endre en brukeres tilgjengelighet og visningsnummer.

[fas fa-check] Legg til og fjern kortnummer

[fas fa-check] Styr ansattes tilgjengelighet og status i køer

[fas fa-check] Gjør det lettere å finne fram i Bedriftskatalogen med tags, stillingsbeskrivelser, og annen informasjon

Slik kommer du i gang

Legg til og rediger navn, stilling og avdeling. Ved behov kan nye avdelinger opprettes under fanen annet og avdelinger

Alle fritekstfelter (inkludert tags) er søkbare i Bedriftskatalogen. Legg til informasjon for å gjøre det lettere å finne rett person ved søk. Det kan for eksempel være nyttig å kunne søke på ferdigheter, prosjekter eller skiltnummer

Brukerens rolle angir tilgangsnivået. Les mer om rollestyring.

Valget synlig i bedriftsnett [fas fa-toggle-on] kan brukes til å skjule eller vise brukeren i Bedriftskatalogen. Skjulte brukere vil fremdeles ha mulighet til å logge på sentralbordet og bruke Phonero Bedriftsnett

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om roller i Bedriftsnett

[fas fa-angle-right] Les mer om køer i Bedriftsnett

[fas fa-angle-right] Se alle artikler for Phonero Bedriftsnett