Rapporter

I rapportmodulen i Phonero Bedriftsportal finner du en rekke nyttige standardrapporter. Rapportene kan sees på web eller som PDF i et forenklet format, eller eksporteres til Excel med flere felter og informasjon. Rapportene kan også sendes ut på e-post til angitte mottakere i ønsket format.
Fordeler med rapporter i Bedriftsportalen

[fas fa-check] Kan hentes ut for valgfri periode eller fakturanummer

[fas fa-check] Velg mellom et utvalg nyttige standardrapporter

[fas fa-check] Vises både på nett og kan eksporteres til Excel eller PDF

Slik kommer du i gang
 1. Logg på Phonero Bedriftsportal [fas fa-external-link-alt].
 2. Fra hovedmenyen ( [fas fa-bars] ) velg rapporter
 3. Du er nå klar til å velge ønsket rapport og periode i rapportmodulen.
Mer informasjon

Rapportene er delt inn i ulike kategorier

 • Per trafikktype viser kosntader per avdeling per faktura
 • Per nummer viser kostnader per bruker, per avdeling og per faktura
 • Løpende viser fakturerte og ikke fakturerte kostnader.
 1. Under utvalg rapporter finner du flere nyttige standardrapporter, trykk på [fas fa-ellipsis-v] for å lese mer om hver enkelt rapport, eller [fas fa-chevron-left] og [fas fa-chevron-right] for å bla i oversikten
 2. Via datofilteret velger du hvilken ønsket periode rapportene skal gjelde for. Du kan velge mellom tidsperiode eller fakturaperiode. Tidsperode med fra/til dato viser alle kostnader for valgt periode, uavhengig av hvilken faktura kostnadene er fakturert på. Velger du fakturaperiode vil du se nyaktige kostnader for valgte faktura uavhengig av hvilke perioder kostnadene gjelder for. 
 3. I noen rapporter får du mulighet til å filtrere på produktgrupper (Mobiltelefoni, Mobilt Bredbånd mm.), brukernavn/nummer eller SIM-nummer slik at du kan se om et spesifikt SIM-nummer har registrert trafikk.
 4. Klikk på menyen ( [fas fa-ellipsis-v] ) øverst til høyre for å eksportere rapporten til PDF, Excel, CSV eller for å sende ut på e-post til valgfri adresse i et av de nevnte formatene.
 5. Via menyvalget øverst til høyre kan du velge mellom et eller flere kundenummer, dersom din bedrift har flere kundenummer registrert hos Phonero, for eksempel til forskjellige avdelinger.

Tilgjengelige rapporter
 • Abonnement og forbruk, per trafikktype

  Brukes for å få en overordnet oversikt over bedriftens eller avdelingens totale kostnader. Rapporten viser både faste kostnader og trafikk. I denne rapporten kan du se antall Fri Bruk abonnement, og hvor store kostnader dette utgjør i valgt periode. Du kan også se totale kostnader for databruk i USA, men kan ikke se hvilke nummer kostnadene er fakturert på. Dersom du ønsker å se hvilke brukere, må du bruke “per nummer” rapportene.
 • Forbruk, per trafikktype

  Brukes for å få en overordnet oversikt over bedriftens eller avdelingens forbruk (trafikk). Rapporten viser ikke hvilken bruker trafikken er fakturert på, men den viser hvilke trafikktyper bedriften eller avdelingen bruker mest penger på.
 • Produkt og kostnadsrapport, per nummer

  Brukes som en fullstendig oversikt over både faste kostnader og trafikk fordelt per bruker. Gir dere muligheten til å få all informasjon fra faktura over i Excel. Perfekt som grunnlag for Pivotering.
 • Abonnementsoversikt, per nummer

  Brukes for å få oversikt over alle faste kostander på abonnementer og produkter. Kan via denne rapporten få en oversikt over eventuelle endringer i datapakker eller abonnement.
 • Abonnement og forbruk, per nummer

  Brukes dersom du ikke ønsker spesifisert informasjon om forbruket, men informasjon om forbruk per faktura per bruker. Viser kostnader for trafikken i valgt periode, men ikke trafikktypen (data i USA). Dersom rapporten hentes ut på dato vil den vise en linje per bruker per faktura i perioden.
 • Forbruk per trafikktype, per nummer

  Brukes for å få oversikt over forbruk (trafikk) per bruker. Spesifiserer hvilken trafikktype som har vært i bruk per nummer, per faktura. For eksempel kostnad for samtaler til Danmark.
 • Sum innholdstjenester, per nummer

  Brukes for å få en oversikt over totale kostnader til innholdstjenester i valgt periode. Viser kun nummer som har brukt innholdstjenester. Skiller mellom tjenester som er merverdiavgiftpliktige og de som ikke er det. Tjenester som ikke er merverdiavgiftpliktige kan være donasjoner, der det er gitt fritak fra skattemyndighetene. For varer og tjenester er det innholdstjenesteleverandøren som fakturerer merverdiavgift, og tjenesten vil derfor inkludere merverdiavgift i rapportene.
 • Beholdningsrapport, løpende

  Brukes for å få en oversikt over aktive nummer, når de ble aktivert og hvilke tilleggstjenester som er bestilt. Viser alle aktive nummer og totalkostnaden per måned. Spesifiserer blant annet abonnementstype, datapakke, antall datakort og så videre.