Personsvar

Med personsvar kan de som ringer deg legge igjen en beskjed når du ikke svarer. Beskjedene kan spilles av ved å bruke Visuell Personsvar på iPhone, ringe +47 47471000 eller ved å holde inne tasten «1» på mobiltelefonen.

Funksjoner i Phonero Personsvar

[fas fa-check] Lagring av meldinger
[fas fa-check] SMS-varsling og MMS-levering
[fas fa-check] Tapt samtalevarsel
[fas fa-check] Visuell Personsvar for iPhone
[fas fa-check] Personlig hilsen
[fas fa-check] Internasjonal hilsen
[fas fa-check] Kopi til e-post

Aktivering av Visuell Personsvar for iPhone

Visuell Personsvar aktiveres automatisk. Det skjer kort tid etter at du har blitt kunde av Phonero, så lenge du har tatt i bruk SIM-kortet og abonnementet ditt i en iPhone.

[fas fa-angle-right] Les mer om feilsøk for Visuell Personsvar på apple.com [fas fa-external-link-alt]

Første gang du ringer får du disse valgene

 • Tast 1 for å lytte til melding
 • Tast 2 for å lese inn stemmesignatur
 • Tast 3 for å lese inn velkomsmelding

Når du har avsluttet første oppringing vil du få en SMS som enten bekrefter at du har lest inn egen velkomstmelding, eller med beskjed om at du ikke har lest inn melding.

Personsvarkode

Første gang du ringer personsvar, får du tilsendt en SMS med kode. Denne genereres automatisk men du kan endre om du vil.

Skru av og på Phonero Personsvar

Med Phonero Bedriftsnett er det mulig å skru av eller på personsvar via tilgjengelighet i Phonero Mobilapp eller Phonero Bedriftsnett. Har du ikke Phonero Bedriftsnett men ønsker å skru av personsvar? Ta kontakt med vår kundeservice.

[fas fa-angle-right] Les mer om tilgjengelighet i Phonero Mobilapp

[fas fa-angle-right] Les mer om tilgjengelighet i Min Profil i sentralbordet

Spill inn personlig hilsen

 1. Ring personsvar på +47 47471000
 2. Tast 3 for innstillinger
 3. Tast 1 for velkomsthilsen
 4. Les inn din hilsen og bekreft med #
 5. Tast 2 for å lagre meldingen

Personsvar fra utlandet

Ring personsvar på +47 47471000 og tast inn ditt telefonnummer, avslutt med #. Tast så din personsvar-kode og avslutt med #.

Koden for personsvar får du tilsendt første gang du ringer din personsvarer.

Endre PIN-kode

 1. Ring personsvar på +47 47471000
 2. Tast 3 for innstillinger
 3. Tast 4 for endre passord
 4. Skriv en PIN-kode 4-10 siffer (Vi anbefaler minst 6 siffer)
 5. Avslutt med #

Hurtigtaster i personsvar

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "TASTEVALG", "FUNKSJON" ]}, {"columns": [ "1", "Spol 8 sekunder tilbake" ]}, {"columns": [ "3", "Spol 8 sekunder frem" ]}, {"columns": [ "4", "Spill av meldingen på nytt" ]}, {"columns": [ "5", "Slett melding" ]}, {"columns": [ "6", "Lagre melding" ]}, {"columns": [ "7", "Pause melding, tast 7 igjen for å fortsette" ]}, {"columns": [ "8", "Hjelp til aktuell meny" ]}, {"columns": [ "9", "Få lest opp nummeret til innringer" ]}, {"columns": [ "0", "Ring tilbake til innringer (koster kr 3)" ]}, {"columns": [ "88", "Generell informasjon om personsvar" ]} ]}