Slik bestiller du nytt SIM-kort i Din bedrift

I Din Bedrift kan du enkelt bestille nytt/nye SIM-kort selv, enten det er nytt HovedSIM, DataSIM eller TvillingSIM.

Logg inn i Din Bedrift og trykk på Abonnement og deretter SIM-kort

1. Søk opp brukernavn eller nummer, og velg ønsket bruker

2. Trykk på SIM-kort

3. Ønsker du å legge til TvillingSIM, DataSIM 1 eller DataSIM 2 (forutsetter DataSIM 1) trykker du på plusstegnet i den aktuelle boksen

4. For å bestille eller aktivere nytt HovedSIM trykker du på Erstatt HovedSIM

5. Ønsker du at Phonero sender dere et nyttSIM-kort kan du velge å få dette sendt til bedriftens registrerte adresse, eller fylle inn annen adresse selv (for eksempel dersom det er ønskelig at SIM-kortet sendes til brukerens hjemmeadresse. OBS vi anbefaler å kontrollsjekke adressen for å unngå forsinkelser ved at SIM sendes i retur)

6. Har dere ubrukte, inaktive SIM-kort liggende kan dere velge å aktivere dette direkte. Fyll inn 12 siffer fra SIM-kortet og trykk fortsett