Netgear AirCard 810S: Manuelt oppsett

Slik konfigurerer du et APN på din miniruter.

På startskjermen trykk på settings (innstillinger)

Velg network (nettverk)

Trykk på Telia.

En liste over forhåndsprogrammerte APN vises. Velg riktig APN fra listen.

Hvis ingen av de forhåndsprogrammerte APN-ene er riktige, kan du legge til et APN manuelt. Trykk på add (legg til)

Angi riktige APN-opplysninger. Trykk så på save (lagre)