Min Profil - Tilgjengelighet

Med få klikk kan du endre tilgjengelighet på din mobiltelefon, og styre samtaler til for eksempel en kollega eller personsvar.

[fas fa-check] Legg til viderekobling til andre telefonnummer

[fas fa-check] Bruk min svartjeneste til å gi de som ringer deg flere alternativ

[fas fa-check] Vis om du er ledig, opptatt eller fraværende for dine kolleger

Fremgangsmåte
  1. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
  2. Klikk på navnet ditt øverst til høyre for å åpne din profil
  3. Gå til fanen tilgjengelighet [far fa-calendar]

Mangler du tilgang til Phonero Bedriftsnett? Les mer om brukernavn, passord og pålogging her.

Tilgjengelige innstillinger


1. VELG TILGJENGLIGHET
Du kan velge mellom en rekke forskjellige statuser, og aktivere synkronisering av tilgjenglighet mot din kalender dersom din bedrift har integrasjon mot Microsoft Exchange.

2. MELDING
Denne meldingen blir synlig for andre i bedriften via Phonero Bedriftskatalog i sentralbordet og i Phonero Mobilapp.

3. VIDEREKOBLING
Her legger du til viderekoblinger for samtaler som kommer inn mens du er ledig og opptatt på telefonen.

4. RING FØRST 
NORMALT TIL MIN TELEFEON 

Skru av ring først normalt til min telefon dersom du vil at samtaler skal viderekobles direkte.

5. OPPLEST FRAVÆR
Innringere vil få automatisk beskjed om at du er opptatt og hvor lenge du er opptatt, før det begynner å ringe på din telefon eller samtalen kobles videre.

6. LYDMELDING
Spill inn en personlig lydmelding. Lydmeldingen kan spilles av før det begynner å ringe på din telefon eller samtalen kobles videre.

7. MIN SVARTJENESTE
Ved bruk av min svartjeneste kan du gi innringere valget mellom å bli koblet videre til personsvar, sentralbordet eller en kollega - Her velger du hvilke køer som skal benyttes når innringer taster seg videre til sentralbordet eller en kollega.

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Kom i gang med Phonero Bedriftsnett sentralbord

[fas fa-angle-right] Les mer om min profil i Phonero Bedriftsnett

[fas fa-angle-right] Les mer om tilgjengelighet i Phonero Bedriftsnett mobilapp