Kørapport

Med kørapporten får bedriften enkel og oppsummert statistikk som viser hvordan køene i Bedriftsnett håndterer samtaler.

[fas fa-check] Se tall per kø, eller oppsummert for flere køer

[fas fa-check] Velg valgfri periode opptil 12 måneder tilbake i tid

[fas fa-check] Grupper på kø, dato eller ukedag

Slik finner du agentrapporten
 1. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
 2. Fra hovedmenyen [fas fa-bars] velg statistikk [fas fa-signal]
 3. Under fanen rapporter velg kørapport
Innhold i rapporten

Grunnlaget for agentstatistikken er aggregert samtaledata, og informasjonen lagres derfor i 12 måneder.

Velg rapport for ønskede køer og periode innenfor siste 12 måneder. Rapporten kan grupperes på:

 • Dag
 • Ukedag periode
 • Uke

I rapporten vises

 • Antall samtaler
  Totalt antall samtaler til køene som er valgt. Antall samtaler er summen av antall besvarte samtaler, ubesvarte samtaler, og tidsavbrudd samtaler.
 • Antall besvarte samtaler
  Besvarte samtaler er samtaler som er besvart i de valgte køene.
  Samtaler som har ringt i valgt kø, ikke blitt besvart, og gått videre til en annen kø, vises under tidsavbrudd-samtaler.
 • Prosent besvarte samtaler
  Hvor mange prosent antall besvarte samtaler er av antall samtaler.
 • Ubesvarte samtaler
  - Samtaler der innringer har lagt på mens de sto i kø i valgte køer.
  - Dersom en samtale går videre fra en kø (Kø 1) til en annen kø (Kø 2) (tidsavbrudd, se neste punkt), og innringer legger på mens de venter i Kø 2, vil samtalen ha status tidsavbrudd i Kø 1, og ubesvart i Kø 2.
 • Tidsavbrudd samtaler
  - Samtaler som har ringt på valgte køer, ikke blitt besvart av noen her, og så gått videre til neste steg i IVRen, for eksempel til en annen kø, til en tilbakering-funksjon, eller til en lydfil.
  - Årsaker til at en samtale går videre til neste steg i IVRen kan være at det er satt tidsavbrudd for kø i køinnstillingene i IVRen slik at samtalen skal gå videre etter x antall sekunder, eller at køen har en lydmelding ved kø som gir innringer tastevalg for å velge noe annet enn å fortsette å vente.
  - Dersom samtalen har gått videre fra denne køen (Kø 1) til en annen kø (Kø 2) og innringer har lagt på mens de ventet i Kø 2, vil samtalen ha status tidsavbrudd i Kø 1, og ubesvart i Kø 2.
 • Gjennomsnittlig ventetid
  Gjennomsnittlig ventetid for alle valgte køer per valgt gruppering.
 • Maks ventetid
  Den lengste ventetiden som har vært på en av de valgte køene.
 • Gjennomsnittlig samtaletid
  Gjennomsnittlig samtaletid for alle valgte køer per valgt gruppering.

Eksport til Excel og fast utsendelse

Trykk på eksportikonet [fas fa-file-export] for å eksportere rapporten til Excel.

Ønsker du å motta en fast utsendelse av rapporten du har laget? Trykk på epostsymbolet [far fa-envelope] for fast utsendelse. Velg om rapporten skal sendes daglig, ukentlig eller månedlig. «Periode» angir hvor mye historikk som hver rapport skal inneholde. Legg til e-postmottagere, gjør eventuelt andre justeringer og trykk «Lagre».

[fas fa-angle-right] Les mer om fast rapportutsendelse

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om dashboard

[fas fa-angle-right] Les mer om wallboards

[fas fa-angle-right] Les mer om agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om statistikkmåling

[fas fa-angle-right] Les mer om samtalelogg

[fas fa-angle-right] Les mer om samtaletags