Kom i gang med Bedriftsportalen

Phonero Bedriftsportal gir deg oversikt og kontroll, og sparer bedriften for kostnader. En rekke nyttige moduler som bedrifter normalt må kjøpe fra tredjepartsleverandører er inkludert.

Fordeler med Phonero Bedriftsportal

[fas fa-check] Kostnadskontroll på tale og data

[fas fa-check] Utstyrsoversikt over mobil, nettbrett m.m.

[fas fa-check] Rapportgenerator med eksportmulighet

[fas fa-check] Fordelbeskatning og lønnstrekk av ansatte

[fas fa-check] Innrapportering av innholdstjenester

[fas fa-check] Fakturaarkiv som viser siste 36 måneder

[fas fa-check] Gratis for alle mobilkunder

Slik kommer du i gang
 1. Last ned, fyll ut og signer bestillingsskjema for Bedriftsportalen som så sendes inn via e-post til bedriftsportalen@phonero.no.
 2. Når tilgangen er opprettet får du en SMS med passord som benyttes til å logge på Phonero Bedriftsportal. Mobilnummeret ditt er brukernavnet.
 3. Du er nå klar til å ta i bruk Bedriftsportalen fra Phonero. Les mer informasjon om de forskjellige inkluderte modulene nedenfor.

Dashboard

Dashboardet i Phonero Bedriftsportal gir deg en rask og enkel oversikt over flere relevante nøkkelopplysninger som antall abonnement, forbruk i utlandet og forbruk i eller utenfor datapakke.

De fleste opplysningene kan vises for de siste 7, 30 eller 90 dager. Forbruk i datapakker, som gjelder for en måned av gangen, kan vises for forrige måned eller denne måned.

På verdenskartet kan du enkelt få en oversikt over hvilke land bedriften har hatt forbruk i/til eller fra. Jo mørkere fargen på landet er, jo mer forbruk har vi registrert. Dersom du trykker på landet kan du også få informasjon om hvilke brukere som har hatt forbruket.

Helt nederst på siden finner du også en brukeroversikt som gir deg som administrator mulighet til å holde oversikt over forbruket på samme måte som ansatte gjør i Phonero Appen. Her kan det filteres på antall minutter, MB eller kroner i tillegg til at du kan søke opp enkeltbrukere via søkefeltet.

Funksjoner på Dashboardet
 • Oversikt abonnement - 7, 30 eller 90 dager

  Viser antall mobilabonnement og øvrige tjenester. Forbruket fordeles mellom forbruk i fastpris, forbruk uten fastpris eller forbruk til/fra utland. Abonnement med fastpris har inkluderte ringeminutter, meldinger og/eller databruk(MB). Minutter og meldinger utenfor fastpris inkluderer minutter og meldinger til 4 og 5-sifrede nummer, opplysningen mm. MB uten fastpris er MB brukt uten datapakke, eller forbruk ut over inkludert datapakke.
 • Kostnadsutvikling mobil

  Viser hvordan bedriftens forbruk endres over tid. Grafen kan filtreres til kun å vise kostnader for data, øvrige eller trafikk ved å trykke på, eller av, kategoriene i grafen. De tre kortene for “Data”, “Øvrig” og “Trafikk” kan vise mer informasjon om forbruket dersom du trykker på de tre prikkene og kortet snus. Om du, for eksempel, klikker de tre prikkene på kortet som viser dataforbruk vil kortet snus – og vise kostnader for databruk i Norge og i utlandet.
 • Fakturaoversikt

  Viser fakturadato, totalbeløp inkludert merverdiavgift, status for innbetaling, kundenummer og fakturanummer. Ved å snu kortet får man også betalingsinformasjon samt mulighet til å laste ned faktura i PDF. Det brukes tre typer ikoner på fakturaene for å vise betalingsstatus: Grønn markering viser at faktura er betalt. “Ny” viser at faktura ikke er betalt og ikke forfalt. Rødt utropstegn viser at forfallsdato er passert og faktura er ubetalt.
 • Forbruksoversikt verden

  Verdenskartet viser gjennom farger hvilke land i verden det er registrert kostnader på. Jo mørkere farge, jo større kostnader. Ved å trykke på landet får man opp ytterligere informasjon, med toppbrukere og kostnader per bruker. Ved å trykke på de tre prikkene øverst til høyre i verdenskartet kan du også se en liste med detaljer per land og laste ned en Excel-fil med detaljer per land.
 • Mobildata og datapakker

  Viser hvordan bedriftens forbruk av data endres over tid. Grafen kan filtreres til å kun vise kostnader innenfor datapakke, utenfor datapakke eller innenfor ekstrapakke ved å trykke på, eller av, kategoriene i grafen. Listen over brukere kan filtreres på alle kolonner og bruker vil merkes med følgende ikon dersom det er registrert kjøp av ekstrapakke ( [fas fa-database] ). Ved å trykke på brukeren vil du også få informasjon om hvilken pakke som er bestilt, dato for bestilling og % brukt av den ekstra datapakken.

  Dersom du ønsker å eksportere listen til Excel kan dette gjøres ved å trykke på de tre prikkene øverst til høyre ( [fas fa-ellipsis-v] ). I Excel kan du også filtere på ekstrapakker og se forbruket for alle ansatte i en egen liste. Brukerlisten vil ikke vise informasjon om abonnement uten datapakke.
 • Brukere

  Liste over brukere med kostnader og registrert forbruk i minutter, antall meldinger og antall MB. Du kan velge å se forbruket inneværende måned eller forrige måned.

  Ved å markere en bruker, vil det vises flere detaljer om brukerens forbruk i oversikten til høyre. Det detaljerte forbruket er tilsvarende det som den enkelte bruker også ser i Phonero Mobil App. I tillegg ligger det en trend over dataforbruk de siste 6 mnd i forhold til størrelsen på datapakken. Det er indikert med egen lyseblå farge forbruk utover datapakken. For brukere med tjenesten Fakturakontroll, vil innholdstjenester rapportert som bedriftsbruk også vises.

Rapporter

I modulen Rapporter finner du en rekke nyttige standardrapporter som kan filtreres, eksporteres eller sendes på e-post. Rapportene kan hentes ut på overordnet nivå per avdeling, eller spesifisert per bruker.

Du kan via datofilteret velge hvilken periode du ønsker å hente ut rapporter på. Datofilteret finner du ved å trykke på kalenderikonet øverst til venstre i rapporten. Du kan velge tidsperiode eller fakturaperiode. Tidsperiode med til/fra dato viser alle kostnader for valgt periode, uavhengig av hvilken faktura det er fakturert på. Velger du fakturaperiode, vil du se kostnader for valgte faktura.

[fas fa-angle-right] Les mer om rapporter

Fakturakontroll

I modulen Fakturakontroll kan du definere hvilke ansatte som skal fordelsbeskattes eller trekkes i lønn for bruk av innholdstjenester, i tråd med kravene i lovverket. For kontroll over databruken kan Datakontroll aktiveres på abonnement. Med Datakontroll sperres man i inkluderte områder når data i månedspakken er brukt opp. Ved bestilling av ekstra datapakker kan ansatte dekke kostnaden selv via lønnstrekk eller Vipps. Dersom ekstra datapakker betales med Vipps vil de ikke fremkomme på bedriftens faktura, men belastes brukers konto.

I tillegg til ekstra datapakker kan man også definere trafikktyper ansatte må dekke selv. Dette kan være all data uten datapakke, all trafikk utenom fastpris, bruk til/fra utland, bruk utenom arbeidstid, eller bruk som overstiger en maksgrense per måned.

[fas fa-angle-right] Les mer om Fakturakontroll

Faktura

I modulen Faktura finner du en komplett liste over alle bedriftens fakturaer, og et eget arkiv som viser fakturaer fra de siste 36 månedene – med betalingsstatus.

[fas fa-angle-right] Les mer om faktura i Bedriftsportalen

Utstyrsoversikt

I modulen Utstyrsoversikt kan alle mobiltelefoner og alt øvrig utstyr de ansatte disponerer registreres, med utfyllende felter som gjør det enkelt å holde oversikt.

[fas fa-angle-right] Les mer om utstyrsoversikten

Innstillinger

Under innstillinger styrer man hvem som skal ha tilgang til Phonero Bedriftsportal eller tilgangen til allerede eksisterende brukere.

[fas fa-angle-right] Les mer om innstillinger