Innstillinger i Bedriftsportalen

Under innstillinger styrer man hvem som skal ha tilgang til Phonero Bedriftsportal eller tilgangen til allerede eksisterende brukere.

[fas fa-check] Se hvem i din bedrift som har tilgang til Bedriftsportalen

[fas fa-check] Legg til flere brukere av Bedriftsportalen

[fas fa-check] Definer hvilke moduler og kundenummer brukere skal ha tilgang til

I Phonero Bedriftsportal finnes det to ulike brukertyper. En administrator, som skal ha tilgang til alle kundenummer (avdelinger) og moduler (menyvalg), kan opprettes som Superbruker. Dersom du ønsker å begrense tilgangen slik at avdelingsledere, eller personer med spesifikke ansvarsområder, også får tilgang kan det opprettes en Bruker som kun får tilgang til de kundenummer (avdelingene) eller modulene (menyvalgene) de skal.

Alle brukere som skal ha tilgang til Phonero Bedriftsportal må, av sikkerhetsgrunner, ha et aktivt abonnement hos Phonero som er knyttet til bedriftens avtale.

Vi anbefaler at alle brukere har tilgang til Dashboard modulen, da denne vil vises med en gang brukeren logger inn.

 • BRUKERTYPER

  SuperBruker: Full tilgang til alle kundenummer (avdelinger) og alle moduler (menyvalg). En Superbruker kan også opprette nye brukere, redigere allerede eksisterende brukere og slette brukere. Bruker: Tilgang til de kundenummer (avdeling) og de moduler (menyvalg) som defineres. Har ikke muligheten til å opprette, redigere eller slette brukere.
 • LEGGE TIL BRUKER

  Det er kun SuperBrukere som har muligheten til å legge til nye brukere. Nye brukere i Phonero Bedriftsportal kan legges til ved å klikke på de tre prikkene oppe til høyre under innstillinger ( [fas fa-ellipsis-v] ). Under opprettelsen av brukere må det velges hvilke kundenummer (avdelinger) brukeren skal ha tilgang til, hvilke moduler (menyvalg) brukeren skal ha tilgang til samt brukertypen (SuperBruker/Bruker).
 • REDIGERE EKSISTERENDE BRUKERE

  Det er kun SuperBrukere som har muligheten til å redigere på eksisterende brukere. For å redigere trykk på Kundenummer, Moduler eller SuperBruker/Bruker til høyre for navn og brukernavn. Da SuperBrukere har tilgang til alle moduler og alle avdelinger er det ikke mulig å redigere egen tilgang. Følgende rettigheter til eksisterende brukere kan endres:

  [fas fa-caret-right] Kundenummer (Avdelinger)
  [fas fa-caret-right] Moduler (menyvalg)
  [fas fa-caret-right] Brukertype (SuperBruker/Bruker)

 • SLETTE BRUKERE

  Det er kun SuperBrukere som har muligheten til å slette brukere. Aktive brukere kan slettes ved å trykke på slett helt til høyre for brukeren under innstillinger.