Huawei 4G Router B525

Før du kobler opp den stasjonære ruteren, er det lurt å bli bedre kjent med ikonene, knappene og tilkoblingene.

Slik setter du inn SIM-kortet.

  1. Snu routeren rundt slik at routerens underside er tilgjengelig, og fjern lokket merket SIM-card.
  2. Knekk Micro SIM-kortet ut av rammen. Behold den minste rammen rundt kortet slik at det får riktig størrelse. Les mer om de forskjellige SIM-kort-størrelsene.
  3. Skyv SIM-kortet inn i åpningen frem til du hører et klikk.

Bruk første gang

  • Når du har koblet til strøm og skrudd på routeren, vil du se at lampen for nettverksstatus (sirkel) lyser. Forutsatt at du ikke har deaktivert PIN-koden på SIM-kortet, så vil statuslampen for nettverk lyser rødt.
  • Snu routeren slik at routerens underside er synlig. Gå til din datamaskin og søk etter tilgjengelige WiFi-nettverk. Velg riktig nettverk og skriv inn passord nøyaktig slik det vises på routerens underside.

En ny fane vil åpne seg på datamaskinen din, og du blir bedt om brukernavn og passord. Dette finner du også på routerens underside, nedenfor WIFi-passordet.

Skriv inn PIN-koden som du finner på SIM-kort-brikkens bakside.

Last ned app

Med Huaweis mobilapp kan du endre innstillinger, følge med på databruk og legge opp eget navn på nettverket og WiFi-passord.

[fas fa-angle-right] Les mer om Huawei HiLink App [fas fa-external-link-alt]