Georuting

Har bedriften din flere lokasjoner i forskjellige kommuner? Med georuting kan innringere automatisk kobles til riktig avdeling avhengig av hvor de oppholder seg.

[fas fa-check] Gjør det enkelt for innringere å komme i kontakt med riktig avdeling

[fas fa-check] Unngå lange tastevalgsmenyer som forvirrer innringere

[fas fa-check] La samme telefonnummer lede direkte til alle avdelinger i hele landet

Med georuting fra Phonero kan innringere kobles til en bestemt kø eller avdeling avhengig av hvor de befinner seg i Norge når de ringer. Det er mobilnettet som benyttes som oppslagsverk, og kommunenummer benyttes som en nøkkel for å bestemme hvor innringere skal kobles videre. De ter nødvendig at samtalen kommer inn via mobilnettet for at rutingen skal fungere, for samtaler fra fasttelefonnummer spores ikke.

Slik setter du opp geografisk ruting
  1. Geografisk ruting i Phonero Bedriftsnett medfører kostnad. Se prisliste nederst på denne siden, og ta kontakt med Phonero kundeservice for å få aktivert tilgang til tjenesten.
  2. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
  3. Fra hovedmenyen velg MBN Admin
  4. Fra hovedmenyen [fas fa-bars] velg MBN Admin
  5. Fra fanen telefonioppsett velg geo-ruting

Georuting fra Phonero består av en eller flere rutinglister. Hver rutingliste kan inneholde en eller flere rutingdestinasjoner. En rutingdestinasjon består av en liste med et eller flere kommunenummer samt en destinasjon, enten en IVR eller et telefonnummer, som mottar samtaler fra personer som befinner seg i kommunen(e). Rutinglistene aktiveres på et eller flere steder i bedriftens IVR via Visuell Admin.

Ny rutingliste

En rutingliste kan inneholde en eller flere rutingdestinasjon, og hver rutingdestinasjon kan inneholde et eller flere kommunenummer som peker mot den aktuelle destinasjonen. Trykk [fas fa-plus] for å opprette en ny rutingliste, velg et navn og trykk lagre.

Trykk deretter på rutinglisten [fas fa-sitemap] for å legge til rutingdestinasjoner, som forteller Bedriftsnett hvor samtaler fra innringere skal kobles basert på geografisk lokasjon. Du må først legge til en rutingdestinasjon og så legge til kommunenummer for destinasjonen. Du kan også importere destinasjoner og kommunenummer via Excel. Trykk på [fas fa-file-import] for å laste ned en eksempelfil som viser deg oppsettet. På kartverket.no [fas fa-external-link-alt] finner du en oversikt over kommunenummer, kommunenavn og fylker.

Alle som ringer via mobilnettverket i kommunene du har lagt til, vil kobles til de forskjellige destinasjoner i henhold til oppsettet.

I rutinglisten ovenfor har vi lagt opp fem forskjellige destinasjoner, hvor samtaler fra kommuner i Nordnorge kobles mot IVR-en Nordnorge, samtaler fra kommuner på Sørlandet kobles mot IVR-en Sørlandet og samtaler fra kommuner i Trøndelag kobles mot telefonnummeret 9404500. Merk at ruting for destinasjonene Vestlandet og Østlandet mangler.
IVR-oppsett i Visuell Admin

I Visuell Admin finner du et nytt element med navn Geo-ruting [fas fa-search-location]. Dette må plasseres inn i en eller flere IVR-er for å aktivere geografisk ruting av samtaler iht rutinglisten(e) du har lagt til. Du må også opprette egne IVR-er for å motta samtaler fra rutinglisten hvis du velger å koble samtaler til IVR.

Elementet geo-ruting har bare en utgang - ugyldig oppslag - på grunn av at alle gyldige utganger lagres i rutinglisten som vist i skjermbildet ovenfor. Det er stekt anbefalt å sette opp en kobling for utgyldig oppslag siden geolokasjonen til fasttelefonnummer ikke kan spores, og personer kan ringe fra utlandet.

I dette eksempelet har vi lagt opp en geografisk ruting med tastevalg som backupfunksjon ved ugyldige oppslag.
Prisliste

Tjenesten har en fast månedlig avgift på kr 499 ekskl. mva i tillegg til en variabel pris pr oppslag iht. listen nedenfor.

{"settings": {"firstColumnBold": false, "alternatingRows": true, "tableWidth": 100}, "rows": [ {"isHeaderRow": true, "columns": [ "Antall oppslag fra", "Antall oppslag til", "Pris per oppslag", "Min", "Maks" ]}, {"columns": [ "0", "999", "kr 1,49", "kr 0", "kr 1 489" ]}, {"columns": [ "1 000", "9 999", "kr 0,99", "kr 990", "kr 9 899" ]}, {"columns": [ "10 000", "24 999", "kr 0,79", "kr 7 900", "kr 19 749" ]}, {"columns": [ "25 000", "49 999", "kr 0,59", "kr 14 750", "kr 29 499" ]}, {"columns": [ "50 000", "100 000", "kr 0,49", "kr 24 500", "kr 49 000" ]}, {"columns": [ "priser ekskl. mva.", " ", " ", " ", " " ]} ]}