Første faktura

Din første faktura kan gjelde for mer enn én måned siden faste abonnmentskostnader faktureres forskuddsvis og fra datoen ditt abonnement ble etablert.

Fakturasammendraget inneholder oversikt over hva du er fakturert, og viser perioden du er fakturert for.

Se fakturaforklaring av sammendraget her