Fakturaforklaring: sammendrag

Fakturaens sammendrag viser oppsummerte kostnader for bruk og faste avgifter per abonnement.

1. Fakturanummer

Nummeret på fakturaen

2. Kundenummer

Kundenummeret hos Phonero

3. Betalingsfrist

Forfallsdato for fakturaen

4. Mobiltelefoni

Viser at dette gjelder mobilabonnement

5. Abonnentnummer og navn

Hver abonnent listes med nummer og registrert brukernavn

6. Bruk

Her er en liste med forbruk registrert på abonnenten for denne fakturaperioden. Linjer som er merket med pris 0,- er trafikk som er inkludert i abonnementet. For eksempel inkludert data eller inkluderte samtaleminutter

7. Engangs- og faste priser

Dette er gjerne etableringsavgifter, pris på engangsprodukter slik som ekstra datapakker, samt faste abonnementspriser

8. Innholdstjenester

(mva pliktig)

For varer og tjenester, som brus eller kinobilletter, er mva inkludert i prisen fra innholdstjenesteleverandør

(ikke mva pliktig)

Dette er varer, tjenester ellerdonasjoner til veldedig formål gjort med mobiltelefonen

9. Periode

Datoene i perioden er første fra-til for aktuell samtale, tjeneste eller abonnement. For eksempel for databruk, vil første datoen angi første gang det ble brukt data, mens siste dato angir når siste datasessjon ble registrert. Tilsvarende er det for abonnementet, eks. Bedrift + Fri Bruk, der det angis første dato abonnementet er fakturert fra og dato abonnementet er fakturert til.

10. Antall

Dette er antall SMS, MMS,samtaler eller produkter for den aktuelle perioden

11. Varighet/Volum

Her angis varigheten på samtalene eller mengden data (volum) som er brukt

12. Beløp uten ekskl. mva

Beløpet uten merverdiavgift

13.  Beløp inkl. mva

Beløpet med merverdiavgift