Detaljert agentrapport

Med detaljert agentrapport får bedriften god innsikt i hvordan agentene i Bedriftsnett håndterer samtaler. Rapporten viser det samme som agentrapporten men med enda flere detaljer.

[fas fa-check] Se detaljert informasjon om hver agent

[fas fa-check] Se tall for valgfri periode, ned på klokkeslettnivå

[fas fa-check] Skill enkelt ut alle datoer uten samtaler

Slik finner du agentrapporten
 1. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
 2. Fra hovedmenyen [fas fa-bars] velg statistikk [fas fa-signal]
 3. Under fanen rapporter velg agent - detaljert
Innhold i rapporten

Samtaleloggen er grunnlaget for detaljert agentstatistikk, og derfor lagres den bare i tre måneder.

Velg rapport for en, flere, eller alle agenter, og for ønsket periode innenfor siste 3 måneder. Når man velger avdeling, velges automatisk alle agenter under valgte avdelinger, og dette vil vises under nedtrekksmenyen for agenter.

Rapporten kan filtreres på:

 • Klokkeslett
  -Viser kun samtaler mellom klokkeslettene som er valgt, dette gjelder for hver dag i valgt periode.

 • - I tillegg til alle bedriftens køer, er også direktesamtaler et valg under denne nedtrekksmenyen. Velg en, flere eller alle.
  - Som standard vises 7 kolonner (markert med understrek). Dette kan justeres under nedtrekksmenyen Kolonner.
 • Total tid for periode
  - Total tid for periode er summen av Innlogget tid og Utlogget tid.
 • Innlogget tid
  - Viser hvor mange timer og minutter valgt(e) agent(er) har vært innlogget i valgt(e) kø(er), av den totale tiden rapporten viser data for.
 • Utlogget tid
  - Viser hvor mange timer og minutter valgt(e) agent(er) har vært utlogget i valgt(e) kø(er), av den totale tiden rapporten viser data for.
 • Antall anrop
  - Totalt antall innkommende og utgående, besvarte og ubesvarte anrop
  - Antall anrop er summen av Besvarte innkommende samtaler, Ubesvarte innkommende samtaler, Besvarte utgående samtaler og Ubesvarte utgående samtaler.
 • Besvarte innkommende samtaler
  - Antall besvarte innkommende samtaler til valgt(e) agent(er).
 • Ubesvarte innkommende samtaler
  - Antall ubesvarte innkommende samtaler til valgt(e) agent(er).
 • Besvarte utgående samtaler
  - Antall utgående besvarte samtaler fra valgt(e) agent(er).
 • Ubesvarte utgående samtaler
  - Antall utgående samtaler fra valgt(e) agent(er) som ikke er besvart. Samtaler som besvares av mottakers personsvar regnes som besvart.
 • Sum samtaletid
  - Total samtaletid for alle innkommende og utgående samtaler.
 • Gjennomsnittlig samtaletid
  - Gjennomsnittlig samtaletid for alle innkommende og utgående samtaler
 • Total etterbehandlingstid
  - Valgt(e) agent(er)s totale etterbehandlingstid for alle samtaler som er med i rapporten.
 • Gjennomsnittlig etterbehandlingstid
  - Valgt(e) agent(er)s gjennomsnittlige etterbehandlingstid for alle samtaler som er med i rapporten.
 • AHT (Average handling time)
  - Handling time er summen av samtaletid og etterbehandlingstid. Denne kolonnen viser valgt(e) agent(er)s gjennomsnittlige Handling time for alle samtaler som er med i rapporten.
 • Gjennomsnittlig svartid
  - Svartid er tiden det tar fra samtalen begynner å ringe hos en agent, til agenten besvarer samtalen. Denne kolonnen viser hvor lang tid agenten i gjennomsnitt bruker på å besvare en samtale.
 • Ubesvarte køsamtaler
  - Køsamtaler som har ringt hos en agent, men som agenten har ignorert ved å avvise samtalen, og samtaler som har ringt så lenge at den har gått videre til neste agent i køen. Samtaler der innringer har lagt på mens det ringer hos agenten teller ikke med her.
  - Eksempel 1: Ringelengde per agent er satt til 20 sekunder. Det er en ledig agent innlogget i køen. Innringer venter 65 sekunder og legger på, dvs at det ringer 3 ganger fullt ut på agenten. Agenten vil få 3 ignorerte køsamtaler, og 4 ubesvarte innkommende samtaler.
  - Eksempel 2: Ringelengde per agent er satt til 20 sekunder. Det er en ledig agent innlogget i køen. Innringer venter 18 sekunder og legger på. Agenten får 0 ubesvarte køsamtaler, og 1 ubesvart innkommende samtale.
 • Antall utgående samtaler
 • Prosent besvarte innkommende samtaler
 • Prosent besvarte utgående samtaler
 • Sum samtaletid innkommende
 • Sum samtaletid utgående
 • Maks samtaletid innkommende
 • Maks samtaletid utgående
 • Gjennomsnittlig samtaletid innkommende
 • Gjennomsnittlig samtaletid utgående
 • Antall utgående samtaler > 20s samtaletid
 • Antall innkommende samtaler > 20s samtaletid
Eksport til Excel og fast utsendelse

Trykk på eksportikonet [fas fa-file-export] for å eksportere rapporten til Excel.

Ønsker du å motta en fast utsendelse av rapporten du har laget? Trykk på epostsymbolet [far fa-envelope] for fast utsendelse. Velg om rapporten skal sendes daglig, ukentlig eller månedlig. «Periode» angir hvor mye historikk som hver rapport skal inneholde. Legg til e-postmottagere, gjør eventuelt andre justeringer og trykk «Lagre».

[fas fa-angle-right] Les mer om fast rapportutsendelse

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om dashboard

[fas fa-angle-right] Les mer om wallboards

[fas fa-angle-right] Les mer om agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om hovednummerrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om samtalelogg

[fas fa-angle-right] Les mer om samtaletags