Dashboard

Dashboardet gir deg en enkel og visuell oversikt over viktige nøkkeltall fra statistikken. Oversikten kan enkelt tilpasses og deles med andre.

[fas fa-check] Opprett flere dashboard for forskjellige behov

[fas fa-check] Velg selv hvike nøkkeltall som vises

[fas fa-check] Dashboardet kan deles - de som får tilgang kan se, men ikke endre innholdet

Slik finner du dashboardet
 1. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
 2. Fra hovedmenyen [fas fa-bars] velg statistikk [fas fa-signal]
 3. Under fanen rapporter velg dashboard

Klikk så på dashboardet du vil se, eller klikk legg til dashboard for å opprette et nytt

Tilgang til dashboard

Hver bruker med tilgang til statistikk kan lage personlige dashboards. Brukere med tilstrekkelige rettigheter i sin rolle (opprette, redigere og slette globale dashboards) kan også opprette globale dashboards, som alle med tilgang til statistikkmodulen kan se.

[fas fa-angle-right] Les mer om rollestyring i Phonero Bedriftsnett

Redigere elementer på dashboardet

Klikk på [fas fa-pen] og deretter [fas fa-plus] for å legge til elementer. Klikk [fas fa-check] for å lagre.

Det er mulig å legge til det samme elementet flere ganger på samme dashboard, dersom man ønsker det samme på forskjellig periode eller forskjellige køer. Størrelse på hvert element bestemmer man selv, og elementene kan enkelt flyttes rundt ved å dra og slippe dem.

På hvert element har man to valg

 • Valg av kø - Man kan huke av for en, flere, eller alle køer.
 • Valg av periode - Man kan velge blant forhåndsdefinerte perioder.
  - Dag
  - Inneværende uke
  - Siste 7 dager
  - Inneværende måned
  - Siste 30 dager
  - Siste 90 dager
  - Inneværende år.

Noen av elementene er begrenset til en kortere periode på grunn av at informasjonen hentes fra samtaleloggen, som bare kan lagres i tre måneder av hensyn til personvern.

På sirkeldiagrammene har man også en ekstra innstilling, [fas fa-toggle-on] vis tekst. Tekstbeskrivelsene kan ta en del plass, og derfor er det mulig å slå de av og på.

Deling av dashboards

Klikk på [fas fa-share-alt] for å dele et dashboard med andre personer. Dashboardet får da en URL, som kan sendes til hvem som helst. De som får URL-en kan se, men ikke endre innholdet på dashboardet. URL-en kan enkelt byttes ut dersom den kommer på avveie eller om man ikke lenger ønsker å dele dashboardet med de som allerede har fått tilgang. Man kan også benytte denne URL-en til å for eksempel vise dashboardet på en stor skjerm i lokalet for flere ansatte.

Det er kun brukere med tilgang til å opprette globale dashboard som kan redigere eller dele globale dashboard.

Oppdateringsfrekvens

Innholdet oppdateres med følgende hyppighet:

 • Informasjon innenfor samme dag: 30 sekunder
 • Informasjon innenfor 3 måneder: 30 minutter
 • Informasjon utover 90 dager: 1 time
Tilgjengelige elementer

Samtaler og ventetid (graf)

Viser en sammenlikning av samtaler og ventetid som en graf med to linjer: Antall samtaler og ventetid (sekunder). Grupperes ulikt avhengig av valgt periode

Samtaler og ventetid (tabell)

Viser en sammenlikning av samtaler og ventetid som tabell med tre kolonner: Periode (feks dag eller time, avhengig av periode som er valgt), antall samtaler, og ventetid (sekunder). Grupperes ulikt avhengig av valgt periode

Ventetid ubesvarte samtaler

Søylediagram som viser ventetid for ubesvarte samtaler for valgt periode, gruppert på hvor lenge de har ventet før de la på.

Samtaletid

Graf som viser samtaletid per samtale (gjennomsnitt for gruppering) for perioden man har valgt. Gruppering varierer avhengig av periode.

Inngang til kø

Sirkeldiagram som skal fortelle hvor en samtale kommer fra når den kommer til en kø. «Direkte» betyr at samtalen ringte direkte til denne køen.

«Satt over fra _kønavn_» betyr at innringer først har snakket med noen i en annen kø, også ble satt over til denne.

«Satt over fra agent» betyr at innringer har ringt til en agent, også blitt satt over til denne køen.

«Tidsavbrudd fra _kønavn_» betyr at innringer har ventet i en annen kø, men ikke fått svar. Deretter har den gått videre til denne køen. (Styres av køinnstillinger og oppsett i IVR).

Utgang fra kø

Smultring-diagram som viser hvor samtalen har gått etter den har vært hos valgt kø.

«Avsluttet» betyr at innringer har snakket med en agent i valgt kø, også har samtalen blitt avsluttet.

«Satt over til _kønavn_» betyr at innringer har snakket med en agent i valgt kø, også har samtalen blitt satt over til en annen kø.

«Satt over til agent» betyr at innringer har snakket med en agent i valgt kø, også har samtalen blitt satt over til en agent.

«Tidsavbrudd» betyr at samtalen har ringt hos valgt kø, men ikke blitt besvart. Samtalen har så gått videre til neste steg i IVRen (kommer an på oppsettet i IVR, de kan for eksempel være en annen kø, callback eller voicemail)

Svarprosent

Sirkeldiagram som viser forholdet mellom besvarte og ubesvarte samtaler for valgt periode. Viser prosent og antall når man holder over diagrammet.

Besvarte samtaler per kø

Sirkeldiagram som viser forholdet mellom besvarte samtaler på de forskjellige køene man har valgt. Viser prosent og antall når man holder over diagrammet.

Samtaler per kø

Søylediagram (liggende) hvor hver valgt kø har sin søyle. Besvarte og ubesvarte samtaler vises etter hverandre i hver sin farge. Antall vises når man holder over søylen.

Tags (ordsky)

Ordsky som viser hvilke tags som er mest brukt for valgt kø og periode.

Tags (tabell)

Samme som over, men presentert som tabell. To kolonner: Tag og antall.

Tags (diagram)

Samme som over, men presentert som søylediagram (liggende). To kolonner: Tag og antall.

KPI

Sirkeldiagram som viser forholdet mellom samtaler besvart innenfor KPI, og samtaler besvart utenfor KPI. Dette elementet har også en ekstra bryter hvor man kan skru på ubesvarte samtaler, slik at elementet viser forholdet mellom ubesvarte, besvarte innenfor KPI, og besvarte utenfor KPI. KPI settes via innstillingen servicenivå på bedriftens køer.

[fas fa-angle-right] Les mer om hvordan man setter servicenivå på køer

Antall samtaler og snitt

Graf med to linjer som viser antall samtaler for valgt periode sammenliknet med gjennomsnittlig antall samtaler for siste 12 uker. Det regnes ut et gjennomsnitt for hver ukedag, slik at ikke trafikk fra helger (som vanligvis er lavere enn ukedager) skal trekke ned snittet. Dvs at mandager i valgt periode sammenliknes med siste 12 ukers gjennomsnitt for mandager, og søndager i valgt periode sammenliknes med siste 12 ukers gjennomsnitt for søndager.

Maks periode for dette elementet er siste 30 dager.

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om dashboard

[fas fa-angle-right] Les mer om wallboards

[fas fa-angle-right] Les mer om agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om statistikkmåling

[fas fa-angle-right] Les mer om samtalelogg

[fas fa-angle-right] Les mer om samtaletags