Agentrapport

Med agentrapporten får bedriften din enkel og oppsummert statistikk over agentene i Bedriftsnett. Rapporten viser for eksempel totalt antall samtaler og snitt samtaletid, både fordelt per ansatt og oppsummert for alle i hele bedriften.

[fas fa-check] Se nøkkeltall for hver agent

[fas fa-check] Se tall for valgfri periode og avdeling

[fas fa-check] Skill mellom kø- og direkteanrop

Slik finner du agentrapporten
 1. Logg på Phonero Bedriftsnett [fas fa-external-link-alt]
 2. Fra hovedmenyen [fas fa-bars] velg statistikk [fas fa-signal]
 3. Under fanen rapporter velg agent
Innhold i rapporten

Grunnlaget for agentstatistikken er aggregert samtaledata, og informasjonen lagres derfor i 12 måneder.

Velg rapport de agentene du vil se, og for ønsket periode innenfor siste 12 måneder. Når man velger avdeling, velges automatisk alle agenter under valgte avdelinger, og dette vil vises under nedtrekksmenyen for agenter. Under Type samtale kan man velge om rapporten skal inkludere kun direktesamtaler, kun køsamtaler, eller begge.

I denne rapporten vises:

 • Antall samtaler
  - Totalt antall samtaler til valgt(e) agent(er).
  - Antall samtaler er summen av Innkommende samtaler og Utgående samtaler.
 • Innkommende samtaler
  - Alle besvarte og ubesvarte innkommende samtaler til valgt(e) agent(er).
 • Utgående samtaler
  - Alle besvarte og ubesvarte utgående samtaler fra valgt(e) agent(er).
 • Sum samtaletid
  - Total samtaletid for alle innkommende og utgående samtaler for valgt(e) agent(er).
 • Gjennomsnittlig samtaletid
  - Gjennomsnittlig samtaletid for alle innkommende og utgående samtaler for valgt(e) agent(er).

Rapporten kan grupperes på:

 • Dag
  - Første kolonne viser alle datoer for perioden som er valgt
 • Uke
  - Første kolonne viser ukenummer
 • Nummer
  - Første kolonne lister opp agentens navn og nummer
 • Person
  - Første kolonne lister opp agentens navn, og er en sum av alle agentens nummer.
Eksport til Excel og fast utsendelse

Trykk på eksportikonet [fas fa-file-export] for å eksportere rapporten til Excel.

Ønsker du å motta en fast utsendelse av rapporten du har laget? Trykk på epostsymbolet [far fa-envelope] for fast utsendelse. Velg om rapporten skal sendes daglig, ukentlig eller månedlig. «Periode» angir hvor mye historikk som hver rapport skal inneholde. Legg til e-postmottagere, gjør eventuelt andre justeringer og trykk «Lagre».

[fas fa-angle-right] Les mer om fast rapportutsendelse

Relevante artikler

[fas fa-angle-right] Les mer om dashboard

[fas fa-angle-right] Les mer om wallboards

[fas fa-angle-right] Les mer om agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert agentrapport

[fas fa-angle-right] Les mer om detaljert kørapport

[fas fa-angle-right] Les mer om statistikkmåling

[fas fa-angle-right] Les mer om samtalelogg

[fas fa-angle-right] Les mer om samtaletags